Hazina, 37, helping her youngest child, 4-year-old Lolo, wash her hands. Lolo is developmentally disabled and cannot walk, but Hazina has not received any assistance to address Lolo’s special needs. Photo: NRC/Christian Jepsen
Les billedteksten Mor og barn i Flyktningleiren Domiz, nord i Irak. Bilde: Flyktninghjelpen/Christian Jepsen

Vårt arbeid i Irak

Publisert 12. jun 2016

Irak

Totalt antall som har flyktet fra landet:
594.359
Totalt antall som har flyktet til landet:
273.346
Totalt antall internt fordrevne:
3.035.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
81.954
Nye flyktninger til landet i 2016:
14.116
Nye internt fordrevne i 2016:
659.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
En av de mest komplekse humanitære krisene i verden i dag, utspiller seg i Irak. Millioner av irakere er internt fordrevet. Samtidig har hundretusener av syrere flyktet inn i landet.
Krisen i Mosul

Humanitær og politisk bakgrunn

Nesten ti millioner mennesker har akutt behov for hjelp i Irak.

Mens volden fortsetter å eskalere er over 3 millioner irakere på flukt. Den kurdiske regionen huser over én million fordrevne mennesker.

Flyktninghjelpen har arbeidet i Irak siden 2010.
 

Nye bølger av fordrivelse

De siste årene har millioner av mennesker flyktet i og fra Irak. I slutten av 2015 startet irakiske sikkerhetsstyrker militæroperasjoner for å gjenvinne kontrollen av områder kontrollert av væpnet opposisjon. Sivile ble fanget i kryssilden og enda flere drevet på flukt fra byene Fallujah og Mosul. I løpet av 2016 ble mer enn 650.000 mennesker drevet på flukt i Irak.

Livet til de fordrevne i Irak er elendig. Ifølge våre undersøkelser bor de i svært dårlige hus. De fleste familier har brukt alle sparepengene sine. Det er vanskelig å finne inntektsgivende arbeid, samtidig øker leieprisene.

Minskende ressurser, begrenset tilgang på hjelp

Vertssamfunnene, som huser de fordrevne, har begrensede ressurser. Krisen påvirker alle aspekter av Iraks økonomi og samfunn, og truer det nasjonale forsoningsarbeidet. Den utfordrende politiske situasjonen forsinker humanitær hjelp.

Å nå fram til mennesker i nød er fortsatt en av våre største utfordringer. Mange har fått begrenset eller ingen hjelp, og er i akutt nød. Vi venter at flere vil flykte ettersom krisen forlenges og ressursene minsker, særlig i områder som opplever harde kamper.

Andre steder i landet, hvor myndighetene har gjenvunnet kontroll, vender over én million mennesker tilbake til områdene de tidligere flyktet fra. Mange vil bygge opp igjen husene sine og komme seg på fote igjen etter alt de har opplevd.  

Så mange fikk hjelp i 2016

61.752
Mennesker fikk utdanning
102.950
Mennesker fikk husly
16.805
Mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
13.974
Mennesker fikk rettshjelp
228.743
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester
FAKTAARK | Krisen i Syria og Irak

Dette gjør vi i Irak

Vi gir irakere nødhjelp, og støtter syriske flyktninger i landet.

Flyktninghjelpen har skalert opp hjelpearbeidet i Irak for å svare på storskala-krisen landet står overfor. Vi prioriterer å nå frem til de mest sårbare menneskene, og samarbeider med FN for å gi livreddende hjelp.

Målet vårt er å alltid være forberedt på å jobbe i nye situasjoner. Derfor etablerer vi flere lokale partnerskap i landet.

Vi forsvarer også rettighetene til syrere i Irak, og til irakere som flykter i eget land. Vi gir særlig oppmerksomhet til likestilling og kampen mot kjønnsbasert vold.

Flyktninghjelpen har kontorer i Anbar-provinsen, i Bagdad, Dohuk, Erbil, Kirkuk og Sulaymaniyah.


Utdanning

Med det nye laboratoriet kan jeg se med mine egne øyne hvordan alt henger sammen. Jeg kan sette teorier ut i livet.

                                                                                Ibrahim (16), en syrisk flyktning i Darashkran-leiren i Irak.

Vi:

 • Bygger nye skoler og klasserom.
 • Driver intensivkurs og fritidstilbud for barn og ungdom.
 • Utdanner lærere.
 • Gir utdanning i områder der mennesker nylig har blitt drevet på flukt, og i områder der fordrivelsen er langvarig.

 • Sørger for at syriske flyktningbarn kan få undervisning i vanlig skole. 

 

Rettshjelp

Vi gir juridisk rådgivning og hjelper syrere og irakere med å kreve og få oppfylt sine rettigheter. 

Vi:

 • Gir informasjon, rådgiving og rettshjelp.
 • Driver oppsøkende virksomhet for å sikre at familier kan ivareta sine land- og eiendomsrettigheter.

 

Husly

Flyktninghjelpen sørger for at flyktninger og internt fordrevne får tak over hodet. Vi:

 • Bygger skoler.
 • Gir penger, materialer og opplæring, slik at familier på flukt kan bygge eller sette i stand ny bolig.
 • Tilrettelegger boliger og bygg for mennesker med spesielle behov.
 • Reparerer og oppgraderer hus og bygninger.
 • Deler ut telt i nødsituasjoner, i tillegg til nødhjelpspakker med tepper, madrasser og varmeovner.

 

Vann og sanitær

Flyktninghjelpen sørger for å bedre tilgangen til rent vann og sanitære forhold for familier på flukt. Slik kan vi hindre utvikling og smitte av farlige sykdommer.

Vi:

 • Sørger for tilgang til tilstrekkelig rent vann, enten ved å kjøre vann inn med lastebil eller å bygge vannsystemer.
 • Bygger latriner og systemer for avfallshåndtering.
 • Deler ut vannkanner og hygieniske artikler.

 

Kjønnsbasert vold

Vi driver senter hvor kvinner og menn i trygge omgivelser kan få hjelp til å forebygge og takle kjønnsbasert vold.

Vi:

 • Driver holdningsskapene arbeid og bevisstgjør menn, kvinner, gutter og jenter om kjønnsbasert vold.
 • Etablerer samfunnshus der kvinner og barn kan lære seg ferdigheter og drive med fritidsaktiviteter i trygge rammer.
 • Hjelper de som har opplevd kjønnsbasert vold, blant annet ved å gi psykososial støtte og rådgivning.
 • Gir ledere og lokale partnere opplæring i tematikken.