Les billedteksten Bilde: Flyktninghjelpen/Hussein Amri

Vårt arbeid i Jordan

Publisert 13. jun 2017

Landfakta

Totalt antall som har flyktet fra landet:
5.639
Totalt antall som har flyktet til landet:
2.941.577
Totalt antall internt fordrevne:
-
Nye flyktninger fra landet i 2017:
377
Nye flyktninger til landet i 2017:
13.263
Nye internt fordrevne i 2017:
-
Kilder: FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA) og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC). Tallene er fra inngangen til 2018.
Vi hjelper syrere som har flyktet til Jordan og støtter lokalsamfunn som huser dem.

Humanitær og politisk bakgrunn

Syriske flyktninger i Jordan har mange utfordringer. De slåss for å få fortsette å være registrert som flyktninger, for å forsørge familien, og for å få tilgang til grunnleggende tjenester – som utdanning til barna.

Samtidig merker de jordanske vertssamfunnene følgene av å huse et stort antall flyktninger. For hvert år som går, blir den lokale infrastrukturen mer og mer presset.

Vi startet hjelpearbeidet i Jordan i november 2012.


Leirer og byer

I Jordan finnes det flere store leirer for syriske flyktninger: Zaatari, Azraq og Emirati Jordanian Camp (Murijep al Fhoud). Til sammen bor det mer enn 140.000 flyktninger i leirene. Halvparten av dem er barn. I de enorme leirene har de et sted å bo, og grunnleggende tjenester som legehjelp og utdanning.

De som bor i leirer er likevel i mindretall. Fire av fem syriske flyktninger lever spredt i større og mindre byer og landsbyer. For hjelpeorganisasjoner kan det være vanskelig å nå fram til dem med den hjelpen de trenger. Mange klarer ikke å finne seg et skikkelig sted å bo, og tyr derfor til dårlig egnede utleieboliger.

FAKTAARK | Krisen i Syria og Irak

Desperate valg

Siden 2015 har betydelig færre asylsøkere kommet seg inn i Jordan, til tross for stadig nye bølger av mennesker som flykter fra volden i Syria.

Samtidig blir syriske flyktninger som allerede er i Jordan, tvunget til å ta desperate valg. Nesten 90 prosent av syriske flyktninger, som bor utenfor leirene, lever under fattigdomsgrensen. Mange klarer ikke å skaffe seg en lovlig inntekt.

Derfor velger noen å vende tilbake til et usikkert liv i Syria. Andre prøver å komme seg til Tyrkia og videre til Europa, i håp om en fremtid.


Tap av utdanning

I Syria var jeg best i klassen. Men nå er det vanskelig å gå på skolen. Jeg ser ingen fremtid nå. 

                                                                                           16 år gammel syrisk flyktning i Azraq-leiren i Jordan.

En hel generasjon syrere vokser opp uten skolegang og mulighetene de fortjener. Et av tre syriske flyktningbarn i Jordan går ikke på skole. For dem som får gå på skole, kan det likevel være vanskelig. Noen har gått glipp av flere års undervisning og klarer ikke å holde følge. Andre har ikke råd til bøker og undervisningsmateriell. Enda flere må skaffe seg arbeid for å forsørge familien. Samtidig er mange offentlige skoler fulle og kan ikke ta imot flere barn.

For syrisk ungdom er det vanskelig å fortsette utdanningen. Noen får ikke begynne på et høyt nok klassetrinn, og siden mange må bidra til familiens inntekt, kan det føre til at de slutter på skolen. Mange har ikke lenger håp om noen fremtid


Dette gjør vi i Jordan

Gjennom vårt hjelpearbeid i Jordan støtter vi syriske flyktninger og jordanske lokalsamfunn.

I Jordan konsentrerer vi oss om å tilby grunnleggende tjenester i flyktningleirene, og samtidig gjøre innbyggerne i stand til å ha et aktivt og sosialt liv. I urbane strøk konsentrerer vi oss om å hjelpe flyktningene med å klare seg selv, og å styrke lokalsamfunnene som huser dem.

Flyktninghjelpen har kontorer i Amman, Irbid, Jerash, Mafraq, Ajloun, Zaatari-leiren og Azraq-leiren.


Husly

Vi er den ledende partneren til FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) i Zaatari- og Azraq-leirene når det gjelder husly. Vi jobber for å:

 • Lede den daglige driften av mottakene, deriblant støtte til nyankomne flyktninger i Zaatari- og Azraq-leirene.
 • Fordele husly, nødhjelpspakker og vintervarer, gjennom kontanter og kuponger.
 • Skaffe telt og midlertidig husly.
 • Støtte oppgradering og vedlikehold av husly.
 • Opprettholde samfunnshus og utvikle infrastruktur i lokalsamfunnene.
 • Gi faglærte, halvt faglærte og ufaglærte syriske flyktninger lønnet arbeid, i samarbeid med Direktoratet for syriske flyktninganliggender.

 
I vertssamfunn i Nord-Jordan jobber vi med bærekraftige husly- og energiprosjekter. Vi jobber for å:

 • Gi økonomisk støtte til jordanske grunneiere for å ferdigstille eller reparere husly. Til gjengjeld inngår grunneiere avtaler med syriske flyktninger om 18 måneders gratis leie.
 • Holde oppsyn med leieavtaler.
 • Jobbe med teknologi for fornybar energi i bygg og på skoler.
 • Gi økonomisk støtte til vanskeligstilte syriske og jordanske familier.

 

Utdanning

Sammen med Jordans utdanningsdepartement og UNICEF jobber vi for å sikre at syriske flyktningbarn som har falt ut av skolen ikke blir hengende langt etter. Vi arbeider for å tilby unge syrere yrkesopplæring. Vi jobber for å:

 • Drifte læresentre med intensivkurs for barn som har havnet utenfor skolen, i flyktningleirene Azraq og Zaatari.
 • Bygge nye klasserom i byområder, deriblant utvidelsen av vann- og sanitærfasiliteter.
 • Tilby ungdomsprogrammer med kurs i skreddersøm, frisørtjenester for menn, elektriske opplegg og informasjonsteknologi. Vi tilbyr det eneste godkjente internasjonale kurset i leirene som gir datamaskin-sertifikat.
 • Undervise barn og ungdom i arabisk, matematikk og engelsk, i tillegg til sport og fritidsaktiviteter.
 • Lage fjernundervisningsprogrammer for ungdom.

 

Rettshjelp

Vi arbeider for at syriske flyktninger kan utøve sine rettigheter og plikter i Jordan. Vi jobber for å:

 • Gi rådgivning om prosesser, sivil dokumentasjon og registreringsprosedyrer for flyktninger.
 • Gi råd om land- og eiendomsrettigheter, deriblant utkastelser og tvister mellom utleier og leietager.
 • Samarbeide med jordanske rettshjelppartnere.
 • Koordinere med UNHCR og andre partnere som gir rettshjelp.

Så mange fikk hjelp i 2016

8.189
Mennesker fikk utdanning
115.754
Mennesker fikk husly
26.880
Mennesker fikk rettshjelp