Spørsmål og svar

Endret 16. nov 2017

Hva går pengene til?

Som fadder i Flyktninghjelpen hjelper du barn, familier og andre sårbare mennesker på flukt i de verste kriseområdene i verden. Vi gir livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær. Vi driver også flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer for å forhindre epidemier, og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. Vi skal hjelpe folk med å overleve, men også gi støtte slik at de kan bygge seg en ny fremtid.
 

Hvem får hjelpen?  

Flertallet av dem vi hjelper er barn og familier. Vi hjelper der behovene er størst, i 31 av verdens verste konfliktområder, og prioriterer de mest sårbare. Blant annet hjelper vi syrere på flukt både i Syria og Syrias naboland Tyrkia, Libanon, Irak og Jordan. Andre store kriser vi hjelper i er Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia og Sør-Sudan.
 

Hvordan bruker Flyktninghjelpen pengene?  

Godt over 90 prosent av Flyktninghjelpens totale kostnader brukes til å oppfylle vårt mandat. Vi er en helnorsk hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Oslo. Vi følger norske lover og regler og rapporterer til norske myndigheter. Flyktninghjelpen er medlem av Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen og følger deres lovverk og retningslinjer.  Vår Årsrapport er lett tilgjengelig her.
 

Hvordan kan jeg følge Flyktninghjelpens arbeid? 

Hvis du er fadder for mennesker på flukt så får du tilsendt en «Feltrapport», et magasin om hvordan Flyktninghjelpen arbeider. Her får du nyheter om hjelpearbeidet, intervjuer med dem vi hjelper og med våre hjelpearbeidere. Vi holder deg også oppdatert via våre hjemmesider og sosiale medier, og hvert år gir vi ut en detaljert årsrapport.

Her kan du registere deg som fadder.

 

Kan jeg få mitt eget fadderbarn? 

Nei. Som fadder i Flyktninghjelpen hjelper du ikke bare ett enkelt barn, men mange barn, familier og andre sårbare mennesker på flukt. Vi hjelper enkeltpersoner, men over 70 års erfaring har lært oss at å hjelpe i større skala gir mer hjelp til flere og bedre utnyttelse av midlene.
 

Kan jeg velge å støtte et konkret prosjekt eller land? 

Støtten fra våre faddere går til hjelpearbeid i flere land, og Flyktninghjelpen vurderer til enhver tid hvor behovene er størst. Disse vurderingene gjør vi basert på solid, faglig ekspertise, kunnskap om områdene og krisene vi arbeider i.
 

Kan jeg besøke eller kontakte noen av barna jeg hjelper? 

Flyktninghjelpen hjelper barn i noen av verdens verste krigsområder. Vi har dessverre ikke kapasitet til å formidle brev eller e-post, eller gi fadderne anledning til å besøke barna som vi hjelper. Slikt er ressurskrevende, og vi bruker heller midler på hjelp til barna. 
  

Hvordan kan jeg følge med på hvem som får hjelp? 

Vi forstår at det er viktig for våre faddere å få et innblikk hjelpearbeidet. Derfor inneholder Feltrapport, vår hjemmeside og sosiale medier artikler, videoer og andre nyheter med barn og familier som får hjelp av oss. 
 

Hvordan skal jeg betale? 

Vi vil gjerne at du betaler med AvtaleGiro. Dette er enkelt for deg og bedre for oss fordi det holder administrasjonskostnadene lave. I tillegg sparer det miljøet. Husk at du alltid har full kontroll over dine innbetalinger i nettbanken. 
 

Kan jeg endre beløp? 

Ønsker du å endre beløp, kan du sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no med navn, adresse og det beløpet du ønsker å endre til. Det er viktig at du også går inn i nettbanken og kontrollerer at beløpsgrensen for avtalen din ikke er lavere enn beløpet du endrer til. Du kan også ringe oss på telefonnummer 90 29 18 27 (09:00-15:00 alle virkedager).
 

Kan jeg stoppe betalingen? 

Du kan når som helst stoppe betalingen permanent eller for en periode. Når du bruker AvtaleGiro kan du enkelt stoppe en betaling direkte i nettbanken, ved å sende e-post til giver@flyktninghjelpen.no eller ringe oss på telefonnummer 90 29 18 27 (09:00-15:00 alle virkedager).
 

Hvordan kan jeg avslutte mitt fadderskap?

Dersom du ønsker å avslutte ditt fadderskap kan du ta kontakt med oss på e-post giver@flyktninghjelpen.no eller ringe 90 29 18 27 (09:00-15:00 alle virkedager).

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir? 

En pengegave til Flyktninghjelpen på over 500 kroner gir rett til 23 prosent skattefradrag. I 2019 er maksimalt beløp for fradrag for gaver til en enkeltorganisasjon satt til 50.000 kroner. Hvis du sender inn ditt fødselsnummer (11 siffer), vil din gave automatisk bli innrapportert til ligningsmyndighetene. Send en e-post til giver@flyktninghjelpen.no eller ring oss på telefonnummer 90 29 18 27 (08:30-15:00 alle virkedager) for mer informasjon.