This is NRC 2022.
This is NRC 2022.

Spørsmål og svar

Hvordan kan jeg støtte Flyktninghjelpen?

Du kan støtte oss på flere forskjellige måter:

Hva går pengene til?

Når du støtter Flyktninghjelpen, hjelper du barn og voksne, familier og andre sårbare mennesker på flukt i noen av verdens mest krigsherjede områder. Sammen med oss gir du dem livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær.

Vi driver også flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer for å forhindre epidemier og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. Vi skal hjelpe folk til å overleve og gi støtte slik at de kan bygge seg en ny fremtid.

Hvem får hjelpen?

Flertallet av dem vi hjelper er barn og familier. Vi hjelper der behovene er størst i 40 land. Vi jobber i noen av verdens verste konfliktområder, og prioriterer de som er mest sårbare. Blant annet hjelper vi syrere på flukt både i Syria og nabolandene Libanon, Irak og Jordan. Andre store kriser vi hjelper i er Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia og Sør-Sudan.

Hvordan bruker Flyktninghjelpen pengene?

Godt over 90 prosent av Flyktninghjelpens totale kostnader går til å oppfylle vårt mandat: Å hjelpe mennesker på flukt. Vi er en norsk hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen er medlem av Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen og følger deres lovverk og retningslinjer. Vår årsrapport er lett tilgjengelig her.

Kan jeg få mitt eget fadderbarn?

Som fadder i Flyktninghjelpen hjelper du ikke bare ett enkelt barn, men mange barn, familier og andre sårbare mennesker på flukt. Over 75 års erfaring fra felt viser at bistand i stor skala gir bedre utnyttelse av midlene. Det betyr at mer av pengene vil gå direkte til mennesker på flukt.

Kan jeg velge å støtte et konkret prosjekt eller land?

Støtten fra våre faddere går til hjelpearbeid i 40 land, og Flyktninghjelpen vurderer til enhver tid hvor behovene er størst. Disse vurderingene gjør vi basert på solid, faglig ekspertise, kunnskap om områdene og krisene vi arbeider i.

Kan jeg besøke eller kontakte noen av barna jeg hjelper?

Flyktninghjelpen hjelper barn, voksne og familier i noen av verdens verste krigsområder hvor det er vanskelig å legge til rette for fadderbesøk. Å ta imot besøk, eller formidle brev og e-post, er dessuten ressurskrevende. Derfor er dette ikke mulig.

Vi ønsker i stedet å bruke mest mulig av våre feltarbeideres tid og krefter på konkret hjelpeinnsats. På denne måten bidrar du til at mer av pengene går direkte til barn og voksne på flukt.

Vi vil gjerne gi deg som er giver anledning til å følge med på arbeidet og bli kjent med de du hjelper. Derfor sender vi deg jevnlig nyhetsbrev med oppdateringer fra felt.

Hvordan kan jeg følge Flyktninghjelpens arbeid?

Vi setter stor pris på at mange givere er interessert i arbeidet de støtter. Du kan bli kjent med enkeltmennesker som får hjelp ved å lese nyhetsbrev eller følge Flyktninghjelpen i sosiale medier.

Som fadder vil du få nyhetsbrev jevnlig, slik at du kan bli kjent med noen av dem du hjelper og lære mer om mennesker på flukt. Her får du nyheter om hjelpearbeidet, intervjuer med dem vi hjelper og med våre hjelpearbeidere.

Vi holder deg også oppdatert via våre hjemmesider og sosiale medier, og hvert år gir vi ut en detaljert årsrapport.

Dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen og informasjonen til deg som er fadder, vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en e-post på giver@flyktninghjelpen.no.

Hvilke retningslinjer har Flyktninghjelpen for å motvirke maktmisbruk og overgrep?

I sårbare situasjoner og konfliktfylte områder hvor hjelpearbeidere er til stede er det lett at det oppstår skjeve maktstrukturer. Organisasjoner som Flyktninghjelpen har et stort ansvar når vi jobber i disse områdene.

Derfor har vi strenge retningslinjer som følger «Do no harm»-prinsippet og andrehumanitære prinsipper: Vi skal hjelpe mennesker i nød basert på behov, og ikke under noen omstendigheter gjøre vondt verre for allerede sårbare grupper.

Når det gjelder seksuell trakassering og overgrep, jobber Flyktninghjelpen først og fremst med en nulltoleranseregel for alle former for seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Denne regelen blir tydelig kommunisert fra øverste hold i organisasjonen, og den danner grunnlaget for våre retningslinjer som alle ansatte internasjonalt må signere i et «Code of Conduct'»-dokument før de begynner å jobbe hos oss. Ethvert brudd på disse retningslinjene vil medføre strenge konsekvenser for de som har vært involvert.

I tillegg har Flyktninghjelpen et globalt team med spesialister som jobber fulltid med å forebygge og håndtere saker som omhandler seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Dette teamet evaluerer og oppdaterer jevnlig alle våre etiske retningslinjer og driver grundig opplæring av våre ansatte internasjonalt.

Vi har også tydelige rapporteringsprosedyrer for hvordan ansatte trygt og effektivt kan melde inn ethvert brudd på våre etiske retningslinjer. Disse sakene blir deretter fulgt nøye opp og med full konfidensialitet av våre spesialister og vårt HR-team.

Om fadderskap

Hvordan kan jeg betale?

Som den første ideelle organisasjonen i Norge har vi gjort Vipps Faste Betalinger tilgjengelig som betalingsalternativ for våre faste støttespillere. Velger du dette alternativet trekkes det valgte beløpet fra kortet du har registrert på Vipps automatisk hver måned.

Du kan også velge å betale med AvtaleGiro. Dette er enkelt for deg og bra for oss fordi det holder administrasjonskostnadene lave. I tillegg sparer det miljøet. Husk at du alltid har full kontroll over dine innbetalinger i nettbanken.

Kan jeg endre mitt månedlige beløp?

Ønsker du å endre beløp, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00-14.00 alle virkedager), kontakte oss på SMS til +47 594 48 256 eller sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no med navn, adresse og det beløpet du ønsker å endre til. Det er viktig at du også går inn i nettbanken og kontrollerer at beløpsgrensen for avtalen din ikke er lavere enn beløpet du endrer til.

Kan jeg stoppe betalingen?

Du kan når som helst avslutte ditt fadderskap eller sette det på pause for en periode. Ring oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00-14.00 alle virkedager), kontakt oss på SMS til +47 594 48 256 eller send e-post til giver@flyktninghjelpen.no, så vil vi hjelpe deg med dette.

Hvordan kan jeg avslutte mitt fadderskap?

Dersom du ønsker å avslutte ditt fadderskap eller sette din månedlige innbetaling på pause, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00-14.00 alle virkedager), kontakte oss på SMS til +47 594 48 256 eller sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no. Husk å merke din e-post med navn, givernummer og adresse.

Jeg har byttet bank

Hvis du ønsker å bytte kontonummer, enten det er innenfor din egen bank eller til en ny bank, må vi opprette en ny AvtaleGiro. Ta kontakt med oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00-14.00 alle virkedager), på SMS til +47 594 48 256 eller send e-post til giver@flyktninghjelpen.no.

Kan jeg få skattefradrag for gavene jeg gir?

En pengegave til Flyktninghjelpen på mellom 500 og 25.000 kroner gir rett til skattefradrag. For at du skal få skattefradrag for dine gaver til Flyktninghjelpen, må ditt personnummer være registrert hos oss. Ønsker du mer informasjon, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503. Du kan også lese mer om skattefradrag her.