Skattefradrag

Endret 08. mar 2022
Pengegaver til Flyktninghjelpen gir rett til fradrag i skattepliktig inntekt. I 2022 kan du få skattefradrag for gaver med en samlet verdi på minst 500 kroner. Maksimalt beløp for fradrag er satt til 25.000 kroner.
Dette trenger vi fra deg:

 
For å kunne rapportere innbetalt årsbeløp til ligningsmyndighetene, trenger vi navn og fødselsnummer (11 siffer).

Skattefradraget gjelder også for gaver fra bedrifter og organisasjoner. I disse tilfellene trenger vi også organisasjonsnummer (9 siffer).

Vennligst kontakt Flyktninghjelpens kundeservice:

Telefon: +47 800 33 503

For skattefradrag på gaver gitt i 2022 er fristen for å sende inn navn og fødselsnummer 19. februar 2023.


Fradraget blir forhåndsutfylt av ligningsmyndighetene som egen post i skattemeldingen. I tillegg vil vi sende deg en årsoppgave med oversikt over hvor mye du har støttet oss med i løpet av året. Du kan kontrollere beløpet ihht. den ferdigutfylte skattemeldingen.

Gave via Vipps og Facebook

Når du gir en gave direkte via Vipps eller Facebook, vil vi ikke alltid motta tilstrekkelige personopplysninger. Hvis du vil ha skattefradrag for slike gaver må du ta kontakt med oss direkte slik at vi kan registrere gaven din og fødselsnummeret ditt. Ha dokumentasjon på gaven klart (kvittering, skjermbilder, mm), så er det lettere for oss å hjelpe deg.

Personvern og skattefritak

I henhold til personopplysningsloven skal organisasjonene offentliggjøre hvordan vi behandler, og bruker personopplysningene om deg.

I følge lovens paragraf 8, som omhandler vilkår for å behandle personopplysninger, benyttes opplysningene hos hver enkelt organisasjon for å:

  • oppfylle avtale med støttespiller (medlemsavtale, fadderavtale, giveravtale o.l.)
  • oppfylle organisasjonens rettslige forpliktelser
  • opprettholde et register over våre støttespillere for å oppfylle vårt formål

Flyktninghjelpen har ikke sensitive opplysninger i sitt register. I tillegg til personalia som navn, adresse, telefonnummer, personnummer og e-post har vi informasjon om økonomiske bidrag som er gitt til oss.

Flyktninghjelpen oppfyller de til enhver tid gjeldende regler for oppdatering av reservasjoner mot Reservasjonsregisteret i Brønnøysund. Vi gjør løpende ajourhold av våre adresser mot offentlig tilgjengelige kilder.

Flyktninghjelpen bruker informasjonen vi har liggende i databasen til markedsføringsformål. Her kan du lese vår personvernerklæring.

Hvis du har andre spørsmål vedrørende opplysninger som vi har er registrert om deg, og hvordan vi benytter dem, kontakt oss på telefon +47 800 33 503 eller e-post giver@flyktninghjelpen.no.

Les mer om skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner hos Skatteetaten.