Mazen Naim, NRC's advocacy and communications officer in Gaza, on the roof of his house in Beit Hanoun
Photo: Karl Schembri/NRC
Les billedteksten Mazen Naim jobber for Flyktninghjelpen og ser utover Beit Hanoun, Gaza. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Palestina

I Palestina lider rundt 5,2 millioner palestinere som følge av langvarig okkupasjon.

Humanitært overblikk 

Rundt 5,2 millioner palestinere lever under langvarig okkupasjon, som hindrer dem i å få oppfylt grunnleggende menneskerettigheter. I 2019 ble den humanitære situasjonen forverret kraftig i Palestina og den vil sannsynligvis forverres ytterligere på grunn av Covid-19, den planlagte israelske annekteringen av Vestbredden og de økte spenningene mellom israelske og palestinske myndigheter.

Fattigdom, arbeidsledighet og matmangel har økt i Gaza, hvor innbyggerne fortsatt mangler bevegelsesfrihet folk og det er alvorlige mangel på tilgangen til viktige tjenester. Flertallet av Gazas befolkning er fortsatt avhengige internasjonal bistand, som stadig kuttes.

I område C på Vestbredden og i Øst-Jerusalem øker utvidelsen av bosetningene, volden fra bosetterne, riving og inndragning av eiendommer og utkastelser øker presset mot de mest sårbare palestinerne, inkludert beduin-flyktninger som risikerer å bli fordrevet fra hjemmene sine.

Det anslås at rundt en tredjedel av Øst-Jerusalems 330.000 palestinske innbyggere vil bli isolert fra byen sin med de foreslåtte lovendringer som endrer kommunegrensene til Jerusalem og annekterer store bosettingsområder. Dette er ulovlig i henhold til folkeretten.

 

Så mange fikk hjelp i Palestina i 2021

88.327
mennesker fikk utdanning
2.251
mennesker fikk husly
47.033
mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
9.036
mennesker fikk rettshjelp
981.506
mennesker fikk vann og sanitærtjenester

Flyktninghjelpens arbeid 

Vi sikrer at palestinere som er berørt av eller truet med fordrivelse på Gaza og Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, har tilgang til bistand.

Vi tilbyr juridisk rådgivning for å fremme menneskerettigheter og jobber for å forbedre boligsituasjonen og tilgang til vann og sanitæranlegg. Vi tilbyr utdanning av høy kvalitet, og hjelper lokalsamfunn med å forberede seg på og reagere på kriser. Vi støtter mennesker som er hardt rammet av den økonomiske krisen og hjelper dem til å håndtere de daglige utfordringene.

Vi er talsmenn for fordrevne palestiners rettigheter lokalt og internasjonalt.

Støtt vårt arbeid for mennesker på flukt.

Les mer om Palestina