Distibution of school supplies by NRC employee Said Ebad Hashemi. Photo Credit NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Said Ebad Hashemi deler ut skolemateriell til en jente. Foto: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Afghanistan

Væpnet konflikt og katastrofer preger fortsatt Afghanistan. Flyktninghjelpen er på bakken og hjelper til, mens afghanerne sliter med å gjenoppbygge landet.

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
2.958.269
Totalt antall som har flyktet til landet:
76.146
Totalt antall internt fordrevne:
1.286.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
106.996
Nye flyktninger til landet i 2017:
10
Nye internt fordrevne i 2017:
474.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.

Humanitært overblikk

Det har vært krig i Afghanistan siden revolusjonen i 1978. Mellom januar og september 2018 dokumenterte FN 2.798 sivile dødsfall; det var de mest dødbringende ni månedene siden 2014.

Til tross for den forverrede situasjonen, blir landet stadig mer forsømt, og den humanitære innsatsen i Afghanistan er sterkt underfinansiert.

Generasjoner av afghanere har vokst opp i eksil i nabolandene Pakistan og Iran. Hvert år returnerer hundretusenvis av afghanske flyktninger til hjemlandet, enten på eget initiativ eller fordi de blir tvunget til å returnere fra Pakistan og Iran. Over 1,2 millioner afghanere er internt fordrevet.

Det er vanskelig for humanitære aktører å nå ut til de mest utsatte med hjelp. I tillegg til konflikt, driver katastrofer som jordskjelv og flom mange på flukt fra hjemmene sine.

Nesten to tredeler av Afghanistans befolkning er under 25 år. Mange av dem søker nye muligheter i byer og urbane områder, noe som har ført til konkurranse om landområder og sosiale og økonomiske tjenester.

Så mange fikk hjelp i 2018

80.541
mennesker fikk utdanning
131.414
mennesker fikk matsikkerhet
35.392
mennesker fikk husly
99.461
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
110.287
mennesker fikk rettshjelp
28.648
mennesker fikk vann og sanitærhjelp

Flyktninghjelpens arbeid

I Afghanistan hjelper vi internt fordrevne afghanere og pakistanske flyktninger. Vi gir nødhjelp til mennesker rammet av krig og katastrofer. I områder hvor mennesker har levd på flukt i årevis, jobber vi for å finne varige løsninger.

Beredskapsteamene våre jobber for å møte behovene til mennesker på flukt og lindre konsekvensene av konflikt. Vi hjelper mennesker på flukt i utilgjengelige områder og støtter kvinner med å få tilgang til sine rettigheter.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.