Distibution of school supplies by NRC employee Said Ebad Hashemi. Photo Credit NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Said Ebad Hashemi deler ut skolemateriell til en jente. Foto: Ingrid Prestetun/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Afghanistan

Væpnet konflikt og katastrofer preger fortsatt Afghanistan. Flyktninghjelpen er på bakken og hjelper til, mens afghanerne sliter med å gjenoppbygge landet.

 

Humanitært overblikk

Førti år med konflikt fortsetter å ha stor innvirkning på Afghanistan. Sivile dødsfall som følge av konflikten var rekordhøyt i 2018; FN dokumenterte 10.993 sivile tap det året. I første kvartal av 2019 ble det rapportert om 1.773 dødsfall. I tillegg er over 100.000 afghanere drevet på flukt på grunn av konflikt, og ytterligere 225.000 mennesker er fordrevet på grunn av en tørkekatastrofe.

Hvert år returnerer hundretusenvis av afghanske flyktninger til hjemlandet, enten på eget initiativ eller fordi de blir tvunget til å returnere fra Pakistan og Iran. Ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) har rundt 200.000 afghanere returnert frivillig eller blitt deportert fra Iran per juni 2019. Estimatet for 2019 er at opptil 570.000 mennesker vil returnere til Afghanistan fra Iran. Per mai 2019 hadde kun 4 prosent av disse mottatt humanitær hjelp, mens 80 prosent av 8.829 udokumenterte tilbakevendte flyktninger fra Pakistan hadde fått humanitær hjelp.

Så mange fikk hjelp i Afghanistan i 2020

92.162
mennesker fikk utdanning
100.744
mennesker fikk matsikkerhet
78.459
mennesker fikk husly
139.080
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
219.365
mennesker fikk rettshjelp
308.155
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

I Afghanistan hjelper vi internt fordrevne afghanere og pakistanske flyktninger. Vi gir nødhjelp til mennesker rammet av krig og katastrofer. I områder hvor mennesker har levd på flukt i årevis, jobber vi for å finne varige løsninger.

Beredskapsteamene våre jobber for å møte behovene til mennesker på flukt og lindre konsekvensene av konflikt både lokalt, regionalt og på tvers av landegrenser. Vi hjelper mennesker på flukt i områder som er spesielt vanskelige å nå med nødhjelp og støtter myndiggjøringen av kvinner.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Afghanistan