En mann og datteren hans pakker sammen sakene sine for å evakuere fra Rafah.

Spørsmål og svar

Denne familien flyktet fra Rafah i Gaza etter Israels bakkeinvasjoner i byen. Siden 7. oktober 2023 har teamene våre delt ut vann, kontanter, telt, sengetøy, tepper, madrasser, vannkanner, hygienesett og kjøkkensett til mer enn 100.000 mennesker. Foto: Amjad Al Fayoumi/Flyktninghjelpen

Hvordan kan jeg støtte Flyktninghjelpen?

Du kan støtte oss på flere forskjellige måter:

Hva går pengene til?

Når du støtter Flyktninghjelpen hjelper du barn og ungdom, voksne og familier på flukt i noen av verdens mest krigsherjede områder. Sammen med oss gir du livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær. 

Vi driver også flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer for å forhindre epidemier og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. Vi skal hjelpe folk med å overleve, og gi støtte slik at de kan skape seg en ny fremtid.

Hvem får hjelpen?

Som støttespiller av Flyktninghjelpen hjelper du barn, familier og andre mennesker på flukt der behovene er størst i 40 av de verste kriseområdene i verden. Blant annet hjelper vi mennesker i Gaza, ukrainere i og utenfor Ukraina, syrere på flukt både i Syria og i nabolandene Libanon, Irak og Jordan. Andre store kriser vi hjelper i er Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia og Sør-Sudan. 

Vi driver flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. I tillegg gir vi livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær. Vi skal hjelpe folk med å overleve, men også gi støtte slik at de kan skape seg en ny fremtid.

Hvordan bruker Flyktninghjelpen pengene?

Godt over 90 prosent av Flyktninghjelpens totale kostnader går til å oppfylle vårt mandat: Å hjelpe mennesker på flukt. Vi er en norsk hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen er medlem av Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen, og følger deres lovverk og retningslinjer. Over 75 års erfaring fra felt viser at bistand i stor skala gir bedre utnyttelse av midlene. Det betyr at mer av pengene vil gå direkte til mennesker på flukt.

Vår årsrapport er lett tilgjengelig her.

Kan jeg velge å støtte et konkret prosjekt eller land?

Støtten fra våre givere går til hjelpearbeid i 40 land, og Flyktninghjelpen vurderer til enhver tid hvor behovene er størst. Slik får vi hjulpet de som trenger det aller mest. Disse vurderingene gjør vi basert på solid, faglig ekspertise og kunnskap om områdene og krisene vi arbeider i. Av den grunn har vi dessverre ikke mulighet til å øremerke midler fra private givere til spesifikke prosjekter.

Et unntak er når Flyktninghjelpen oppretter en innsamlingsaksjon der enkeltbidrag øremerkes til nødhjelpsarbeid til denne saken.  

Kan jeg besøke eller kontakte noen av barna jeg hjelper?

Vi vil gjerne gi deg som er giver anledning til å følge med på arbeidet og bli kjent med de du hjelper. Derfor sender vi jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer fra felt. Vi hjelper barn, voksne og familier i noen av verdens verste krigsområder hvor det er vanskelig å legge til rette for besøk. Å ta imot besøk, eller formidle brev og e-post, er dessuten ressurskrevende. Derfor er dette ikke mulig. 

Vi ønsker i stedet å bruke mest mulig av våre feltarbeideres tid og krefter på konkret hjelpeinnsats. På denne måten bidrar du til at mer av pengene går direkte til barn og voksne på flukt. 

Hvordan kan jeg følge Flyktninghjelpens arbeid?

Vi setter stor pris på at du er interessert i arbeidet vi gjør med hjelp fra våre givere. Du vil til enhver tid kunne lese om de siste krisene og hvordan Flyktninghjelpen arbeider på Flyktninghjelpen.no. Du kan motta våre nyhetsbrev og bli kjent med enkeltmennesker som våre givere bidrar til å hjelpe, og følge Flyktninghjelpen på Facebook, Instagram og YouTube

Hvert år gir vi også ut en detaljert årsrapport

Dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen og informasjonen til deg som er fadder, vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en e-post til giver@flyktninghjelpen.no.

Hvilke retningslinjer har Flyktninghjelpen for å motvirke maktmisbruk og overgrep?

I sårbare situasjoner og konfliktfylte områder hvor hjelpearbeidere er til stede er det lett at det oppstår skjeve maktstrukturer. Organisasjoner som Flyktninghjelpen har et stort ansvar når vi jobber i disse områdene.

Derfor har vi strenge retningslinjer som følger “Do no harm”-prinsippet og andre humanitære prinsipper: Vi skal hjelpe mennesker i nød basert på behov, og ikke under noen omstendigheter gjøre vondt verre for allerede sårbare grupper.

Når det gjelder seksuell trakassering og overgrep, jobber Flyktninghjelpen først og fremst med en nulltoleranseregel for alle former for seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Denne regelen blir tydelig kommunisert fra øverste hold i organisasjonen, og den danner grunnlaget for våre retningslinjer som alle ansatte må signere før de begynner å jobbe hos oss. Ethvert brudd på disse retningslinjene vil medføre strenge konsekvenser for de som har vært involvert.

I tillegg har Flyktninghjelpen et globalt team med spesialister som jobber fulltid med å forebygge og håndtere saker som omhandler seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Dette teamet evaluerer og oppdaterer jevnlig alle våre etiske retningslinjer og driver grundig opplæring av våre ansatte internasjonalt. 

Vi har også tydelige rapporteringsprosedyrer for hvordan ansatte trygt og effektivt kan melde inn ethvert brudd på våre etiske retningslinjer. Disse sakene blir deretter fulgt nøye opp og med full konfidensialitet av våre spesialister og vårt HR-team.

Om giveravtale

Hvordan kan jeg betale?

Du kan velge å betale med AvtaleGiro. Dette er enkelt for deg og bra for oss fordi det holder administrasjonskostnadene lave. I tillegg sparer det miljøet. Husk at du alltid har full kontroll over dine innbetalinger i nettbanken.

Vi har også gjort Vipps Faste Betalinger tilgjengelig som betalingsalternativ for våre faste støttespillere. Velger du dette alternativet trekkes det valgte beløpet fra kortet du har registrert på Vipps automatisk hver måned.

Kan jeg endre mitt månedlige beløp?

Du kan ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00–14.00 alle virkedager), kontakte oss på SMS til +47 594 48 256 eller sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no med navn, adresse og det beløpet du ønsker å endre til. Det er viktig at du går inn i nettbanken og kontrollerer at beløpsgrensen for avtalen din ikke er lavere enn beløpet du endrer til.

Hvordan kan jeg pause eller avslutte min giveravtale?

Dersom du ønsker å pause eller avslutte din giveravtale, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00–14.00 alle virkedager), kontakte oss på SMS til +47 594 48 256, eller sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no. Husk å merke din e-post med navn, givernummer og adresse.

Jeg har byttet bank

Hvis du ønsker å bytte kontonummer, enten det er innenfor din egen bank eller til en ny bank, må vi opprette en ny AvtaleGiro. Ta kontakt med oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00-14.00 alle virkedager), på SMS til +47 594 48 256 eller send e-post til giver@flyktninghjelpen.no.

Kan jeg få skattefradrag for gavene jeg gir?

En pengegave til Flyktninghjelpen på mellom 500 og 25.000 kroner gir rett til skattefradrag. For at du skal få skattefradrag for dine gaver til Flyktninghjelpen, må ditt personnummer være registrert hos oss. Ønsker du mer informasjon, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503. Du kan også lese mer om skattefradrag her.

Hvordan kan jeg støtte Flyktninghjelpen?

Du kan støtte oss på flere forskjellige måter:

Hva går pengene til?

Når du støtter Flyktninghjelpen hjelper du barn og ungdom, voksne og familier på flukt i noen av verdens mest krigsherjede områder. Sammen med oss gir du livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær. 

Vi driver også flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer for å forhindre epidemier og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. Vi skal hjelpe folk med å overleve, og gi støtte slik at de kan skape seg en ny fremtid.

Hvem får hjelpen?

Som støttespiller av Flyktninghjelpen hjelper du barn, familier og andre mennesker på flukt der behovene er størst i 40 av de verste kriseområdene i verden. Blant annet hjelper vi mennesker i Gaza, ukrainere i og utenfor Ukraina, syrere på flukt både i Syria og i nabolandene Libanon, Irak og Jordan. Andre store kriser vi hjelper i er Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia og Sør-Sudan. 

Vi driver flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. I tillegg gir vi livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær. Vi skal hjelpe folk med å overleve, men også gi støtte slik at de kan skape seg en ny fremtid.

Hvordan bruker Flyktninghjelpen pengene?

Godt over 90 prosent av Flyktninghjelpens totale kostnader går til å oppfylle vårt mandat: Å hjelpe mennesker på flukt. Vi er en norsk hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Oslo. Flyktninghjelpen er medlem av Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen, og følger deres lovverk og retningslinjer. Over 75 års erfaring fra felt viser at bistand i stor skala gir bedre utnyttelse av midlene. Det betyr at mer av pengene vil gå direkte til mennesker på flukt.

Vår årsrapport er lett tilgjengelig her.

Kan jeg velge å støtte et konkret prosjekt eller land?

Støtten fra våre givere går til hjelpearbeid i 40 land, og Flyktninghjelpen vurderer til enhver tid hvor behovene er størst. Slik får vi hjulpet de som trenger det aller mest. Disse vurderingene gjør vi basert på solid, faglig ekspertise og kunnskap om områdene og krisene vi arbeider i. Av den grunn har vi dessverre ikke mulighet til å øremerke midler fra private givere til spesifikke prosjekter.

Et unntak er når Flyktninghjelpen oppretter en innsamlingsaksjon der enkeltbidrag øremerkes til nødhjelpsarbeid til denne saken.  

Kan jeg besøke eller kontakte noen av barna jeg hjelper?

Vi vil gjerne gi deg som er giver anledning til å følge med på arbeidet og bli kjent med de du hjelper. Derfor sender vi jevnlige nyhetsbrev med oppdateringer fra felt. Vi hjelper barn, voksne og familier i noen av verdens verste krigsområder hvor det er vanskelig å legge til rette for besøk. Å ta imot besøk, eller formidle brev og e-post, er dessuten ressurskrevende. Derfor er dette ikke mulig. 

Vi ønsker i stedet å bruke mest mulig av våre feltarbeideres tid og krefter på konkret hjelpeinnsats. På denne måten bidrar du til at mer av pengene går direkte til barn og voksne på flukt. 

Hvordan kan jeg følge Flyktninghjelpens arbeid?

Vi setter stor pris på at du er interessert i arbeidet vi gjør med hjelp fra våre givere. Du vil til enhver tid kunne lese om de siste krisene og hvordan Flyktninghjelpen arbeider på Flyktninghjelpen.no. Du kan motta våre nyhetsbrev og bli kjent med enkeltmennesker som våre givere bidrar til å hjelpe, og følge Flyktninghjelpen på Facebook, Instagram og YouTube

Hvert år gir vi også ut en detaljert årsrapport

Dersom du har forslag til hvordan vi kan forbedre kommunikasjonen og informasjonen til deg som er fadder, vil vi gjerne høre fra deg! Send oss en e-post til giver@flyktninghjelpen.no.

Hvilke retningslinjer har Flyktninghjelpen for å motvirke maktmisbruk og overgrep?

I sårbare situasjoner og konfliktfylte områder hvor hjelpearbeidere er til stede er det lett at det oppstår skjeve maktstrukturer. Organisasjoner som Flyktninghjelpen har et stort ansvar når vi jobber i disse områdene.

Derfor har vi strenge retningslinjer som følger “Do no harm”-prinsippet og andre humanitære prinsipper: Vi skal hjelpe mennesker i nød basert på behov, og ikke under noen omstendigheter gjøre vondt verre for allerede sårbare grupper.

Når det gjelder seksuell trakassering og overgrep, jobber Flyktninghjelpen først og fremst med en nulltoleranseregel for alle former for seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Denne regelen blir tydelig kommunisert fra øverste hold i organisasjonen, og den danner grunnlaget for våre retningslinjer som alle ansatte må signere før de begynner å jobbe hos oss. Ethvert brudd på disse retningslinjene vil medføre strenge konsekvenser for de som har vært involvert.

I tillegg har Flyktninghjelpen et globalt team med spesialister som jobber fulltid med å forebygge og håndtere saker som omhandler seksuell utnyttelse, misbruk og trakassering. Dette teamet evaluerer og oppdaterer jevnlig alle våre etiske retningslinjer og driver grundig opplæring av våre ansatte internasjonalt. 

Vi har også tydelige rapporteringsprosedyrer for hvordan ansatte trygt og effektivt kan melde inn ethvert brudd på våre etiske retningslinjer. Disse sakene blir deretter fulgt nøye opp og med full konfidensialitet av våre spesialister og vårt HR-team.

Om giveravtale

Hvordan kan jeg betale?

Du kan velge å betale med AvtaleGiro. Dette er enkelt for deg og bra for oss fordi det holder administrasjonskostnadene lave. I tillegg sparer det miljøet. Husk at du alltid har full kontroll over dine innbetalinger i nettbanken.

Vi har også gjort Vipps Faste Betalinger tilgjengelig som betalingsalternativ for våre faste støttespillere. Velger du dette alternativet trekkes det valgte beløpet fra kortet du har registrert på Vipps automatisk hver måned.

Kan jeg endre mitt månedlige beløp?

Du kan ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00–14.00 alle virkedager), kontakte oss på SMS til +47 594 48 256 eller sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no med navn, adresse og det beløpet du ønsker å endre til. Det er viktig at du går inn i nettbanken og kontrollerer at beløpsgrensen for avtalen din ikke er lavere enn beløpet du endrer til.

Hvordan kan jeg pause eller avslutte min giveravtale?

Dersom du ønsker å pause eller avslutte din giveravtale, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00–14.00 alle virkedager), kontakte oss på SMS til +47 594 48 256, eller sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no. Husk å merke din e-post med navn, givernummer og adresse.

Jeg har byttet bank

Hvis du ønsker å bytte kontonummer, enten det er innenfor din egen bank eller til en ny bank, må vi opprette en ny AvtaleGiro. Ta kontakt med oss på telefonnummer +47 800 33 503 (10.00-14.00 alle virkedager), på SMS til +47 594 48 256 eller send e-post til giver@flyktninghjelpen.no.

Kan jeg få skattefradrag for gavene jeg gir?

En pengegave til Flyktninghjelpen på mellom 500 og 25.000 kroner gir rett til skattefradrag. For at du skal få skattefradrag for dine gaver til Flyktninghjelpen, må ditt personnummer være registrert hos oss. Ønsker du mer informasjon, kan du ringe oss på telefonnummer +47 800 33 503. Du kan også lese mer om skattefradrag her.

Mer om

#Givere