Bli fadder for mennesker på flukt

100 millioner mennesker er i dag på flukt fra krig og konflikt. Bak dette tallet er det mennesker som har forlatt alt de eier, familier som er uten tilgang til vann, mat og medisiner og barn som ikke får gått på skole. De trenger din støtte!


Takket være våre givere og støttespillere er vi til stede i langvarige kriser og kan reagere raskt når nye krisen rammer uskyldige mennesker.

Ved å være fadder sørger du for at flere mennesker på flukt får beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat og husly. Du bidrar til at flere barn og unge får utdanning og at flere får nødvendig juridisk bistand i en vanskelig situasjon. Vi hjelper der nøden er størst og de som trenger hjelpen mest.

I 2021 hjalp vi nær 10 millioner mennesker verden over. Med din støtte kan enda flere få hjelp.
 

Fakta om det å være fadder

50%

av verdens flyktninger og fordrevne er barn

Spørsmål og svar

om det å være fadder

90%

av våre inntekter går direkte til formålet