Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Les billedteksten Foto: Fernanda Pineda/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Venezuela

Venezuela står midt i en økonomisk, institusjonell og sosial krise som har drevet millioner av landets innbyggere på flukt.
   
Om flyktningtallene for Venezuela

Venezuelanere i andre land som antas å ha et beskyttelsesbehov, uten å være registrert som flyktninger, er inkludert i totaltallene for 2019 og 2020, i motsetning til for 2018, etter anbefaling fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tallene for 2018 ville vært 2,6 millioner høyere dersom samme beregningsmåte hadde blitt benyttet da. Venezuelanske flyktninger uten formell flyktningstatus er ikke inkludert i «nye flyktninger»."

 

 


 

Humanitært overblikk

Den sosioøkonomiske krisen i Venezuela har ført til kollaps i viktige tjenester, som helsehjelp, og redusert tilgangen på mat. I tillegg har den ført til en av de største massefluktene i Sør-Amerikas historie. Rundt 3,4 millioner venezuelanere har forlatt landet av frykt for vold, forfølgelse og elendige leveforhold.

Ifølge Det internasjonale pengefondet er beregnet inflasjonsrate for 2019 på 10 millioner prosent. Prisene dobler seg gjennomsnittlig hver 26. dag, og innbyggerne har ikke råd til å skaffe helt grunnleggende ting. Restriksjoner på import og prisøkningen gjør det vanskelig for folk å skaffe mat, medisiner og andre varer.

Den økonomiske krisen forverres av den dype politiske krisen, som preges av at demokratiske institusjoner forvitrer og en økende sivil misnøye. I mars 2019 estimerte FN at 6,5 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp.

Så mange hjalp vi i Venezuela i 2020

12.578
mennesker fikk utdanning
18.292
mennesker fikk matsikkerhet
7.082
mennesker fikk rettshjelp
61.632
mennesker fikk vann og sanitærtjenester
Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Venezuela