Distibution of school supplies by NRC employee Said Ebad Hashemi. Photo Credit NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Said Ebad Hashemi deler ut skolemateriell til en jente. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Afghanistan

Væpnet konflikt og katastrofer preger fortsatt Afghanistan. Flyktninghjelpen er på bakken og hjelper til, mens afghanerne sliter med å gjenoppbygge landet.

 

Humanitært overblikk

Førti år med konflikt fortsetter å ha stor innvirkning på Afghanistan. Til tross for forhandlinger fortsetter angrepene på sivile og på sivil infrastruktur, og mange må flykte fra konflikt. I første halvdel av 2020 ble det meldt om nesten 3.500 sivile dødsfall, etter at antallet nådde rekordhøyder i 2019. Over 200.000 afghanere var i 2020 drevet på flukt på grunn av konflikt, og ytterligere 110.000 mennesker er fordrevet på grunn av katastrofer. Dette kommer i tillegg til de 4,1 millioner menneskene som er drevet på flukt siden 2012. Hvert år returnerer hundretusenvis av afghanere til hjemlandet, enten på eget initiativ eller fordi de blir tvunget til å returnere.

De som returnerer ender ofte i praksis opp som flyktninger i sitt eget land, ettersom konflikt og tapte nettverk hindrer dem i å dra tilbake til hjemstedet.

Afghanistan fortsetter å være et av de farligste landene i verden for hjelpearbeidere, og leveringen av nødhjelp møter stadig på hindringer. Til tross for at behovene er store, og forverret på grunn av Covid-19 pandemien, er den humanitære responsplanen fortsatt sterkt underfinansier.

Så mange fikk hjelp i Afghanistan i 2020

92.162
mennesker fikk utdanning
100.744
mennesker fikk matsikkerhet
78.459
mennesker fikk husly
139.080
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
219.365
mennesker fikk rettshjelp
308.155
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

I Afghanistan beskytter og hjelper vi mennesker som har flyktet fra konflikt, også de som befinner seg i områder det er vanskelig å nå. Vi gir nødhjelp og jobber for å forhindre at enda flere må flykte fra hjemmene sine. I områder der mennesker har vært på flukt i årevis jobber vi for å finne varige løsninger. Flyktninghjelpen er til stede i 15 provinser over hele landet, og bistår blant annet med mat, husly, rent vann, rettshjelp og utdanning. I tillegg har vi mobile beredskapsteam som raskt kan rykke ut når det trengs.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Afghanistan