Foto: Japeen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Myanmar

Siden Myanmar ble selvstendig, har landet vært plaget av interne stridigheter. Hundretusenvis av mennesker er drevet på flukt i en konflikt som har vart i flere tiår.

Humanitært overblikk

Myanmar fortsetter å oppleve flere omveltninger, både naturlige og menneskeskapte. Den generelle humanitære situasjonen i Myanmar har stadig forverret seg gjennom 2022 på grunn av en kombinasjon av usikkerhet, Covid-19 og skjør økonomi. I Februar 2021 skjedde en militær maktovertakelse som resulterte i en eskalering av vold, fordrivelse, og humanitære behov. Folk mangler tilgang til livsviktige tjenester og mange lever i en svært sårbar situasjon.

FN anslår at over 14 millioner mennesker har behov for humanitær bistand i Myanmar og over 1,3 millioner mennesker er på flukt. Midt i den økte spenningen er det stadig vanskeligere for humanitære aktører å nå frem de som trenger det mest.

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen i Myanmar jobber for å møte de ulike behovene i den komplekse krisen som har oppstått. Vi prioriterer de mest sårbare befolkningene. Vi samarbeider med en rekke lokale og internasjonale partnere for å kunne bistå bredt, og vi har beredskapsteam som raskt kan rykke ut når det trengs som mest. Vi bistår mennesker som i årevis er på flukt i sitt eget land, og vi arbeider for å finne langvarige løsninger.

  • 165.484 mennesker
    fikk hjelp gjennom vårt arbeid

      

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

Les mer om Myanmar