NRC staff in conversation with an elderly Ukrainian woman. She has received help to be able to heat her house.
Foto: Amid Askerov/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Ukraina

Flyktninghjelpen har vært til stede i Ukraina siden 2014, og har støttet mennesker som har vært berørt av konflikten øst i landet. Nå øker vi innsatsen i Ukraina og i nabolandene for å gi hjelp til mennesker som er tvunget på flukt. 

Humanitært overblikk

Den væpnede konflikten i det østlige Ukraina startet i 2014. Til tross for diplomatisk innsats og utallige våpenhvileavtaler har situasjonen forblitt uløst. Nå sprer en ny bølge av konflikt seg over hele landet, med store konsekvenser for sivilbefolkningen.

Allerede i starten av 2022 var 5,2 millioner mennesker berørt av konflikten øst i landet, og rundt 800.000 var på flukt. 3.000 mennesker var drept, og 3,4 millioner hadde behov for nødhjelp. I områdene som var rammet av konflikten var det høy arbeidsledighet, medisinsk behandling var ofte utilgjengelig, og mange hadde ikke nok mat, skikkelige boliger eller oppvarming.

Den nye voldsøkningen har gjort situasjonen mye verre, og har spredt seg over hele landet. Millioner av mennesker har nå flyktet fra hjemmene sine. Mange bor i andre områder av landet, og et stort antall har søkt asyl i andre land. Behovet for nødhjelp har økt dramatisk, og det ventes at det vil bli langt verre. Situasjonen i landet endrer seg raskt.

 • 1.241
  mennesker fikk utdanning
 • 95.741
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 149.895
  mennesker fikk husly
 • 6.504
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 16.776
  mennesker fikk rettshjelp
 • 132.984
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 97.389
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Sammen med lokale partnere har vi opprettet velkomstsentre der det deles ut varme måltider til hundrevis av mennesker i Lviv vest i Ukraina. I Warszawa har vi etablert et transittsenter på sentralbanestasjonen, som vi skal drive sammen med samarbeidspartnere.

Flyktninghjelpens team gir også informasjon og juridisk assistanse for å hjelpe mennesker på flukt med å få beskyttelse og tilgang til viktige tjenester flere steder i Ukraina, også i de østlige og vestlige regionene.

Vi arbeider sammen med et stort antall nasjonale partnere i Polen, Moldova og Romania, for å sikre at mennesker på flukt har et trygt sted å sove, at barna kan gå på skolen, og at familier får tilgang til eksisterende støttesystemer. Vi skal gi ut pengestøtte til tusenvis av mødre og fedre, slik at de kan sørge for at familiene deres har det de trenger – både inne i Ukraina og når de etter hvert blir flyktninger.

Vi har også startet opp operasjoner til Ukraina fra nabolandene, og har så langt levert mat og annen nødhjelp langs fluktrutene.

Les mer om Ukraina