Internally displaced yezidi children recieved TOMS winter shoes. The distribution took place in Bajed Kandala refugee camp in Dohuk in Iraq.

Photo: Yad Deen
Les billedteksten Fordrevne barn i flyktningleiren Bajed Kandala, Dohuk, Irak. Bilde: Flyktninghjelpen/Yad Deen
Takket være støtten fra mennesker som deg, kan flere få livreddende hjelp som vann, mat og tak over hodet.

Barn på flukt kan få nytt håp gjennom utdanning. På skolen får de også et fast holdepunkt i hverdagen. De kan leke, og får hjelp til å bearbeide vonde opplevelser. Barn som går på skolen er også mindre utsatt for seksuelle overgrep eller tvangsrekruttert til væpnede grupper.

Som vår støttespiller bidrar du også til at vi kan drive flyktningleirer, sørge for gode sanitærforhold i kriseområdene og gi mennesker på flukt rettshjelp.

Over 60 millioner mennesker er på flukt fra krig og forfølgelse. Halvparten er barn. Sammen kan vi hjelpe flere! 

Bli fadder for mennesker på flukt

Som fadder i Flyktninghjelpen hjelper du barn, familier og andre sårbare mennesker på flukt i verdens verste kriseområder. Velg månedlig beløp:

Fakta om det å være fadder

Fakta

50%

av verdens flyktninger og fordrevne er barn

Fakta

Fadder

spørsmål og svar om fadderskap

Fakta

90%

av kostnadene går til å oppfylle vårt mandat

Takket være støtten fra privatpersoner kan vi få hjelpen fram raskere. Det er avgjørende for mennesker på flukt at de får viktig hjelp i tide!
Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen


Start din egen innsamling eller g
i et engangsbeløp:

Start din egen innsamling i sosiale medier
Gi et enkeltbidrag
Gi en gave på 200 kroner - send SMS HJELP til 2142
Bruk kontonummer 8380.08.06006

 

 

 Gi via mCASH (kun mobil):

Gi et bidrag med mCASH

  

 Dette gjør vi for mennesker på flukt

  • Mat, rent vann og tak over hodet
  • Skole og utdanning til barn og unge
  • Opplæring i søm, mekanikk og andre yrkesfag for ungdom
  • Varme klær og tepper, brensel og ovner om vinteren
  • Rent vann og trygge sanitærforhold
  • Organisering av flyktningleirer
  • Rettshjelp


I 2015 fikk 5,4 millioner mennesker på flukt støtte fra Flyktninghjelpen. Les mer her
 

Hjelpen kommer frem!


Vi sørger for at midlene alltid brukes der det til enhver tid er størst behov. Godt over 90 prosent av Flyktninghjelpens totale kostnader brukes til arbeidet i felt.