33,3 millioner mennesker på flukt i eget land

Tiril Skarstein|Publisert 14. mai 2014
33,3 millioner mennesker var i 2013 på flukt fra krig og konflikter i eget land. Dette er det høyeste antallet internt fordrevne siden registreringen startet i 1998. Bare i Syria flykter 9500 personer daglig fra sine hjem. Over 3 millioner er drevet på flukt i Nigeria.

Dette fremkommer i en ny rapport fra Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne, IDMC. Det er andre året på rad at IDMC kan rapportere om en dyster rekord i antallet internt fordrevne. IDMC©Global Overview 2014, People Displaced by Conflict and Violence

-Den dramatiske økningen i antallet internt fordrevne, kombinert med det faktum at disse i gjennomsnitt er på flukt i 17 år, viser at for lite gjøres for mennesker på flukt i eget land, sier generalsekretær Jan Egeland.

Av de over 33 millionene internt fordrevne, ble 8,2 millioner tvunget på flukt i løpet av 2013, viser rapporten. 42 % av de nye fordrevne var syrere. Syria er nå det landet i verden med flest internt fordrevne. 6,5 millioner syrere er på flukt i eget land, og hvert minutt drives en ny familie på flukt.

-Rapporten gir et røntgenbilde av forholdene inne i Syria som er skremmende. Nød og elendighet preger leirene og forsamlingshusene der de internt fordrevne oppholder seg. Disse kontrolleres ofte av ulike militære grupper og mange har forferdelige bo- og sanitærforhold. Det er i tillegg svært vanskelig å få nødhjelp fram til leirene. Rapporten dokumenterer også at store grupper av internt fordrevne syrere har vært mål for luftangrep, sier Egeland.

IDMC©Global Overview 2014, People Displaced by Conflict and Violence Rapporten viser at 63 % av de internt fordrevne befinner seg i fem krigsherjede land: Syria, Colombia, Nigeria, DR Kongo og Sudan. I Nigeria er 3,3 millioner drevet på flukt innenfor landets grenser. Det er første gangen at IDMC kan dokumentere tallet på internt fordrevne i Nigeria, noe som bidrar til det rekordhøye tallet.

-Det rekordhøye tallet bekrefter en alarmerende trend der stadig flere tvinges på flukt i sitt eget land. Verden må komme sammen for å finne løsninger. De tre viktigste tingene som må gjøres er å øke nødhjelpen, styrke rettsbeskyttelsen for mennesker på flukt i eget land og sikre varige løsninger for mennesker som har vært på flukt i mange år, avslutter Egeland. 

Bakgrunn:  Flyktninghjelpens Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) begynte i 1998 sitt arbeid med å dokumenter antallet personer drevet på flukt i eget land. I 1998 var tallet på internt fordrevne 19,3 millioner, sammenlignet med 28,8 millioner i 2012 og 33,3 millioner i 2013.  I Nigeria er 3,3 millioner drevet på flukt innenfor landets grenser. Det er første gangen at IDMC kan dokumentere tallet på internt fordrevne i Nigeria, noe som forklarer deler av økningen på 4,5 millioner siden 2012.  På verdensbasis var det i 2013 16,4 millioner flyktninger.

Rapporten «Global Overview 2014» viser at tallet på internt fordrevne er over dobbelt så høyt.  Ved utgangen av 2013 var det 9,1 millioner internt fordrevne i Midtøsten og Nord-Afrika. Hele 70 % av disse er internt fordrevne syrere.  I Sudan ble 470.000 personer fordrevet fra sine hjem i fjor. Det totale antallet internt fordrevne i landet er nå 2,4 millioner.  

Ved utgangen av 2013 var tallet på internt fordrevne i Sør-Amerika på minst 6,3 millioner. Det store flertallet av disse menneskene befinner seg i Colombia. De siste ti årene har det vært en konstant økning i tallet på internt fordrevne på grunn av den pågående konflikten i landet.

«Global Overview 2014»-rapporten dokumenterer tallet på internt fordrevne i 2013 og baserer seg på informasjon fra de enkelte lands myndigheter, FN, ulike bistandsorganisasjoner, samt Flyktninghjelpen selv. Rapporten omhandler internt fordrevne i 60 konfliktområder.