Spørsmål og svar

Endret 17. jan 2017

Hva går pengene til?

Som fadder i Flyktninghjelpen hjelper du barn, familier og andre sårbare mennesker på flukt i de verste kriseområdene i verden. Vi gir livreddende hjelp som rent vann, mat, tak over hodet, varme tepper og klær. Vi driver også flere store flyktningleirer, setter opp sanitærsystemer og gir skolegang til barn på flukt. Ungdom får lære seg et håndverk slik at de kan få jobb og klare seg selv. For at mennesker på flukt skal kjenne sine rettigheter, gir vi også fri rettshjelp og informasjon. Vi skal hjelpe folk med å overleve, men også gi støtte slik at de kan bygge seg en ny fremtid.
 

Hvem får hjelpen?  

Flertallet av dem vi hjelper er barn og familier. Vi hjelper der behovene er størst og prioriterer de mest sårbare. Blant annet hjelper vi syrere på flukt både i Syria og Syrias naboland Tyrkia, Libanon, Irak og Jordan. Andre store kriser vi hjelper i er Afghanistan, Jemen, Ukraina, Colombia, og Sør-Sudan. Vi driver også hjelpearbeid for flyktninger i Hellas.
 

Hvordan bruker Flyktninghjelpen pengene?  

Godt over 90 prosent av Flyktninghjelpens totale kostnader brukes til å oppfylle vårt mandat. Vi er en helnorsk hjelpeorganisasjon med hovedkontor i Oslo. Vi følger norske lover og regler og rapporterer til norske myndigheter. Flyktninghjelpen er medlem av Innsamlingskontrollen. Årsrapport er lett tilgjengelig på vår hjemmeside.
 

Hvordan kan jeg følge Flyktninghjelpens arbeid? 

Fire ganger i året får du «Feltrapport», et magasin om hvordan Flyktninghjelpen bruker støtten fra våre givere. Her får du nyheter om hjelpearbeidet, intervjuer med dem vi hjelper og med våre hjelpearbeidere. Vi holder deg også oppdatert via våre hjemmesider og sosiale medier, og hvert år gir vi ut en detaljert årsrapport som kan lastes ned fra nettet.
 

Kan jeg få mitt eget fadderbarn? 

Nei. Som fadder i Flyktninghjelpen hjelper du ikke bare ett enkelt barn, men mange barn, familier og andre sårbare mennesker på flukt der vi arbeider. Vi hjelper enkeltpersoner, men 70 års erfaring har lært oss at å hjelpe i større skala gir mer hjelp til flere og bedre utnyttelse av midlene. Vi prioriterer alltid dem som trenger vår hjelp aller mest. 
 

Kan jeg velge å støtte et konkret prosjekt eller land? 

Støtten fra våre faddere går til hjelpearbeid i flere land, og Flyktninghjelpen vurderer til enhver tid hvor behovene er størst. Disse vurderingene gjør vi basert på solid, faglig ekspertise, kunnskap om områdene og krisene vi arbeider i. Du kan føle deg trygg på at hjelpen din alltid kommer de som trenger den mest til gode.  
 

Kan jeg besøke eller kontakte noen av barna jeg hjelper? 

Flyktninghjelpen hjelper barn i noen av verdens verste krigsområder. Vi har dessverre ikke kapasitet eller økonomiske ressurser til å gi fadderne anledning til å besøke barna som vi hjelper. 
 

Kan jeg sende brev eller epost til noen av barna jeg hjelper? 

Flyktninghjelpen formidler heller ikke brev, epost eller annen kontakt til barn vi hjelper. Det er ressurskrevende og vi bruker heller midlene på hjelp til barna.  
 

Hvordan kan jeg følge med på hvem som får hjelp? 

Vi forstår at det er viktig for våre faddere å få et innblikk hjelpearbeidet. Derfor inneholder Feltrapport, vår hjemmeside og sosiale medier artikler, videoer og andre nyheter med barn og familier som får hjelp av oss. 
 

Hvordan skal jeg betale? 

Vi vil gjerne at du betaler med AvtaleGiro. Dette er enkelt for deg og bedre for oss fordi det holder administrasjonskostnadene lave. I tillegg sparer det miljøet. Husk at du alltid har full kontroll over dine innbetalinger. 
 

Kan jeg endre beløp? 

Ønsker du å endre beløp, kan du sende en e-post til giver@flyktninghjelpen.no med navn, adresse og det beløpet du ønsker å endre til. Det er viktig at du også går inn i nettbanken og kontrollerer at beløpsgrensen for avtalen din ikke er lavere enn beløpet du endrer til. Du kan også ringe oss på telefonnummer 90 29 18 27 (08:30-15:00 alle virkedager).
 

Kan jeg stoppe betalingen? 

Du kan når som helst stoppe en eller flere betalinger. Når du bruker AvtaleGiro kan du enkelt stoppe en betaling direkte i nettbanken, ved å sende e-post til giver@flyktninghjelpen.no eller ringe oss på telefonnummer 90 29 18 27 (08:30-15:00 alle virkedager).
 

Hvordan kan jeg avslutte mitt fadderskap?

Dersom du ønsker å avslutte ditt fadderskap kan du ta kontakt med oss på e-post giver@flyktninghjelpen.no eller ringe 90 29 18 27 (08:30-15:00 alle virkedager).

Kan jeg få skattefradrag på det jeg gir? 

Bidrag over 500 kroner i løpet av et kalenderår til Flyktninghjelpen gir rett til skattefradrag. Hvis du sender inn ditt fødselsnummer (11 siffer), vil din gave automatisk bli innrapportert til ligningsmyndighetene. Maksimalt beløp for skattefradrag er 30 000 kroner i året. Send en e-post til giver@flyktninghjelpen.no eller ring oss på telefonnummer 90 29 18 27 (08:30-15:00 alle virkedager) for mer informasjon.