Les billedteksten Flyktninghjelpen distribuerer kyllinger i landsbyen Muratove i Luhansk regionen. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Ukraina

Flyktninghjelpen startet sine aktiviteter i Ukraina mot slutten av 2014, for å hjelpe mennesker drevet på flukt av konflikten som har berørt over fem millioner mennesker.

 

Humanitært overblikk

Den væpnede konflikten i Øst-Ukraina som brøt ut i 2014 forblir uløst til tross for flere diplomatiske forsøk og våpenhvileavtaler.

Over 5,2 millioner mennesker er rammet av konflikten og rundt 800.000 personer er permanent fordrevet internt i landet. Over 3.000 sivile har blitt drept. 2 millioner mennesker lever i regjeringskontrollerte områder fylt av udetonerte eksplosiver.

Omtrent 3 millioner mennesker i landet trenger humanitær hjelp. Mange rammede ukrainere, spesielt ved frontlinjen, mangler tilgang til grunnleggende tjenester. Her er sysselsettingen lav, det er vanskelig å få tilgang til medisinsk hjelp, og mange mangler skikkelig husly, oppvarming eller nok mat.

Selv om bevegelsesfrihet er en utfordring, anslås det at rundt én million sivile risikerer livene sine ved å reise mellom regjeringskontrollerte områder og områder kontrollert av ikke-statlige aktører hver måned for å holde kontakt med familien, passe på eiendommer og få tilgang til butikker og helsetjeneste.

Så mange fikk hjelp i Ukraina i 2020

9.151
Mennesker fikk matsikkerhet
387
Mennesker fikk husly
9.025
Mennesker fikk rettshjelp
227.513
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen støtter internt fordrevne ukrainere i regjeringskontrollerte konfliktområder i Luhansk-regionen og i de nordlige områdene i Donetsk, særlig langs frontlinjen.

Vi responderer i utgangspunktet på grunnleggende behov, men ettersom den interne fordrivelsen har blitt langvarig, har vi også begynt å bidra til mer varige løsninger. Arbeidet vårt i Ukraina er på vei fra akutt nødhjelp til aktiviteter knyttet til tidlig gjenoppbygging. Vi jobber for å bedre leveransen av assistanse til mennesker som er rammet av konflikten, og for at responsen etter hvert kan ledes lokalt.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Ukraina