Vårt arbeid i Palestina

I Palestina er rundt 5,2 millioner mennesker påvirket av den langvarige okkupasjonen.

Humanitært overblikk

Den langvarige krisen fortsetter på De okkuperte palestinske territoriene. På Vestbredden og i Øst-Jerusalem øker israelsk politikk og praksis med tvangsflytting av palestinere og annektering av territorium.

Tiår med israelsk okkupasjon og nesten 15 år med beleiring fra Israel og Egypt er årsaken til Gazas alvorlige økonomiske situasjon. Tallrike runder med væpnet konflikt mellom det israelske militæret og palestinske grupperinger i Gaza har ødelagt tusenvis av hjem og bedrifter, og fullstendig ødelagt viktig infrastruktur.

Opptrappingen i mai 2021 etterlot 261 drepte, inkludert 67 barn, i Gaza. I tillegg ble 13 israelere, inkludert to barn, drept. Uroen spredte seg til Vestbredden, med ytterligere 27 palestinere, inkludert fire barn, drept av israelske styrker.

De psykiske og materielle skadene vil ta mange år å reparere. Mangel på politisk enighet mellom palestinske politiske fraksjoner har forverret situasjonen. Totalt sett vil antallet mennesker med behov for bistand i regionen trolig øke i 2022.

 • 11.455
  mennesker fikk utdanning
 • 1.288
  mennesker fikk husly
 • 8.596
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 6.235
  mennesker fikk rettshjelp
 • 43.500
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester
 • 9.505
  mennesker fikk annen hjelp

 

Flyktninghjelpens arbeid 

Vi sikrer at palestinere som er berørt av krisen i Gaza og på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, har tilgang til bistand og beskyttelse.

Våre programmer – forankret i respekt for menneskerettigheter og ansvaret alle aktører har for å opprettholde internasjonal humanitær lov – har som formål å støtte palestinere som har blitt påvirket av okkupasjonen og blokaden ved å: yte humanitær bistand av høy kvalitet, utfordre politikken som fører til brudd på internasjonal humanitær lov, og å være en sterk og tydelig stemme for menneskene vi støtter.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Palestina