Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Japeen

Vårt arbeid i Myanmar

Publisert 06. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
1.197.835
Totalt antall som har flyktet til landet:
-
Totalt antall internt fordrevne:
635.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
676.686
Nye flyktninger til landet i 2017:
-
Nye internt fordrevne i 2017:
57.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Siden Myanmar ble selvstendig, har landet vært plaget av interne stridigheter. Hundretusenvis av mennesker er drevet på flukt i en konflikt som har vart i flere tiår.

Humanitær og politisk bakgrunn

Etter 50 års militærstyre hilste Myanmar velkommen en ny æra med demokrati og reform da de holdt sine første sivile valg i 2015. Men den nye regjeringen står overfor mange av de samme problemene som før: En rekke interne konflikter, kjent som «verdens lengste borgerkrig», har plaget Myanmar siden landet ble selvstendig i 1948.


«Verdens lengste borgerkrig»

Bakgrunnen for opprørene i Myanmar går tilbake til motstanden mot det britiske kolonistyret. I dag fortsetter konflikten stort sett langs etniske skillelinjer.

I 1962 ble den sivile regjeringen styrtet, og en militærjunta overtok makten. Juntaen slo ned på opposisjonen. De arresterte ledere for etniske grupper, og brukte vold mot demonstranter.

Hundretusenvis av mennesker er blitt drevet på flukt de siste tiårene. Etniske minoriteter kjemper for selvbestemmelse, og sivile rammes av vold og konflikt i fem delstater: Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine og Shan.


Flere mennesker, dårligere tilgang

Etter økende nasjonalt og internasjonalt press gikk militærregjeringen av i 2011. Etniske minoriteter kjemper fremdeles om makten i den nye, sivile regjeringen.

I desember 2015 brøt det ut kamper i statene Kachin og Shan nordøst i Myanmar. Dette er kjent som «den glemte konflikten», med flyangrep og sammenstøt som har drevet enda flere tusen på flukt. Hjelpeorganisasjoner har problemer med å nå frem til mange av de fordrevne i staten Shan.

I de rammede områdene er det også stort behov for helsepersonell. Nesten halvparten av innbyggerne i Ke See, en leir for internt fordrevne i delstaten Shan, har meldt om helseproblemer, deriblant diaré, luftveislidelser og feber – alt sammen kan løses med en offentlig helsetjeneste.


Dette gjør vi i Myanmar

I 2008 startet vi hjelpearbeid i Myanmar. Målet vårt er å hjelpe de mest sårbare menneskene uansett deres politiske, religiøse eller etniske tilhørighet. Men det kan være vanskelig å nå frem med hjelpen, på grunn av sikkerhetsproblemer og restriksjoner fra myndighetene.

Sørøst-Myanmar er en av landets mest ustabile regioner. Flere av prosjektene våre retter seg inn mot mennesker i denne delen av landet. Mange fra sørøst har flyktet over grensen og bor i flyktningleirer i Thailand. Vi jobber også med dem.

Humanitær tilgang er et stort problem for alle hjelpeorganisasjoner i Myanmar. Ofte har vi ikke noe klart bilde av folks behov, siden myndighetene ikke slipper oss inn. For å få gjort noe med dette jobber vi med både forskjellige myndigheter og internasjonale organisasjoner for å endre myndighetenes politikk.

Uansett utfordringer er målet vårt alltid å hjelpe de som trenger det mest. I 2015 hjalp vi 220.333 mennesker gjennom husly, bygging av skoler, vann- og sanitærtjenester, rettshjelp, utdanning for ungdom og koordinering av leirer.

Alle disse aktivitetene blir styrt fra syv feltkontorer i den sørøstlige regionen og statene Kachin og Rakhin.


Utdanning

I 2013 startet vi opp utdanning i yrkesfag og livsferdigheter sørøst i Myanmar. Her får ungdom på flukt og hjemvendte flyktninger tilbud om undervisning, opplæring og lærlingplasser. Vi jobber tett sammen med lokalsamfunnene for å tilpasse prosjektene etter deres behov.

Disse prosjektene tar sikte på å gi ungdom kunnskap og kompetanse til å gjøre trygge livsvalg og hjelpe dem til å finne stabile måter å skaffe seg en inntekt på.

Vi jobber for å:

 • Gi opplæring i yrkesfag og livsferdigheter gjennom kurs i skreddersøm, bevaring av mat, reparasjon av motorsykler og læreplasser i byggfag.
 • Gi kurs i grunnleggende planlegging for forretningsdrift, markedsføring og regnskapsføring.
 • Gi grunnleggende undervisning i lese- og skriveferdighet og tallforståelse.

Vi vil videreføre Flyktninghjelpens opplærings- og ungdomsprogrammer i andre deler av landet.


Husly

Vi jobber for å:

 • Bygge holdbare bygg, hjem, og skoler for mennesker på flukt.
 • Utvikle et offentlig skogprosjekt for å erstatte tømmeret som brukes til bygging.
 • Overtale myndighetene i Myanmar til å la folk bo i områder hvor vi bygger skoler og husly, uten å måtte være redde for å bli kastet ut.


Rettshjelp

Vi jobber for å:

 • Hjelpe mennesker som har flyktet over grensen til Thailand, for å informere dem om hvilke rettigheter de har og hvilken hjelp de kan få.
 • Hjelpe folk å få de riktige sivile dokumentene.


Koordinering og ledelse av leirer

Flyktninghjelpen støtter ledelsen av leirer for internt fordrevne i delstaten Rakhine. I samarbeid med innbyggerne i leirene og talspersoner for internt fordrevne, fremmer vi respekt for grunnleggende rettigheter for de som er på flukt i eget land. Vi jobber for å:

 • Styrke og utvide arbeidet til organer som driver leirer, og bygge opp kapasiteten deres.
 • Styrke sikkerhetstiltak og grunnleggende tjenester i leirene.
 • Jobbe for løsninger som hindrer at folk blir internt fordrevet, og være med på å forberede dem på livet etter leirene.

Så mange fikk hjelp i 2016

16.593
Mennesker fikk utdanning
12.557
Mennesker fikk husly
7.744
Mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
96.479
Mennesker fikk rettshjelp
17.141
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester