Estado de Barinas, Venezuela 
Photo: Fernanda Pineda - NRC
2015
Foto: Fernanda Pineda/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Venezuela

Venezuela står midt i en økonomisk, institusjonell og sosial krise som har drevet millioner av landets innbyggere på flukt.
   
Om flyktningtallene for Venezuela

Venezuelanere i andre land som antas å ha et beskyttelsesbehov, uten å være registrert som flyktninger, er inkludert i totaltallene for 2019 og 2020, i motsetning til for 2018, etter anbefaling fra FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). Tallene for 2018 ville vært 2,6 millioner høyere dersom samme beregningsmåte hadde blitt benyttet da. Venezuelanske flyktninger uten formell flyktningstatus er ikke inkludert i «nye flyktninger»."

 

 


 

Humanitært overblikk

Den sosioøkonomiske krisen i Venezuela har ført til kollaps i viktige tjenester. I tillegg har den ført til en av de største massefluktene i Sør-Amerikas historie, og nesten fem millioner venezuelanere har forlatt landet av frykt for vold, forfølgelse og elendige leveforhold. Siden utbruddet av Covid-19 har det vært et økende antall mennesker som returnerer fra nabolandene. Bruken av ulovlige og ofte farlige grenseoverganger er utbredt og vanlig.

Mange er nødt til å klare seg med strøjobber, som blant annet smugling, ulovlig gruvedrift og prostitusjon. I tillegg blir mange rekruttert til væpnede grupper. Ofte slutter barn på skolen for å jobbe i eller utenfor hjemmet, og innbyggerne har ikke råd til å skaffe helt grunnleggende varer. Krisen i Venezuela ble dramatisk forverret etter utbruddet av Covid-19. Den nåværende humanitære responsen er ikke tilstrekkelig for å møte de kritiske behovene over hele landet. Sju millioner mennesker, over en fjerdedel av befolkningen i Venezuela, har behov for nødhjelp. Det er imidlertid sannsynlig at dette tallet er en drastisk undervurdering.

 

 • 11.614
  mennesker fikk utdanning
 • 11.064
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 1.312
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 8.057
  mennesker fikk rettshjelp
 • 37.169
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen har vært til stede i Venezuela siden 2005, og i 2019 etablerte vi et landkontor for å respondere på den forverrede humanitære krisen. Vi er den største organisasjonen i landet, og vi bidrar med blant annet programmer innen vann og hygiene, utdanning, matsikkerhet og rettshjelp samt pengestøtte.

I tillegg til å bistå lokale organisasjoner har Flyktninghjelpen en viktig rolle når det gjelder å koordinere arbeidet.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Venezuela