Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Les billedteksten Mor og barn i flyktningleiren Domiz, nord i Irak. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Irak

Den humanitære krisen i Irak er fremdeles en av verdens største og mest uberegnelige.

Humanitært overblikk 

De siste årene har det vært en klar økning i antall mennesker på flukt i Irak. Av de mer enn 5,8 millioner irakerne som har flyktet fra hjemmene sine siden 2014, lever to millioner fortsatt på flukt.

Over tre millioner irakere har returnert til hjemstedene sine. Humanitære organisasjoner tror at mange har returnert for tidlig, under utrygge forhold eller ufrivillig. Mange har returnert til områder som mangler grunnleggende infrastruktur og muligheter for levebrød, eller hvor det fortsatt finnes eksplosiver. De som returnerer risikerer at hjemstedet ikke er trygt, at lokalsamfunnet ikke tar dem godt imot, at de ikke lenger har et sted å bo eller gå på skole. I tillegg mangler mange identitetspapirer. 

FN estimerer at at mer enn 6,7 millioner irakere vil trenge humanitær hjelp i 2019. Av disse er 3,3 millioner barn. Humanitære organisasjoner ber om 701 millioner dollar for å kunne dekke grunnleggende assistanse til irakere (HRP 2019). Etter at myndighetenes militære operasjoner mot IS tok slutt, har den irakiske regjeringen møtt nye utfordringer for å sikre en inkluderende gjenoppbygging- og forsoningsprosess som kan sørge for varig fred. 

Så mange fikk hjelp i Irak i 2018

119.759
mennesker fikk utdanning
1.241
mennesker fikk matsikkerhet
40.857
mennesker fikk husly
114.221
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
31.415
mennesker fikk rettshjelp
576.522
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid 

Vi hjelper internt fordrevne irakere, syriske flyktninger og vertssamfunn. Vi hjelper mennesker som nylig har blitt drevet på flukt, mennesker som har levd på flukt i årevis og mennesker på flukt i fjerntliggende områder som er vanskelig å nå frem til.

I 2019 vil vi fortsette å jobbe med programmer for tidlig gjenoppretting. Flyktninghjelpens arbeid støtter både de akutte og de mer langsiktige behovene til mennesker på flukt, med fokus på bærekraftige og varige løsninger.

Vi bistår med rent vann og sanitæranlegg, matsikkerhet, utdanning, husly, leirdrift og rettshjelp.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Irak