Fordømmer skoleangrep

Hanne Eide Andersen|Publisert 16. des 2014
- Angrepet på skolebarn i Pakistan i dag er en rystende påminnelse om at det haster med å få samlet verdens stater rundt det nye, internasjonale regelverket som skal trygge skoler i konfliktområder, sier generalsekretær, Jan Egeland.

- Flyktninghjelpen fordømmer angrepet mot skolen i Pakistan som et klart brudd på internasjonale konvensjoner og en krigsforbrytelse, sier Jan Egeland.

Norge leder arbeidet med å få på plass et nytt, internasjonalt regelverk som skal trygge skoler i konfliktområder. Få timer før endelig utkast til regelverket ble lansert i Genève i formiddag, startet angrepet mot en barneskole i Peshawar i Pakistan hvor det er meldt om flere titalls drepte.         

- Dette angrepet går inn i en tragisk og uakseptabel utvikling som må snus. Krig og vold frarøver stadig flere barn skolegang, angrepene har i flere land blitt grovere og skoler brukes stadig mer systematisk til militære formål. Vi ser også en økt tendens til at væpnede grupper tar i bruk skolebygg. Norge har påtatt seg et stort ansvar med å få flest mulig land og aktører til å tilslutte seg de nye reglene og må nå vise handlekraft, sier Jan Egeland.

Flyktninghjelpen gir barn og unge utdanning i et tyvetalls av verdens verste konfliktområder. I flere av disse områdene har angrep mot skolebarn, lærere, skoler og militær bruk av skoler økt i 2014.

- Syria er verst med tusenvis av skoler som enten er ødelagte av krig eller i bruk av militære. 2,8 millioner syriske barn er utenfor skolen. Men også i Gaza, Iraq, Afghanistan, Somalia, Sør-Sudan og Den sentralafrikanske republikk har angrep mot skoler og militær bruk av skolebygninger frarøvet millioner av barn deres rett til skolegang det siste året. 2014 vil bli stående som et trist år for utdanning i konfliktområder, sier Flyktninghjelpens rådgiver for utdanning i kriser, Silje Sjøvaag Skeie.