Les billedteksten Foto: Japeen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Myanmar

Siden Myanmar ble selvstendig, har landet vært plaget av interne stridigheter. Hundretusenvis av mennesker er drevet på flukt i en konflikt som har vart i flere tiår.

 

Humanitært overblikk

I Myanmar er det stadige kriser, både naturlige og menneskeskapte. Ifølge FNs kontor for koordinering av humanitær innsats er behovene i Myanmar preget av en kompleks kombinasjon av katastrofer, mangel på stabil tilgang til mat, væpnet konflikt og spenninger. I tillegg forekommer det systematisert diskriminering, og mange er på flukt over lang tid. Rundt 914.000 mennesker har behov for humanitær hjelp i Myanmar. I statene Kachin, Shan, Rakhine og Kayin er 244.000 mennesker på flukt i sitt eget land, og 77 prosent av disse er kvinner og barn.

Menneskene som flykter fra Myanmar har ofte passert flere landegrenser, og oppnår forskjellig grad av beskyttelse avhengig av sitt tilfluktsland. Man anslår at det er over 900.000 flyktninger fra Myanmar i Bangladesh, mens Thailand huser omkring 97.000, spredt på ni forskjellige leirer. I tillegg befinner mange skjulte og udokumenterte flyktninger, samt økonomiske migranter, seg i landet. Mennesker som har flyktet fra det nordøstlige Myanmar krysser ofte grensen over til Kina, men de returneres med jevne mellomrom ettersom Kina ikke tilegner dem status som flyktninger.

Så mange fikk hjelp i Myanmar i 2020

36.313
mennesker fikk utdanning
757
mennesker fikk matsikkerhet
40.681
mennesker fikk husly
11.083
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
53.693
mennesker fikk rettshjelp
21.215
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen i Myanmar jobber for å møte de ulike behovene i den komplekse krisen som har oppstått. Vi prioriterer de mest sårbare befolkningene. Vi samarbeider med en rekke lokale og internasjonale partnere for å kunne bistå bredt, og vi har beredskapsteam som raskt kan rykke ut når det trengs som mest. Vi bistår mennesker som i årevis er på flukt i sitt eget land, og vi arbeider for å finne langvarige løsninger.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Myanmar