Støtt vårt nødhjelpsarbeid

Du kan gi livreddende hjelp til mennesker på flukt fra krig og konflikt i Ukraina og andre land hvor vi jobber.
A 9-year-old Ukrainian girl is looking into the camera. She is sitting on a bus. Her hair is braided and she's wearing a pink sweater.


Hver dag driver krig og konflikt tusenvis av mennesker på flukt verden over. De trenger din støtte.

Krigen i Ukraina har skapt den største flyktningkrisen i Europa siden andre verdenskrig. Takket være våre givere og støttespillere kunne vi reagere raskt da krisen rammet. Vi sørger for mat, husly og beskyttelse.

Samtidig glemmer vi ikke millioner av andre fordrevne som trenger vår hjelp hver eneste dag. Ved å gi et enkeltbidrag sørger du for at flere mennesker på flukt får beskyttelse og hjelp til å skaffe seg rent vann, mat, husly og utdanning. Vi hjelper der nøden er størst og de som trenger hjelpen mest.

I 2020 hjalp vi nær 12 millioner mennesker verden over, og med din støtte kan enda flere få hjelp.