Viento Libre ('Free wind') is a neighborhood with high risk of child recruitment by armed groups in Tumaco. 

NRC has worked with the community for bringing back the education to the life of children through the construction of a classroom. The whole community including parents and volunteer teachers work with NRC in the promotion of protective spaces for education and in activities during the spare time - when the risk increases -.

Colombia, Nariño, Tumaco
2016

Photo by Edgar León
Les billedteksten Viento Libre ("Fri vind") er et nabolag med høy rekruttering til væpnede grupper. Flyktninghjelpen tilbyr utdanning og fritidsaktiviteter for å forhindre rekruttering. Bilde: Flyktninghjelpen/Edgar León

Vårt arbeid i Colombia

Publisert 06. jun 2016

Colombia

Totalt antall som har flyktet fra landet:
323.638
Totalt antall som har flyktet til landet:
644
Totalt antall internt fordrevne:
7.246.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
2.251
Nye flyktninger til landet i 2016:
32
Nye internt fordrevne i 2016:
171.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
I Colombia har over 50 år med borgerkrig ført til den lengste og mest alvorlige humanitære krisen i Amerikas historie. Siden 1991 har Flyktninghjelpen vært på plass i landet, der over syv millioner mennesker er på flukt fra sine hjem.

Humanitær og politisk bakgrunn

Implementeringen av fredsavtalen med FARC står på den politiske dagsorden i Colombia, men landets mange internt fordrevne lever fremdeles under elendige forhold. Hver eneste dag siden fredsprosessen startet i 2012 har 500 nye mennesker blitt drevet på flukt. Menneskerettighetsaktivister, urfolk og afrocolombianske ledere utsettes for trusler og vold, og gjerningsmennene holdes sjelden ansvarlig.

På tross av en nedgang i volden etter fredsavtalen med FARC er det lite sannsynlig at fordrivelsene i Colombia vil ta slutt med det første. Bare i 2016 ble 171.000 mennesker fordrevet. Colombia har verdens høyeste antall internt fordrevne med 7,2 millioner ved inngangen til 2017. Det er flere enn i Syria. 

Spesielt stillehavsområdet i Colombia rammes hardt av fordrivelser, med en økning på 86 prosent sammenlignet med fjoråret. Afrocolombianske- og urfolkssamfunn rammes hardest.

En pågående humanitær krise

Fredsavtalen er en positiv utvikling, men den kommer ikke til å løse alle de humanitære problemene i landet. Den væpnede konflikten mellom myndighetene og FARC er ikke den eneste årsaken til vold i Colombia. Andre væpnede grupper og organisert kriminalitet fortsetter å sette lokalsamfunn i fare og drive nye mennesker på flukt.

4,9 millioner er avhengig av humanitær hjelp. Derfor er det viktig at det internasjonale samfunnet fortsetter å støtte Colombia humanitært.


Elendige forhold for mennesker på flukt i byene

Det finnes ingen store flyktningleirer i Colombia. Flyktningene søker først og fremst tilflukt i byer og tettbygde strøk. Der bor de under elendige forhold, har dårlige jobbmuligheter og ingen tilgang til offentlige tjenester.

Mennesker på flukt i Colombia drives raskt inn i fattigdom. Nesten to av tre lever under fattigdomsgrensen. Hver tredje person på flukt lever i ekstrem fattigdom.


Flykter til nabolandene

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har over 320.000 colombianere flyktet til nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela. Disse landene har ikke anerkjent colombianernes flyktningstatus.


Dette gjør vi i Colombia

Gjennom landprogrammet vårt hjelper vi internt fordrevne i Colombia, og colombianske flyktninger i nabolandene Ecuador, Panama og Venezuela.

Mange colombianere har vært på flukt i årevis, og fortsatt blir folk drevet fra hjemmene sine. Våre ansatte i Colombia hjelper både dem som nylig har blitt tvunget på flukt og dem som har vært på flukt hele livet.

Flyktninghjelpen gir nødhjelp der behovene er størst. Vi jobber i avsidesliggende områder hvor folk har akutt behov for beskyttelse og hjelp: på stillehavskysten, i Catatumbo og i grenseområdene i Ecuador og Venezuela.

Når det trengs gir vi også hjelp og beskyttelse i byer og tettbygde strøk, som Tumaco. Flyktninghjelpen jobber alltid for å styrke lokalsamfunn og deres institusjoner.

I tillegg til å gi hjelp i kriser, jobber Flyktninghjelpen for å fremme menneskerettigheter. For å kunne skape en varig endring i folks liv, bidrar vi til å gi lokale og nasjonale institusjoner ansvar for – og mulighet til – å oppfylle rettighetene til mennesker på flukt.

Der hvor myndighetene mislykkes i å gi befolkningen beskyttelse eller nødhjelp, jobber Flyktninghjelpen for å hjelpe de som trenger det.

Vi gir også nødhjelp og forsvarer rettighetene til mennesker på flukt fra vedvarende vold i Honduras.

Flyktninghjelpen har kontorer i Santa Marta, Cucuta, Popayan, Esmeraldas, Panama City og San Cristobal. I tillegg har vi satellittkontorer i Tumaco, Pasto, Guapi, Ocaña, Mérida, Quibdo, Florencia og Granada (Meta).

Vi hjelper mennesker på flukt ved å gi juridisk hjelp, skolegang for konfliktrammede barn og nødhjelp i kriser. Vi hjelper også colombianere som har flyktet til naboland med å oppnå flyktningstatus.


Rettshjelp

Flyktninghjelpen gir internt fordrevne mennesker bedre tilgang til registreringsprosedyrer og rettshjelp. Vi hjelper lokalsamfunn som har blitt fratatt land og eiendom med å få tilgang til dette. Vi jobber for å:

 • Gi rettshjelp til lokalsamfunn som er rammet av konflikt.
 • Tilby juridiske tjenester for å sikre ofrenes rettigheter til land og oppreisning. Vi legger særlig vekt på kvinners rettigheter til land.
 • Gi teknisk hjelp til lokale myndigheter i saker om landfordeling og oppreising.
 • Drive påvirkningsarbeid rettet mot nasjonale myndigheter og rettssystemet slik at rettighetene til mennesker på flukt ivaretas.


Utdanning

Flyktninghjelpen jobber for å gi en trygg skolegang til barn og unge som er rammet av konflikt. Det er viktig at barn og unge fullfører grunnskolen og finner en trygg jobb. Vi jobber for å:

 • Gjennomføre folketellinger i konfliktrammede områder, for å kunne hjelpe barn som ikke går på skole.
 • Gi teknisk støtte til utdanningsmyndigheter, skoler og læringssentre for å sikre alternativ utdanning for dem som ikke går på skole.
 • Bidra til at barn kan delta i alternative utdanningsmodeller.
Jeg har møtt altfor mange barn og unge som ikke har vært på skolen på flere år på grunn av konflikten. 

                                                                                     Christian Visnes, Flyktninghjelpens landdirektør i Colombia


Kriserespons

Når nye konflikter bryter ut på avsidesliggende steder, reiser vi dit og gir nødhjelp i de rammede lokalsamfunnene. Vi tilbyr trygg skolegang til barn som nylig har blitt drevet på flukt av akutte kriser.Vi jobber for å:

 • Kurse lærere slik at de kan gi best mulig undervisning og støtte til elevene sine mens krisen pågår.
 • Dele ut skolemateriell og sportsutstyr, slik at barna kan fortsette å lære og leke.
 • Bygge midlertidige klasserom og toaletter, og bedre skolestandarden.
 • Sørge for mat og midlertidig husly til de som trenger det.


Regionalt flyktningprogram

Vi hjelper sårbare mennesker med å oppnå flyktningstatus og andre former for internasjonal beskyttelse. I Venezuela, Ecuador og Panama bidrar vi til at flyktninger kan utøve rettighetene de har til land og eiendom. Vi jobber for å:

 • Gi rettshjelp til asylsøkere, flyktninger og mennesker med behov for internasjonal beskyttelse.
 • Gi rettshjelp i forbindelse med rettigheter til land og eiendom.
 • Sikre at asylsøkere, flyktninger og andre sårbare mennesker får tilgang til det colombianske registeret for ofre og oppreisningstiltak, beskrevet i ofrenes lov (Victims' law).
 • Støtte myndigheter slik at de kan hjelpe flere sårbare mennesker.
 • Fjerne juridiske barrierer som hindrer folk på flukt tilgang til grunnleggende rettigheter.
 • Styrke menneskers og lokalsamfunnets mulighet til å finne framtidsrettede løsninger.

Så mange fikk hjelp i 2016

39.388
Mennesker fikk utdanning
37.485
Mennesker fikk rettshjelp