Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Mor og barn i flyktningleiren Domiz, nord i Irak. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Irak

 

Humanitært overblikk

Det er seks år siden den væpnede konflikten tok slutt i Irak. Den humanitære bistanden i landet har utviklet seg til en områdebasert tilnærming ledet i samarbeid med myndighetene, men gjenoppbyggingen er fortsatt inkonsekvent. Omtrent 1,2 millioner irakere er fortsatt på flukt i sitt eget land. I tillegg er det over 250.000 syriske flyktninger i Irak. Kun 40 prosent av irakerne som har vendt hjem igjen har funnet varige bostedsløsninger. Frivillig retur og gjenbosetting av de som fortsatt er på flukt internt i landet har avtatt av forskjellige grunner.

Omtrent 2,5 millioner hjemvendte og mennesker på flukt opplever vanskeligheter, og trenger hjelp. Husholdninger uten identitetspapirer kan hverken returnere til hjemmene sine eller få tilgang til nødvendige tjenester og arbeidsmuligheter. Samtidig har over 100.000 mennesker i uformelle bosetninger blitt tvunget på flukt enda en gang.

 • 31.085
  mennesker fikk utdanning
 • 16.212
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 141.613
  mennesker fikk husly
 • 329
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 16.314
  mennesker fikk rettshjelp
 • 887
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen bistår mennesker som er drevet på flukt internt i Irak, syriske flyktninger, hjemvendte og vertssamfunn. Her fokuserer vi på de som har vært på flukt og bosatt i leirer over lengre tid, uformelle bosetninger og returområder, med spesielt fokus på områder som er vanskelige å nå.

Våre programmer tilbyr tjenester og hjelp til å gjenoppbygge, samt bidra til bærekraftig utvikling og varige løsninger for mennesker på flukt.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt over hele verden.

Les mer om Irak