Skattefradrag

Pengegaver til Flyktninghjelpen gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt. I 2023 kan du få skattefradrag for gaver med en samlet verdi på minst 500 kroner. Maksimalt beløp for fradrag er satt til 25.000 kroner.
Oppdatert 22. des. 2023
Dette trenger vi fra deg:

For å kunne rapportere innbetalt årsbeløp til Skattemyndighetene, trenger vi navn og fødselsnummer (11 siffer).

Skattefradraget gjelder også for gaver fra bedrifter og organisasjoner. I disse tilfellene trenger vi også organisasjonsnummer (9 siffer).

Vennligst kontakt Flyktninghjelpens giverservice: Telefon: +47 800 33 503

For å få skattefradrag for gaver gitt i 2023 må navn og personnummer være mottatt innen 26. februar 2024.

 

Slik får du fradraget:

Din gave skal stå ferdig påført i skattemeldingen din. I tillegg vil vi sende deg en bekreftelse på SMS (fra +47 594 48 256) som informerer deg om vi har innrapportert ditt årsbeløp til skattemyndighetene.

Hvis forhåndsutfylling mangler, skal du ikke føre beløpet selv. Dersom vi mangler ditt fødselsnummer, vil du få en SMS om dette. For å oppgi fødselsnummer, vennligst ta kontakt med oss på telefon +47 800 33 503 eller følg instruksjonene i tilsendt SMS, slik vi kan registrere ditt fødselsnummer – og sikre innmelding av dine gavebeløp til Skatteetaten. Vi bruker servicetjensten Typeform som en mulighet til å registrere fødselsnummeret ditt. Vi forsikrer deg om at opplysninger som registreres i tjenesten kun vil bli brukt til dette formålet og vil bli slettet etter rapportering til skattemyndighetene.

Gave via Vipps og Facebook

Når du gir en gave direkte via Vipps eller Facebook, vil vi ikke alltid motta tilstrekkelige personopplysninger. Hvis du vil ha skattefradrag for slike gaver må du ta kontakt med oss direkte slik at vi kan registrere gaven din og fødselsnummeret ditt. Ha dokumentasjon på gaven klart (kvittering, skjermbilder, mm), så er det lettere for oss å hjelpe deg.

Personvern og skattefritak

I henhold til personopplysningsloven skal organisasjonene offentliggjøre hvordan vi behandler, og bruker personopplysningene om deg.

I følge lovens paragraf 8, som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, benyttes opplysningene hos hver enkelt organisasjon for å:

  • oppfylle avtale med støttespiller (medlemsavtale, fadderavtale, giveravtale o.l.)
  • oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser
  • opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål

Flyktninghjelpen har ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia som navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post har vi informasjon om økonomiske bidrag som er gitt til oss.

Flyktninghjelpen oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi gjør løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Flyktninghjelpen behandler personopplysninger i tråd med EUs personvernforordning (GDPR). Her kan du lese vår personvernerklæring.

Hvis du har andre spørsmål vedrørende opplysninger som vi har er registrert om deg, og hvordan vi benytter dem, kontakt oss på telefon +47 800 33 503 eller e-post giver@flyktninghjelpen.no.

Les mer om skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner hos Skatteetaten.