Mazen Naim, NRC's advocacy and communications officer in Gaza, on the roof of his house in Beit Hanoun
Photo: Karl Schembri/NRC
Les billedteksten Mazen Naim jobber for Flyktninghjelpen og ser utover Beit Hanoun, Gaza. Bilde: Flyktninghjelpen/Karl Schembri

Vårt arbeid i Palestina

Publisert 12. jun 2016

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
5.551.467
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.214.783
Totalt antall internt fordrevne:
231.000
Nye flyktninger fra landet i 2017:
2.318
Nye flyktninger til landet i 2017:
-
Nye internt fordrevne i 2017:
700
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Flyktninghjelpen gir humanitær bistand og forsvarer folkeretten i en av vår tids mest langvarige fluktkriser.

Humanitær og politisk bakgrunn

Krigene i 1948 og 1967, da Israel okkuperte Vestbredden og Gazastripen, tvang store folkemengder på flukt. Mange av dem har aldri fått muligheten til å vende hjem. I dag er det over fem millioner palestinske flyktninger rundt om i Palestina, og i Jordan, Libanon og Syria.

Internt fordrevne i Palestina er en vedvarende kilde til bekymring. Lokalsamfunn er under stadig økende press. De internt fordrevne risikerer tvangsflytting og andre overgrep som en konsekvens av israelsk politikk og praksis.

Flyktninghjelpen har vært tilstede i Palestina siden 2009.


En ødeleggende stillstand

Gaza har vært under kontinuerlig beleiring i nesten et tiår. Restriksjonene har satt en stopper for nesten all import og eksport av varer, og har ført til økonomisk kollaps og en lammende underutvikling. Arbeidsløsheten i Gaza er en av de høyeste i verden. Hele seks av ti ungdommer i Gaza var uten arbeid i 2014.

Blokaden av Gaza har ført til gjentatte konflikter med Israel. Under den forrige konflikten ble over 2.000 palestinere drept, inkludert mer enn 500 barn. I tillegg ble nesten 18.000 hus ødelagt. Gjenoppbyggingen blir alvorlig hindret av blokaden som Israel har innført, ettersom byggematerialer ikke kommer gjennom.

Var det slik livene våre skulle bli? Jeg kjenner ingen håp for framtiden eller gjenoppbygging. Vi kommer til å tilbringe resten av våre liv i denne rønna, i lidelse og desperasjon.  

                                                           Um Mohammed, fordrevet palestiner i sentral-Gaza

Mens humanitær bistand er avgjørende for å dekke de grunnleggende behovene til palestinere som bor i Gaza, er det helt nødvendig at det internasjonale samfunnet tar grep for å få en slutt på den israelske blokaden av Gaza.


Ingen vei til utdanning

Barna er hardest rammet av konflikten.

Hundrevis av skoler ble ødelagt under den forrige krigen. Mangelen på byggematerialer har forhindret gjenoppbyggingen.

Et syv år gammelt barn på Gaza har allerede vært vitne til tre kriger i løpet av sitt liv. Det er uakseptabelt.

                                                                Jan Egeland, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

Skoler på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, er under angrep. Soldater og bosettere trakasserer jevnlig barn som er på vei til skolen. Det er å systematisk hindre barns tilgang til utdanning, og bidrar til å forsterke barnas psykiske traumer.

Det kan i verste fall føre til at en hel generasjon palestinere går glipp av mulighetene en god utdanning gir.


Tvungen fordrivelse

På Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, har tvangsflyttingen av palestinere fortsatt. Målet er å tvinge palestinere ut fra strategiske områder som Israel har utpekt til bygging og utvidelse av bosetninger.

Over hele Palestina blir tvangsflytting utført gjennom et diskriminerende løyvesystem for bygging, tvungne og uberegnelige utkastelser, tilfeldig ødeleggelse av sivilbefolkningens eiendom, hindring av humanitær bistand, ekspropriering av land og eiendom, bygging av muren, restriksjoner på bevegelse og tilgang, vold fra bosettere og militære operasjoner.

 

Dette gjør vi i Palestina

Gjennom vårt arbeid i Palestina beskytter og hjelper vi de som er rammet eller truet av fordrivelse.

Flyktninghjelpen i Palestina har kontorer i Jerusalem, Ramallah, Hebron og på Gazastripen. Vi tilbyr rettshjelp for å sikre menneskerettighetene og driver prosjekter innenfor husly, utdanning og vann og sanitær. Vi jobber for palestineres rettigheter både nasjonalt og globalt.

Vi driver hjelpearbeid på hele Gazastripen og på Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem, for å bistå palestinere som er fordrevet eller som står i akutt fare for fordrivelse.

Sammen med lokale myndigheter og sivilsamfunn får vi på plass mekanismer for å overvåke behovene til fordrevne palestinere og for å finne løsninger som lokalsamfunnene har eierskap til.


Utdanning

Våre utdanningsmedarbeidere jobber på skoler drevet av myndighetene og UNRWA for å tilby kvalitetsutdanning i klasserommet, minske fraværet og fremme inkluderende læremetoder.

Vi driver også psykososiale tiltak i skolene. Prosjektet Bedre læring hjelper palestinske barn som har alvorlige traumer med å gjenoppdage læringsgleden. Barn som har deltatt i prosjektet har fått 90 prosent færre mareritt og fornyet interesse for å lære.


Rettshjelp

Våre juseksperter jobber med bosted-, hus- og eiendomsrettigheter til palestinere. Vi jobber med å utfordre diskriminerende lovgivning og for å beskytte palestinere fra ulovlig landekspropriering, uberettiget ødeleggelse av eiendom og tvangsflytting.

Vi jobber for å:

  • Tilby juridisk rådgivning. På Vestbredden gjelder det rivings- eller utflyttingsordre, konfiskering av eiendom, bosettervold, botillatelser og mangel på tilgang. I Gaza tilbyr vi juridisk rådgivning på hus- og eiendomsrettigheter og identitetspapirer for å bidra til gjenoppbygging.
  • Etablere og vedlikeholde et system hos Sosialdepartementet for å sikre god håndtering av saker som omhandler grove overgrep.
  • Finansiere lokale organisasjonspartnere som kan tilby rettshjelp direkte, og jobbe med private advokater for å støtte søksmål som er av offentlig interesse.
  • Prioritere kvinners land- og eiendomsrettigheter.

 

Husly

Flyktninghjelpen leder arbeidsgruppen som jobber med husly i Palestina og vedlikeholder fellesdatabasen for huslysektoren.

Vi jobber for å:

  • Reparere hus som er delvis eller helt ødelagte.
  • Tilby pengestøtte slik at palestinere selv kan bygge opp igjen husene sine.

 


Fordrevne i og rundt byer

Vi jobber med lokale myndigheter og andre aktører i Gaza for å styrke deltagelsen i lokalsamfunn, og for å sørge for lokale løsninger.

På Vestbredden er vi i gang med å etablere mekanismer for å overvåke situasjonen, og med å bistå i både mennesker som har vært lenge på flukt og de som nettopp har flyktet.


Politikk og forskning

Flyktninghjelpen gir råd om beskyttelse og politiske løsninger til en rekke aktører i Palestina. Vi fremmer humanitær bistand i tråd med internasjonale lover og rettigheter.

Vi jobber også tett med beslutningstakere i internasjonale fora. Vi driver påvirkningsarbeid, basert på forskning og bevis, for å beskytte menneskerettighetene til fordrevne og sårbare mennesker.


Arbeidsgrupper og annet koordineringsarbeid

I tillegg til å lede arbeidsgruppen innen husly, er Flyktninghjelpen også vert for andre viktige samkjøringsmekanismer i Palestina, inkludert AIDA og Vestbredden beskyttelseskonsortium.

Så mange fikk hjelp i 2016

45.417
Mennesker fikk utdanning
2.368
Mennesker fikk husly
1.527
Mennesker fikk hjelp gjennom leirdrift
25.924
Mennesker fikk rettshjelp