Distibution of school supplies by NRC employee Said Ebad Hashemi. Photo Credit NRC/Ingrid Prestetun
Les billedteksten Said Ebad Hashemi deler ut skolemateriell til en jente. Bilde: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Vårt arbeid i Afghanistan

Publisert 13. jun 2017

Afghanistan

Totalt antall som har flyktet fra landet:
2.870.402
Totalt antall som har flyktet til landet:
59.899
Totalt antall internt fordrevne:
1.553.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
69.526
Nye flyktninger til landet i 2016:
928
Nye internt fordrevne i 2016:
653.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Væpnet konflikt og katastrofer preger fortsatt Afghanistan. Flyktninghjelpen er på bakken og hjelper til, mens afghanerne sliter med å gjenoppbygge landet.

Humanitær og politisk bakgrunn

Afghanistan blir gang på gang rammet av kriser. Generasjoner av afghanere har vokst opp i eksil, i nabolandet Pakistan og i Iran. Flere tiår med konflikt har tvunget dem til å bli værende der – i noen tilfeller så lenge som i 30 år.

Flyktninghjelpen har vært tilstede i Afghanistan siden 2003.

Kort historikk
 • 1978-1989: Marxistisk revolusjon, sovjetisk invasjon og okkupasjon
 • 1989-1992: Første borgerkrig
 • 1992-1996: Annen borgerkrig
 • 1996-2001: Taliban tar makten, tredje borgerkrig
 • 2002- i dag: Krig, med internasjonal invasjon og okkupasjon


Bak nødsituasjonen

Afghanistan har vært rammet av krig siden revolusjonen i 1978. De siste årene har antallet drepte sivile igjen begynt å stige.

Sikkerhetsrisikoen i landet er stor, samtidig trenger mennesker sårt nødhjelp. Flyktninghjelpen har derfor mange utfordringer. På grunn av lite oppmerksomhet i media og givertretthet er det humanitære arbeidet i Afghanistan underfinansiert. Vold og naturkatastrofer vanskeliggjør tilgang til avsidesliggende områder. Fordrevne som ikke er registrerte og mangler dokumenter får ikke offisiell hjelp.

Hvert år vender hundretusenvis av flyktninger uforberedt tilbake til Afghanistan. Mange returnerer fra Pakistan og Iran.


Væpnet konflikt og naturkatastrofer hindrer hjelp

Usikkerhet og manglende tilgang er de største hindrene vi møter når vi skal nå frem med hjelp til de mest sårbare. Hvert år blir hundretusenvis av afghanere tvunget til å flykte, ofte til fjerntliggende områder som er vanskelige å nå.

I tillegg til konflikt, gjør naturkatastrofer som jordskjelv og flom at mange må flykte fra sine hjem.


Økt urbanisering

Kombinasjonen av konflikt, katastrofe og demografi gjør at stadig flere flytter til byene. Denne urbaniseringen øker fattigdom, både i byer og på landsbygda.

Nesten to tredeler av Afghanistans befolkning er yngre enn 25 år. Disse unge menneskene er på jakt etter muligheter i byer og urbane strøk. Her kan forholdet til lokalsamfunnet være anstrengt, siden det blir konkurranse om både boliger, sosiale og økonomiske tjenester.


Kvinners eiendomsrettigheter

I Afghanistan er offentlige papirer viktig for å dokumentere eiendom. Fordi det er mangel på landområder og boliger, har de høy politisk og økonomisk verdi. Afghanske kvinner styrkes derfor ved at eiendomsretten deres sikres. 

Selv om kvinners land- og eiendomsrettigheter blir anerkjent i Afghanistans grunnlov, gjennom privatretten og i sharia, blir kvinner fortsatt diskriminert.

Ofte får en kvinne tilgang til eiendom først gjennom hennes forhold til menn: hennes far, ektemann, brødre eller sønner. I forbindelse med en ektemanns død eller skilsmisse risikerer kvinner å miste eiendommen til andre familiemedlemmer.


Dette gjør vi i Afghanistan

Vi møter internt fordrevne afghanere og pakistanske flyktninger med framtidsrettet hjelp.

Flyktninghjelpen jobber på to måter i Afghanistan. I forbindelse med væpnet konflikt og naturkatastrofer, gir vi øyeblikkelig nødhjelp. Der mennesker har vært lenge på flukt, jobber vi for å finne gode varige løsninger.

I provinser som har fått lite hjelp, for eksempel Zabul, Paktika og Badghis, hjelper vi de mest sårbare med det de trenger for å overleve. Vi jobber også for å redusere skadevirkningene av konflikten.

Flyktninghjelpen har kontorer i Balkh, Faryab, Herat, Kabul, Kandahar, Khost, Kunar, Sar-i-pul, Kunduz, Nangarhar og Badghis.

På grunn av økt urbanisering og en stadig yngre befolkning, konsentrerer vi oss om å nå frem til befolkningen i urbane områder.

Flyktninghjelpen jobber for at afghanere og pakistanere på flukt – og den lokale befolkningen – får den mest effektive hjelpen vi kan gi. Derfor jobber vi også med å styrke kvinners rettigheter.


Utdanning

Det er barna i Afghanistan og Pakistan som skal bygge fremtidens samfunn. Derfor jobber vi for å gi dem trygge omgivelser for læring, hvor de kan tilegne seg kunnskap, som de trenger for å gjenoppbygge landet og sikre varig fred.

Vi:

 • Underviser pakistanske flyktningbarn i pakistansk pensum i flyktningleirer langs grensen.
 • Øker tilgangen til skoler i områder på landsbygda.
 • Underviser barn og ungdom og utdanner lærere og frivillige hjelpelærere.
 • Våre utdanningspakker til ungdom kombinerer yrkesopplæring med lese- og skriveundervisning og andre nøvendige ferdigheter.
 • Vårt intensivkurs sørger for at barn og unge som har gått glipp av deler av utdanningen, kan ta igjen denne.
 • Sammen med Utdanningsdepartementet styrker vi afghanske myndigheters evne til å gi utdanning til barn på flukt.

 

Rettshjelp

Mange mennesker på flukt i Afghanistan vet ikke hvilke rettigheter de har. Vi sørger for at de, og lokalsamfunnet de lever i, kan hevde og utøve sine rettigheter.

Vi gir råd til afghanere og pakistanere på en rekke juridiske områder, veileder dem gjennom juridiske prosesser, og støtter dem når de forsvarer rettighetene sine i lokalsamfunnet.

Spesielt kvinner møter mange hindre, særlig i forbindelse med land- og eiendomsrettigheter. Derfor jobber Flyktninghjelpen for at disse rettighetene skal ivaretas for alle kvinner i Afghanistan. 

Vi:

 • Organiserer og gjennomfører informasjonsmøter om rettigheter og gir gruppeopplæring og rettshjelp.
 • Gir individuell rådgivning.
 • Arbeider for å sikre en god sharia-basert holdning til kvinners land- og eiendomsrettigheter. Dette gjør at de kan utøve sine rettigheter i arveloven, der kvinner har rett til å arve eiendom når en far, ektemann eller et barn dør. Vi jobber med lokale krefter for å få aksept fra eldre og samfunnet mer generelt.
 • Bruker lovfestede og tradisjonelle mekanismer for konfliktløsning for å avslutte saker om juridiske tvister, land- og eiendomsrettigheter og sivil dokumentasjon.

 

Husly

Mange afghanere bor i dårlige boliger. Vi hjelper dem med å forbedre boliger og samfunnshus.

Flyktninghjelpen har et eget husly-team som utelukkende består av kvinner. De hjelper den mest sårbare delen av befolkningen - enker og alenemødre.

Våre husly-team jobber side om side med våre vann- og sanitæreksperter. Vi:

 • Bygger ett- og toromsboliger for familier.
 • Bygger både skoler og ekstra klasserom på eksisterende skoler.
 • Samarbeider med lokalsamfunnet ved å gi pengestøtte til å bygge hus. 
 • Arbeider for at myndigheter og private bygger hus som tåler ekstremvær, slik at risikoen for skader reduseres.

 

Vann- og sanitærforhold

I mange deler av Afghanistan er det dårlig vann-, sanitær- og hygienepraksis, mye på grunn av mangel på infrastruktur. Vi jobber for å sikre at afghanere og mennesker på flukt har tilgang til rent vann og bruker skikkelige latriner. Vi forsøker å stanse utbredelsen av vannbårne sykdommer.

I mange av vannprosjektene våre jobber ekspertene sammen med husly-teamet. Vi:

 • Deler ut hygienesett og gir opplæring i bruken av dem.
 • Bygger toaletter til familier.
 • Bygger toaletter og sørger for rent vann på skoler.

 

Nødhjelp

I Afghanistan responderer nødteamene våre på de akutte behovene til mennesker på flukt fra konflikt og katastrofer og klimaendringer. Vi hjelper de som er i nød – internt fordrevne, registrerte og uregistrerte flyktninger og lokalsamfunn.

Nødhjelpen vår omfatter:

 • Kontantbidrag til husly.
 • Kontantbidrag som mottagerne kan bruke fritt og kjøpe det de selv vet de trenger aller mest.
 • Utdeling av nødhjelpspakker.
 • Lagring av forsyninger.
 • Samarbeid med myndigheter og andre humanitære organisasjoner.
 • Å øke lokal forståelse og aksept for humanitært arbeid.
 • Samarbeid for å sikre at det internasjonale samfunnet beskytter de mest sårbare menneskene.

 

Regional respons

Situasjonen til mennesker på flukt i Afghanistan er et regionalt spørsmål. Derfor jobber vi over grensen og inn i Pakistan og Iran. Vår regionale respons omfatter:

 • Samarbeid med våre kontorer i Iran og Pakistan, for å systematisere en helhetlig og regional respons.
 • Deling av juridisk informasjon og støtte til afghanske flyktninger som bor i Iran og Pakistan, mens de forbereder seg på å returnere til Afghanistan.
 • Bidrag til EuropeAids regionale program Aid to Uprooted People, som retter seg mot både afghanske flyktninger i Pakistan og Iran og hjemvendte afghanere og internt fordrevne i Afghanistan.
 • Arbeid med å forsvare rettighetene til mennesker på flukt.

Så mange fikk hjelp i 2016

112.651
Mennesker fikk utdanning
22.154
Mennesker fikk matsikkerhet
78.389
Mennesker fikk rettshjelp
3.119
Mennesker fikk vann og sanitærhjelp