Mazen Naim, NRC's advocacy and communications officer in Gaza, on the roof of his house in Beit Hanoun
Photo: Karl Schembri/NRC
Mazen Naim jobber for Flyktninghjelpen og ser utover Beit Hanoun, Gaza. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Palestina

I Palestina lider rundt 5,2 millioner palestinere som følge av langvarig okkupasjon.

Humanitært overblikk 

Rundt 5,2 millioner palestinere lever under langvarig okkupasjon, som hindrer dem i å få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter. I 2019 ble den humanitære situasjonen forverret kraftig i Palestina og den vil sannsynligvis forverres ytterligere på grunn av Covid-19, den planlagte israelske annekteringen av Vestbredden og de økte spenningene mellom israelske og palestinske myndigheter.

Fattigdom, arbeidsledighet og matmangel har økt i Gaza, hvor innbyggerne fortsatt mangler bevegelsesfrihet folk og det er alvorlige mangel på tilgangen til viktige tjenester. Flertallet av Gazas befolkning er fortsatt avhengige internasjonal bistand, som stadig kuttes.

I område C på Vestbredden og i Øst-Jerusalem øker utvidelsen av bosetningene, volden fra bosetterne, riving og inndragning av eiendommer og utkastelser øker presset mot de mest sårbare palestinerne, inkludert beduin-flyktninger som risikerer å bli fordrevet fra hjemmene sine.

Det anslås at rundt en tredjedel av Øst-Jerusalems 330.000 palestinske innbyggere vil bli isolert fra byen sin med de foreslåtte lovendringer som endrer kommunegrensene til Jerusalem og annekterer store bosettingsområder. Dette er ulovlig i henhold til folkeretten.

 

 • 88.327
  mennesker fikk utdanning
 • 2.251
  mennesker fikk husly
 • 47.033
  mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
 • 9.036
  mennesker fikk rettshjelp
 • 981.506
  mennesker fikk vann og sanitærtjenester

 

Flyktninghjelpens arbeid 

Vi sikrer at palestinere som er berørt av eller truet med fordrivelse på Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, har tilgang til bistand.

Vi tilbyr juridisk rådgivning for å fremme menneskerettigheter og jobber for å forbedre boligsituasjonen og tilgang til vann og sanitæranlegg. Vi tilbyr utdanning av høy kvalitet, og hjelper lokalsamfunn med å forberede seg på og reagere på kriser. Vi støtter mennesker som er hardt rammet av den økonomiske krisen og hjelper dem til å håndtere de daglige utfordringene.

Vi er talsmenn for fordrevne palestiners rettigheter lokalt og internasjonalt.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Palestina