Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Foto: Fernanda Pineda/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Venezuela

   
Om flyktningtallene for Venezuela

Venezuelanere i andre land som antas å ha et beskyttelsesbehov, uten å være registrert som flyktninger, er inkludert i totaltallene for 2019 og 2020, i motsetning til for 2018, etter anbefaling fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tallene for 2018 ville vært 2,6 millioner høyere dersom samme beregningsmåte hadde blitt benyttet da. Venezuelanske flyktninger uten formell flyktningstatus er ikke inkludert i «nye flyktninger»."

 

 


 

Humanitært overblikk

Den økonomiske, sosiale og politiske krisen i Venezuela har resultert i en alvorlig humanitær situasjon. Flere millioner har flyktet landet, og mange er på flukt i eget land. Minst 7,7 millioner mennesker behøver humanitær støtte eller beskyttelse.

Flere år med økonomisk tilbakegang, sosiopolitiske spenninger og hyperinflasjon har økt matvareprisene slik at de fleste venezuelanske familier er avhengige av økonomisk bistand. Langvarig underfinansiering av offentlig infrastruktur har gått hardt utover befolkningens tilgang på vann og elektrisitet. Minst 1,5 millioner venezuelanske barn står uten noe skoletilbud. Mangel på dokumenter, særlig fødselsattester og identifikasjonspapirer, hindrer halvparten av befolkningens tilgang på grunnleggende rettigheter og tjenester. Den økte tilstedeværelsen av irregulære grupper i Venezuela ført til en mer voldelig hverdag. Særlig venezuelanere på flukt risikerer utnyttelse og mishandling.

Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats (OCHA) kom kun 31 prosent av de nødvendige midlene inn til den venezuelanske humanitære krisen i 2023. Dette gjør den til en av de mest underfinansierte krisene i verden.

 • 11.614
  mennesker fikk utdanning
 • 11.064
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 1.312
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 8.057
  mennesker fikk rettshjelp
 • 37.169
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen har vært til stede i Venezuela siden 2005. Grunnet den stadig forverrede humanitære situasjonen ble det opprettet et eget landkontor i Venezuela i 2019.

Flyktninghjelpen er en av de største ikke-statlige organisasjonene i Venezuela, med et årlig budsjett på ti millioner amerikanske dollar. Vårt arbeid fokuserer på en rekke områder, blant annet rent vann, skolegang, rettshjelp, matsikkerhet og beskyttelse fra vold. Ved siden av direkte implementering av humanitær hjelp og bygging av lokal kapasitet, spiller Flyktninghjelpen også en viktig rolle i koordineringen av nødhjelp i Venezuela.

      

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

      

Les mer om Venezuela