A smiling child sitting in her mother's lap.

Flyktninghjelpens juleaksjon


Akkurat nå er over 100 millioner mennesker verden over på flukt fordi hjemme er for farlig. De trenger trygghet, varme og håp. Det kan du være med og gi.

Et hjem er så mye mer enn tak over hodet. Et hjem er der familier lever sine liv og oppdrar sine barn. Det er et sted hvor minner skapes, og fremtidsplaner legges. Hjemmet er grunnlaget for livene våre.

Ved å støtte Flyktninghjelpens juleaksjon kan du bidra til å gi familier som er tvunget på flukt fra krig og konflikt et hjem borte fra hjemmet.

Slik gir vi hjem til mennesker på flukt

Husly er et av Flyktninghjelpens fokusområder. Vårt mål er å skape hjem som gir mennesker på flukt beskyttelse og trygghet, og som gjør dem i stand til å leve i verdighet.

  • Vi bygger boliger og reparerer ødelagte hjem
  • Vi gir opplæring slik at folk kan bygge eller reparere boligen selv
  • I akutte situasjoner deler vi ut telt som midlertidig beskyttelse
  • Vi deler ut husholdningsartikler og pengestøtte slik at folk kan dekke sine grunnleggende

Over 90 prosent av våre inntekter går direkte til formålet. I 2021 hjalp vi over 1,5 millioner mennesker med å skape seg nye hjem. Totalt ga vi nødhjelp til nærmere 10 millioner mennesker.

Hjem til mennesker på flukt er bare ett eksempel på Flyktninghjelpens arbeid. Midlene som kommer inn bruker vi der det til enhver tid er størst behov.

Les mer om hva hjemme betyr for mennesker på flukt