Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Mor og barn i flyktningleiren Domiz, nord i Irak. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Irak

Den humanitære krisen i Irak er fremdeles en av verdens største og mest uberegnelige.

 

Humanitært overblikk

Fire år etter slutten på den væpnede konflikten er flyktningsituasjonen i Irak fortsatt komplisert. Mange har vært på flukt lenge, og en del har også måttet flykte flere ganger. Omtrent 1,2 millioner irakere er på flukt i sitt eget land. I tillegg huser landet nesten 250.000 syriske flyktninger. Av de som var på flukt innad i landet og som nå har vendt hjem, anses kun 40 prosent å ha funnet en varig løsning. Boligforhold og mangel på grunnleggende tjenester og jobbmuligheter i returområdene har gjort at frivillig retur av de gjenværende har avtatt.  

Finansieringen av den humanitære innsatsen i landet har gått ned, men behovet for bistand er fortsatt stort. Omtrent 2,5 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp. De som mangler riktig dokumentasjon kan verken reise hjem eller få tilgang til tjenester. Behovene i uformelle bosetninger, som huser over 100.000 mennesker, er også betydelige. Mange som bor der har måttet flykte flere ganger. Det er behov for en økt kobling mellom humanitær hjelp og langvarige løsninger. 

 • 35.009
  mennesker fikk utdanning
 • 11.668
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 123.247
  mennesker fikk husly
 • 1.106
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 21.354
  mennesker fikk rettshjelp
 • 1.643
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Vi bistår irakere som er på flukt i sitt eget land, syriske flyktninger, hjemvendte og vertsamfunn. Vi har særlig fokus på de som har vært lenge på flukt og som befinner seg i leirer, uformelle bosetninger og returområder, med spesiell vekt på områder som er vanskelige å nå.   

Vi dreier nå arbeidet over mot gjenoppbygging og bærekraftig utvikling for mennesker som har vært drevet på flukt, samtidig som at vi opprettholder en beredskap for å kunne gi nødhjelp og raskt reagere på umiddelbare humanitære behov. 

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Irak