Bli næringslivspartner

Vis verden at du tar samfunnsansvar. Bruk din ekspertise til å gjøre en forskjell.


Generalsekretær, Jan EgelandHvorfor velge Flyktninghjelpen som partner?


Et partnerskap med Flyktninghjelpen, vil bety mye for noen av verdens mest sårbare mennesker: de som må flykte fra hjemmet sitt.

Samarbeider din bedrift med Flyktninghjelpen, vil den synliggjøre sine verdier på en god måte. Samtidig gir du som næringslivspartner et bidrag som virkelig nytter.

Flyktninghjelpen og næringslivet deler kunnskap og ekspertise. Våre innovative samarbeid med næringslivet skaper nye muligheter for mennesker på flukt over hele verden. 

Sammen skaper vi håp.

Det finnes ingen bedre investering.
Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen

Støtt vårt arbeid

 
Hvis du ønsker å støtte vårt arbeid for mennesker på flukt, bruk kontonummer 8200.06.80008 og merk innbetaling "gave".

Gi en gave online

Kontakt

Næringslivsrådgiver

Annicken Saxlund

Phone

+47 23 10 98 00


Partnerskap i praksis

Våre næringslivspartnere gir nye muligheter i lokalsamfunn over hele verden.

Med alt fra pro bono-bidrag til spesialprosjekter og finansiering får vi nyte godt av ekspertisen til våre næringslivspartnere. På stadig flere måter gir vi nytt framtidshåp til mennesker som har mistet alt.

Fruktbare samarbeid med næringslivet har utviklet produkter, tjenester og oppfinnsomme løsninger som det ellers ville vært umulig å få til:

Våre hovedpartnere

 

KLUGE

Flyktninghjelpens partnerskap med Kluge, et ledende norsk advokatfirma, omfatter økonomisk støtte og juridisk rådgivning. Vi nyter godt av Kluges ekspertise, både i felt og på hovedkontoret i Oslo. Vi utveksler kunnskap og kompetanse gjennom langsiktige prosjekter. Kluges ansatte har også blitt inspirert til å samle inn penger for Flyktninghjelpen.

 

TOMS

Skoprodusenten TOMS Shoes inngikk et partnerskap med Flyktninghjelpen i 2015. Siden da har vi delt ut mer enn 60.000 nye sko til syriske flyktningbarn i Jordan og internt fordrevne barn i Irak. TOMS gir ett par sko til et barn i nød for hvert par med sko de selger. I 2015 omfattet samarbeidet med TOMS også et prosjekt med gatekunstneren Martin Whatson, som sammen med syriske barn lagde kunst som ble utstilt og solgt i Oslo.

 

 

Boston Consulting Group (BCG)

BCG utfører viktige pro bono-tjenester som forbedrer Flyktninghjelpens organisasjonsstruktur og systemer, både på regionalt og globalt nivå. Denne støtten gjør at vi kan fortsette å gi effektiv hjelp til mennesker på flukt. BCGs ledelse og ansatte har også arrangert flere innsamlingsaksjoner til støtte for flyktningsaken.

Vi er en prinsippfast organisasjon

Flyktninghjelpen arbeider etter sterke prinsipper. Vi tror på åpenhet og har et stort ansvar overfor giverne og partnerne våre, alle våre ansatte, og ikke minst de vi jobber for å hjelpe: mennesker på flukt. For å bevare integritet i arbeidet vi gjør, lever vi etter følgende prinsipper:

Mot diskriminering, for menneskeverd

Vi vier oss til å arbeide for de aller mest sårbare – uavhengig av nasjonalitet, etnisitet, kjønn, religion, politisk ståsted eller funksjonsevne.

Åpenhet

Vi forsikrer oss om at opplysninger om arbeidet vårt og hvor midlene blir brukt, er tilgjengelige og synlige. Vi utformer opplysningene etter standardene som er gitt av International Aid Transparency Initiative (IATI). Les mer om vårt ansvar for åpenhet.

Risikostyring

Korrupsjon, tyveri og manglende styring er vanlig i mange av landene vi arbeidere i. Flyktninghjelpen har solide systemer for å motvirke korrupsjon og for risikostyring. Vi krever at våre partnere følger de samme standardene.

Kostnadseffektivitet

Over 90 prosent av Flyktninghjelpens kostnader brukes i kriserammede land hvor vi arbeider. Administrasjonskostnadene våre er i gjennomsnitt mellom ni og ti present av totalbudsjettet. Les mer om økonomi

Datainnsamling og evaluering

En del av våre rutiner er å lære av erfaringer fra prosjekter i felt. Disse blir grundig vurdert, både arbeidet i felt og ledernivåer.

Les våre etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet.