Hjelp mennesker på flukt fra kriser og konflikter

100 millioner mennesker er i dag på flukt. Bak dette tallet er det familier uten tak over hodet, barn som er uten tilgang på utdanning og hele samfunn som står ovenfor hungersnød. De trenger din støtte!
Children standing on muddy ground. Behind them a camp site stretches out.


Takket være våre givere og støttespillere er vi til stede i langvarige kriser og kan reagere raskt når nye krisen rammer uskyldige mennesker.

Ved å gi et enkeltbidrag sørger du for at flere mennesker på flukt får beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat og husly. Du bidrar til at flere barn og unge får utdanning og at flere får nødvendig juridisk bistand i en vanskelig situasjon. Vi hjelper der nøden er størst og de som trenger hjelpen mest.

I 2021 hjalp vi nær 10 millioner mennesker verden over. Med din støtte kan enda flere få hjelp.