Les billedteksten Flyktninghjelpen distribuerer kyllinger i landsbyen Muratove i Luhansk regionen. Foto: Flyktninghjelpen.

Vårt arbeid i Ukraina

Publisert 18. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
177.278
Totalt antall som har flyktet til landet:
9.486
Totalt antall internt fordrevne:
800.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
13.333
Nye flyktninger til landet i 2017:
161
Nye internt fordrevne i 2017:
21.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Nesten fire millioner mennesker trenger nødhjelp på grunn av konflikten i Ukraina. Kampene fortsetter ved frontlinjen, til tross for forhandlinger og våpenhviler.

Humanitær og politisk bakgrunn

I 2014 utartet politiske demonstrasjoner til kamper, som igjen eskalerte til væpnet konflikt mellom separatister og ukrainske regjeringsstyrker.

Selv om en skjør våpenhvile ble undertegnet i 2015, utspiller kamper seg fortsatt langs frontlinjene. Omlag 10.000 mennesker har blitt drept, og 23.000 er skadet. Menneskerettighetssituasjonen i konfliktområdet blir sett på med stor bekymring.

Sivile i Øst-Ukraina er alvorlig rammet. Ifølge FN har 3,8 millioner ukrainere behov for nødhjelp. 70 prosent av de som er rammet av konflikten er barn, kvinner og eldre. 

I mange av de konfliktrammede områdene, særlig langs frontlinjene, mangler innbyggerne tilgang til grunnleggende tjenester. Arbeidsledigheten er høy, syke får ikke medisinsk hjelp, og befolkningen mangler tilstrekkelig mat, husly, oppvarming og penger. Vanntilførselen har blitt skadet. Prisene på dagligvarer har skutt i været.

Dette gjør vi i Ukraina

Vi vil være der mennesker trenger oss mest. Her kan vi hjelpe dem med å beskytte sine rettigheter.

                                                                                         Miradije Hodza, Flyktninghjelpens programsjef i Ukraina

I Ukraina jobber vi for at mennesker på flukt, lokalsamfunnene som huser dem, og andre sårbare grupper skal få rent vann, husly og rettshjelp.

Vi startet hjelpearbeidet i Ukraina i slutten av 2014. I starten ga vi nødhjelp, og i 2015 etablerte vi et landprogram.

Vi opererer fra landkontoret vårt i Kiev, og feltkontorene i regionene Luhansk og Donetsk øst i landet.

Vi jobber for at sivile skal ha et skikkelig tak over hodet, ved å reparere og bygge holdbare hus som tåler vinterkulden. Vi beskytter sivile på flukt fra vold ved å gi informasjon og rettshjelp. I lokalsamfunn langs frontlinjen sørger vi for rent vann og hygieneartikler. Vi har også flere tiltak for å sikre menneskene der trygg mat, og at de i størst mulig grad skal være selvforsynte og selv kunne sørge for sitt eget livsopphold.


Husly og nødhjelpspakker

Vi jobber for å:

 • Sette opp nødly.
 • Bygge solide hus.
 • Dele ut materialer til reparasjon av hus.
 • Reparere lokal infrastruktur, som sykehus og skoler.
 • Forberede sivile på de kalde vintermånedene ved å sørge for oppvarming, skikkelig isolasjon og varme klær.


Rettshjelp

For å beskytte dem som er på flukt fra sine hjem eller har fått sine hjem ødelagt, tilbyr vi fri rettshjelp.

Vi jobber for å:

 • Drive tre rettshjelpsentre.
 • Sende ut omreisende team av advokater.
 • Gjøre hjemmebesøk til eldre og mennesker med funksjonsnedsettelse.
 • Drive en telefontjeneste.
 • Organisere informasjonsmøter.
 • Drive research og påvirkningsarbeid om rettighetene til mennesker på flukt.


Vann og sanitær

Rent vann er en menneskerett, men kan være vanskelig å få tak i i krisesituasjoner.

Vi jobber for å:

 • Dele ut rent drikkevann til samfunn langs frontlinjen.
 • Reparere vannpumper og vannstasjoner.
 • Dele ut hygieneartikler.
 • Sørge for nødvendigheter som vannfiltre, toaletter, håndvasker, vannpumper og varmtvannsberedere. 

Matsikkerhet

Mange har mistet leverbrødet sitt og alle oppsparte midler på grunn av konflikten i Ukraina. 

Vi jobber for å: 

 • Støtte landbruksnæringen og lokalt næringsliv i de konfliktrammede områdene med flere, indivuduelt tilpassede tiltak, slik at folk i størst mulig grad kan være selvforsynte.
 • Sikre at ekstra utsatte familier får mat på bordet med kontantstøtteordninger.   
 • Bygge oppunder lokalt næringsliv med blant annet tilskuddsordninger og reparasjon av ødelagt infrastruktur.  

Så mange fikk hjelp i 2016

11.587
Mennesker fikk husly
36.433
Mennesker fikk rettshjelp
24.375
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester