Les billedteksten Foto: Flyktninghjelpen/Japeen

Vårt arbeid i Myanmar

Siden Myanmar ble selvstendig, har landet vært plaget av interne stridigheter. Hundretusenvis av mennesker er drevet på flukt i en konflikt som har vart i flere tiår.

Humanitært overblikk

I Myanmar pågår verdens lengste borgerkrig. Siden uavhengigheten i 1948 har etniske gruppers kamp for større grad av uavhengighet skapt interne konflikter i ulike deler av landet. Borgerkrigen har drevet hundretusener på flukt, og i de fleste av landets grensestater blir sivile fremdeles utsatt for vold.

Samtidig som det jobbes for fred, blir fremdeles deler av befolkningen drevet på flukt av konflikt, vold og naturkatastrofer.

De aller fleste internt fordrevne har begrenset bevegelsesfrihet og dårlig tilgang til grunnleggende tjenester. Internasjonale hjelpeorganisasjoner har liten tilgang til konfliktrammede områder og strever med å nå frem med bistand og beskyttelse. Etniske og religiøse minoriteter nektes ofte grunnleggende rettigheter.

I tillegg til konflikt og landminer, har kronisk underutvikling ødelagt hjem, vannressurser og helse- og utdanningsfasiliteter i landet.

Så mange fikk hjelp i Myanmar i 2018

21.781
mennesker fikk utdanning
1.443
mennesker fikk matsikkerhet
17.755
mennesker fikk husly
10.206
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
92.976
mennesker fikk rettshjelp
539
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen i Myanmar jobber for å møte akutte og langsiktige behov i den komplekse krisen som har oppstått som følge av borgerkrigen. Vi prioriterer de mest sårbare befolkningene. I den sørøstlige regionen jobber vi på tvers av den thailandske grensen.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Myanmar