En mann som har flyktet fra Sada'a, til Harf Sufian. Foto: Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Jemen

 

Humanitært overblikk

Jemen er nå verdens verste humanitære krise. Seks år med ødeleggende krig, økonomisk krise og kollaps i offentlige tjenester har gjort at over 20 millioner jemenitter nå er avhengige av humanitær hjelp og beskyttelse for å overleve. Hjem, gårder, sykehus, skoler og vannsystemer er ødelagte. 13 millioner mennesker, en tredjedel av befolkningen, står på randen av en sultkatastrofe.  

Den akutte humanitære situasjonen i Jemen er en menneskeskapt katastrofe. Stockholmavtalen i 2018 gav håp om bedring, men prosessen har siden da stoppet opp. Ytterligere konflikt sør i landet førte til slutt til undertegnelsen av en fredsavtale i november 2019. Til tross for en midlertidig nedtrapping av konflikten og flere våpenhviler mot slutten av samme år fortsetter kampene, og over 4 millioner jemenitter har måttet flykte fra hjemmene sine. 

Den politiske situasjonen er fremdeles ustabil, og det er ventet at den økonomiske krisen vil bli verre. Det er ingen tvil om at videre støtte fra det internasjonale samfunnet vil være avgjørende for de 80 prosentene av befolkningen som trenger dette for å overleve. 

 

 • 60.143
  mennesker fikk utdanning
 • 509.419
  mennesker fikk matsikkerhet
 • 72.588
  mennesker fikk husly
 • 46.532
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 42.860
  mennesker fikk rettshjelp
 • 380.533
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 34.670
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid

Flyktninghjelpen er til stede for de som har måttet flykte fra hjemmene sine, lokalsamfunnene som huser dem, og de som vender tilbake for å gjenoppbygge livene sine. 

Vi er ofte en av de første organisasjonene som responderer etter en krise. 

Vi bidrar ikke bare med nødhjelp, men arbeider også for å få på plass varige løsninger, blant annet gjennom å yte starthjelp til å skape nye levebrød. Vi kjøper lokale varer og ansetter folk lokalt for å støtte ferdighetene som allerede finnes der vi jobber. 

Den pågående konflikten og stadige byråkratiske begrensninger, forsterket av Covid-19-pandemien, forverrer krisen og gjør det vanskelig for humanitære organisasjoner som Flyktninghjelpen å nå ut med livreddende hjelp der det trengs.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Jemen