Bli fadder for mennesker på flukt


Takket være våre givere og støttespillere er vi til stede i langvarige kriser og kan reagere raskt når nye krisen rammer uskyldige mennesker.

Ved å være fadder sørger du for at flere mennesker på flukt får beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat og husly. Du bidrar til at flere barn og unge får utdanning og at flere får nødvendig juridisk bistand i en vanskelig situasjon. Vi hjelper der nøden er størst og de som trenger hjelpen mest.

I 2021 hjalp vi nær 10 millioner mennesker verden over. Med din støtte kan enda flere få hjelp.

Fakta om det å være fadder

50%

av verdens flyktninger og fordrevne er barn

Spørsmål og svar

om det å være fadder

90%

av våre inntekter går direkte til formålet