Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Mor og barn i flyktningleiren Domiz, nord i Irak. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Irak

Den humanitære krisen i Irak er fremdeles en av verdens største og mest uberegnelige.

 

Humanitært overblikk

Konflikten mellom koalisjonsstyrker og IS førte til et historisk høyt antall fordrevne. Av de mer enn 6 millioner irakerne som har flyktet siden 2014, er fortsatt 1,4 millioner internt fordrevet.

Over 4 millioner irakere har vendt tilbake til områdene de flyktet fra. Humanitære organisasjoner mener at mange av returene har skjedd for tidlig, vært utrygge eller ufrivillige. De har kommet tilbake til områder som mangler grunnleggende infrastruktur, tilbud på offentlige tjenester, muligheter til å skaffe seg et levebrød og hvor eksplosiver ikke er ryddet. De som vender tilbake møter utfordringer som mangel på sikkerhet, aksept i lokalsamfunnet, bolig, eiendom, id-papirer og utdanning.

Det humanitære samfunnet anslår at mer enn 4,1 millioner irakere vil trenge hjelp i 2020 og ba om 520 millioner dollar for å kunne gi grunnleggende bistand (HRP 2020). Etter at de militære operasjonene mot IS stort sett er avsluttet, står irakiske myndigheter overfor nye utfordringer, som sosial uro, spredningen av Covid-19, reduserte oljepriser og lav økonomisk produktivitet.

 • 71.964
  mennesker fikk utdanning
 • 13.129
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 126.211
  mennesker fikk husly
 • 20.279
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 45.263
  mennesker fikk rettshjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Vi hjelper internt fordrevne irakere, syriske flyktninger, hjemvendte og vertssamfunn, og prioriterer dem som har vært lenge på flukt og befinner seg i leirer, uformelle bosettinger og i returområder. Vi har et særlig fokus på dem som befinner seg i områder som det er vanskelig å nå ut med hjelp til.

Vi dreier nå arbeidet over mot gjenoppbygging og bærekraftig utvikling for mennesker som har vært drevet på flukt, men har samtidig en beredskap for å kunne gi nødhjelp ved eventuelle kriser.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Irak