- Inspirerende pris

Publisert 10. okt 2014
Flyktninghjelpen berømmer Nobelkomiteen for deres valg av årets fredsprisvinnere Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay.

- Nobelkomiteen treffer en innertier med denne prisen. Å sikre utdanning til jenter er det viktigste fredsarbeidet man kan gjøre i 2014. Dette er en stor oppmuntring til alle oss som jobber med utdanning i krigs- og konfliktområder, sier generalsekretær Jan Egeland.

Av de 57 millioner barn som i dag ikke har tilgang på skole, bor halvparten i land berørt av konflikt. Utdanningssystemer ødelagt av krigsherjinger er ikke i stand til å gi ungdom de kunnskaper og ferdigheter de trenger for å unnslippe arbeidsledighet og fattigdom.

Det er spesielt jenter som har de største utfordringene med å få tilgang til utdanning, derfor er det oppmuntrende at Malala Yousafzay er en av prisvinnerne i dag.

- Flyktninghjelpen jobber nå med sikre en million barn og unge utdanning. Denne prisen er viktig også i vårt arbeid fordi vi nå får et enda større fokus på viktigheten av utdanning. Derfor er det også bra at Kailash Satyarthi er en av prisvinnerne i dag, sier Egeland.