Les billedteksten Ghada (12) har flyktet til Damaskus fra den krigsherjede byen Homs. Her går hun på skole i samfunnshuset Beit al Mahaba, som betyr «kjærlighetens hus» på arabisk. Flyktninghjelpen støtter samfunnshuset med læremateriell og utdanning av lærere. Foto: Karl Schembri/Flyktninghjelpen

Vårt arbeid i Syria

Endret 13. jan 2017

Syria

Totalt antall som har flyktet fra landet:
5.708.595
Totalt antall som har flyktet til landet:
575.317
Totalt antall internt fordrevne:
6.326.000
Nye flyktninger fra landet i 2016:
824.412
Nye flyktninger til landet i 2016:
1.033
Nye internt fordrevne i 2016:
824.000
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2017.
Etter nesten seks år med krig i Syria, trenger 13,5 millioner mennesker humanitær hjelp. I et land lagt i ruiner er Flyktninghjelpen tilstede på bakken, der vi gir nødhjelp som redder liv.
Faktaark | Krisen i Syria og Irak

Humanitær og politisk bakgrunn

Siden 2011 har flere enn 6.3 millioner mennesker blitt tvunget på flukt inne i Syria. Det er et land herjet av krig og konflikt. Nesten halvparten av de som er fordrevet er barn.

Over 13,5 million mennesker har behov for nødhjelp inne i Syria. Mange mottar enten sporadisk eller ingen hjelp, og syv millioner har ikke regelmessig tilgang på mat. De krigende partene bruker beleiring og utsulting som våpen. Over 4,9 millioner er fanget inne i beleirede områder, uten tilgang på humanitær hjelp.

Konflikten i Syria er den største humanitære katastrofen i vår tid.

                                                       Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen


Situasjonen forverres

Det er usannsynlig at konflikten i Syria vil få en endelig politisk løsning i nær fremtid. Hver dag forverres folks levekår på grunn av konflikt, tørke og internasjonale sanksjoner. Over hele landet forsvinner jobber og grunnleggende tjenester, som sykehus og skoler. En langvarig krise er under oppseiling og vil mest sannsynlig ta enda flere liv. Ettersom krigen fortsetter vil flere mennesker måtte forlate hjemmene sine og bli tvunget på flukt, for andre eller tredje gang.

Nesten fem millioner syrere har søkt tilflukt og asyl i nabolandene og i Nord-Afrika. Politiske hensyn og et stadig økende press på begrensede ressurser har ført til at Syrias naboland i økende grad stenger grensene for syriske flyktninger. Titusener samler seg derfor på grenseovergangene. Mange av disse har verken vann, husly eller andre nødvendigheter.


Avskåret fra hjelp

I Syria er mennesker nå på konstant flukt fra farene som blusser opp ved stadig skiftende frontlinjer og strengere internasjonale grensekontroller. Dette påvirker den humanitære nødhjelpen på to måter: Det blir vanskelig å forutse hvor mennesker søker tilflukt neste gangOg når det stadig endres hvilke områder som er tilgjengelige, skaper det hindringer for å nå fram med nødhjelp. Noen områder er det nesten umulig å få tilgang til.

 

Dette gjør vi i Syria

I en av verdens verste humanitære katastrofer gir vi livreddende nødhjelp til de som er fanget av krigen.

I 2016 ga vi humanitær hjelp til over 700.000 mennesker inne i Syria. Syriske flyktninger i nabolandene har også mottatt hjelp fra oss. Hvis du er interessert i hva vi gjør for syriske flyktninger i nabolandene, les om vårt arbeid i Libanon, Jordan og Tyrkia. Vi er også på bakken i Hellas og Serbia, der vi hjelper syrere og andre som har søkt trygghet i Europa.

Flyktninghjelpen er en av få aktører som jobber i store deler av Syria, både i regjerningskontrollerte og opposisjonskontrollerte områder. Sammen med FN girer vi nå opp innsatsen på alle sider av frontlinjene, blant annet rundt Aleppo og Damaskus. Vi jobber direkte eller gjennom nøye utvalgte syriske partnere. Vi jobber hele tiden med å gi livreddende nødhjelp og nå frem til de med størst behov.


Kjemper for humanitær tilgang

Vi mener at hjelpeorganisasjoner må ha fri tilgang til områder hvor sivile lider. Når de krigende partene hindrer humanitær tilgang, bryter de med FN-resolusjoner fra sikkerhetsrådet, som krever at humanitær hjelp skal nå sivile så raskt som mulig.

Flyktninghjelpen kjemper hardt for økte midler til nødhjelpsarbeid. Å skaffe mer penger er avgjørende for å få tilgang til de som trenger det mest og for å sikre en forsvarlig humanitær respons.

Kun 14 prosent av det totale beløpet som trengs for å imøtekomme de humanitære behovene i Syria er dekket. Når verdens ledere svikter på pengefronten, setter de framtiden til en hel generasjon syriske barn og unge i fare. Kronisk underfinansiering tvinger hjelpeorganisasjonene til å trappe ned nødhjelpen, i en tid der det motsatte er helt nødvendig.

 

Vi kan snu denne utviklingen. Men da må dagens politikere, både i Norge og ellers i verden, utvise et lederskap som står i samsvar med en krise som vi ikke har sett maken til siden 1940-tallet.

                                                                                                   Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Vi leverer nødhjelp som en uavhengig, nøytral og upartisk aktør.

I tillegg til arbeidet vi gjør inne i Syria leder vi, sammen med UNHCR, arbeidsgruppen som jobber med beskyttelse i hele Syria (Whole of Syria Protection Cluster). Vi har en ledende rolle innenfor husly, utdanning, og vann og sanitær, så vel som i påvirkningsarbeid.


Nødhjelp

Nødhjelpsarbeid er kjernen i Flyktninghjelpens arbeid i Syria. Vi jobber for å:

 • Dele ut telt og skreddersydde pakker før ekstremvær setter inn. Disse pakkene inneholder det mest nødvendige for å overleve på flukt, inkludert telt og tepper.
 • Få tilgang til områder som er vanskelige å nå. Ofte har mennesker i disse områdene størst behov for hjelp, samtidig som de fort blir glemt. 

 

Utdanning

Hjembyen min Homs var veldig bra. Jeg likte meg så godt der, men så kom krigen og broren min ble drept. 

                                                                                                                                    Amar, ni år gammel

Mange syriske barn kan ikke huske et liv uten krig. En skole gir barn et trygt sted å være, der de kan både lære og leke. Vi alt vi kan for å forhindre at Syrias barn og unge blir en tapt generasjon.

Vi jobber for å:

 • Gjenoppbygge skoler og reparere ødelagte samfunnshus. Vi bygger midlertidige skoler der det er trygt.
 • Skape muligheter for barn til å gå på skole eller å få tilgang til utdanning gjennom selvlæring.
 • Øke bevisstheten rundt hvor viktig det er å fortsette i utdanningsløpet.
 • Kurse unge tidligere yrkesutdannede i å veilede barn og ungdom. Disse jobber med privatundervisning etter skoletid og andre former for uformell utdanning.
 • Dele ut undervisningsmateriell til både lærere og elever.
 • Sørge for at utdanning er en prioritet, selv under de vanskeligste forhold.

 

Vann og sanitær

I Syria er mange av bygningene og systemene som sørget for rent vann og sanitærforhold ødelagte. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til rent drikkevann og gode sanitære fasiliteter.

I mange av våre vann- og sanitærprosjekter samarbeider våre eksperter med ansatte innenfor huslysektoren. Vi jobber for å:

 • Dele ut hygienepakker, som inkluderer såpe, vaskepulver og andre sanitære artikler.
 • Reparere vann- og sanitær infrastruktur på skoler og offentlige bygninger.

 

Husly

Flyktninghjelpen prioriterer å reparere og bygge husly, slik at mennesker på flukt har et tak over hodet.

Våre ansatte jobber side om side med våre eksperter innenfor vann og sanitær. Vi jobber for å:

 • Dele ut telt og materialer for å bygge husly.
 • Dele ut både vinter- og sommerpakker som inneholder nødvendigheter som tepper, madrasser, klær, vanntette duker og gjørmetette støvler.
 • Hjelpe til med bygging av skoler og samfunnshus, inkludert systemer for vann og sanitær.
 • Jobbe i uformelle og formelle leire og bosetninger, der det er nødvendig.

 

Matsikkerhet

I områder i Syria der folk er underernærte og hvor tørken har rammet hardest, jobber Flyktninghjelpen med å sørge for nok rent vann og mat. Vi jobber for å:

 • Dele ut mat direkte, der hvor lokale markeder ikke fungerer.
 • Dele ut kontantkuponger for innkjøp av matvarer på de lokale markedene som fungerer.
 • Dele ut såkorn og jordbruksverktøy.

 

Rettshjelp

For mennesker i Syria kan det være utfordrende å få tak i identitetspapirer, fødselsattest eller dokumenter som bekrefter eierskap til jord og eiendom. Uten papirer er det vanskelig å få tilgang til humanitær hjelp, og en får ikke bevege seg fritt i landet.

Før krigen brøt ut i Syria hadde kvinner først tilgang på eiendom gjennom menn, for eksempel gjennom far, brødre eller en ektefelle. Kvinner på flukt møter derfor mange utfordringer for å få oppfylt sine eiendomsrettigheter.

Vi hjelper mennesker på flukt med å få tak i viktig sivil dokumentasjon og eiendomsdokumenter.

Så mange fikk hjelp i 2016

35.593
Mennesker fikk utdanning
116.632
Mennesker fikk matsikkerhet
273.853
Mennesker fikk husly
3.228
Mennesker fikk rettshjelp
332.288
Mennesker fikk vann og sanitærtjenester