Mer ekstremvær kan drive tusenvis på flukt

Ane Høyem|Publisert 22. mai 2014
På Afrikas Horn står tusenvis av mennesker i fare for å bli drevet på flukt fra sine hjem på grunn av hyppigere forekomst av ekstremvær.– Mange av dem som flykter fra naturkatastrofer får hjelp, men dette varierer. Disse menneskene trenger mer forutsigbar hjelp. Vi må begynne i de hardest rammede regionene, sier klimarådgiver Nina M. Birkeland i Flyktninghjelpen.

I tidsrommet 2008 til 2012 ble 144 millioner mennesker på verdensbasis tvunget til å flykte fra sine hjem på grunn av naturkatastrofer. Det store flertallet flyktet fra flommer, branner, stormer og andre klimaskapte naturhendelser. Mange av disse er fordrevne innenfor sitt lands grenser, mens andre flykter til naboland.

Torsdag ble en rapport fra Flyktninghjelpen og UN University, Institute for Environment and Human Security (UNU-EHS), lansert på møte i The Nansen Initiative i Nairobi. Rapporten viser at naturkatastrofer ofte inntreffer samtidig med etnisk og politisk diskriminering. I Somalia forsterket den væpnede konflikten effekten av tørken og hungersnøden.

– Det er mange årsaker til at mennesker må flykte fra sine hjem, men den viktigste grunnen er ofte knyttet til tap av levebrød. Flom og ødelagte avlinger presser folk til å krysse grensene til nabolandene, sier doktor Tamer Afifi ved UNU - EHS.

I Somalia og Etiopia flykter bønder fra tørken til nabolandene Kenya, Egypt og Jemen. Rapporten viser at mange må dra fra sine hjem uten viktige juridiske dokumenter, penger og personlige eiendeler. Familier kan også bli splittet. Mennesker som må flykte på grunn av naturkatastrofer og klimaendringer regnes ikke som flyktninger i henhold til internasjonal lov. Dette gjør at de står i fare for å få begrenset med hjelp.

– Det er behov for å lytte til de som er direkte berørt, samt til representanter fra regjeringene og de internasjonale hjelpeorganisasjonene. Vi er nødt til å sørge for at rettighetene til de fordrevne ivaretas, sier Birkeland.