15 year-old Lucie was displaced in early 2015 when fighting broke out in her village. After arriving in Pinga village, her family married her to a 15-year old boy because they were no longer able to provide to her. Lucie is now pregnant, and participates in activities at one of the Temporary Learning Spaces (TLS) organized by NRC. Her husband Veiko also plays football regularly at the same TLS.

Child marriage is widespread in Pinga, and NRC has worked with community leaders to spread the message of children's right to education and the community leaders have spoken out against child marriage in community meetings and church gatherings. Many people were unaware that child marriage is illegal.

PROJECT INFORMATION: Children of 16 vulnerable schools affected by the armed conflict in Pinga/North Kivu are supported by The Norwegian Refugee Council funded by a grant from the European Union’s Nobel Peace prize: Children of Peace initiative. NRC supports children by providing them access to quality education and giving them the opportunity to learn in safe, protective and nurturing spaces. In doing so, NRC contributes to reducing the suffering and vulnerability of conflict-affected children.  

Photo: NRC/Vincent Tremeau
Pinga, le 1er mai 2015.
Lucie vit avec Veiko. Ils ont 15 ans tous les deux. 
Photo: NRC/Vincent Tremeau
Les billedteksten Lucie og mannen hennes Veiko. Lucie ble gravid og sluttet på skolen rett etter at de giftet seg. Foto: Flyktninghjelpen/Vincent Tremeau.

Når barn gifter seg

Odette Asha, Flyktninghjelpen DR Kongo|Publisert 12. aug 2015
Lucie og Veiko er bare femten år gamle. Likevel måtte de gifte seg. Krig og konflikt fører også til barneekteskap.

Et gammelt kongolesisk visdomsord, går omtrent slik: “Vi må passe ekstra godt på de unge når det er krise, for de er nøkkelen til en blomstrende fremtid for vårt land”.

Lucie er bare 15 år og gravid. Hun bor sammen med mannen sin, Veiko. Tidlig I 2015, før de ble gift, måtte begge flykte da det brøt ut kamper i landsbyen deres. Det var etter at de hadde kommet til byen Pinga, at Lucies foreldre giftet henne bort til 15 år gamle Veiko. De klarte ikke lenger å forsørge henne. I februar 2015 sluttet Lucie på skolen da hun skjønte at hun var gravid. Men Veiko fortsatte.

Da EU vant Nobels fredspris I 2012, ga unionen prispengene til barn som er rammet av konflikt, og lanserte Children for Peace-intiativet. Flyktninghjelpen fikk en del av disse pengene for å hjelpe barn på flukt. I Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har Flyktninghjelpen samarbeidet med lokale ledere for å spre budskapet om at barn har rett til utdanning. Lederne har tatt opp problemene med barneekteskap på folkemøter og i kirkesamlinger. Da viste det seg at mange ikke var klar over at barneekteskap er ulovlig. 

I Pinga, som mange andre steder i DR Kongo, er det tradisjonen som tillater unge jenter å gifte seg, og ikke religionen slik, mange tror. Samtidig er flukt, fattigdom og press fra familien også faktorer som bidrar til at problemet vokser. Lucie er ikke alene om å tenke at barneekteskap er lovlig.

Ingen protesterer

Barneekteskap er blitt mer vanlig etter at krigen startet i Øst-Kongo for omtrent 20 år siden. Lokale konflikter mellom ulike væpnede grupper og regjeringer tvinger mennesker til å flykte igjen og igjen. I områder der folk har måttet flykte flere ganger, som i Pinga, skjer det svært ofte at barn må gifte seg. Mange av Lucies venninner inngår ekteskap med gutter på samme alder, eller med eldre menn. Ingen protesterer. For når foreldrene ikke lenger klarer å forsørge barna sine, letter det byrden å gifte dem bort. Ekteskap ses også på som en økonomisk mulighet.

Barneekteskap går ut over barnas skolegang, og hindrer dermed også de unge i å få en utdannelse. Når jenter må slutte på skolen, blir de fratatt en grunnleggende rettigheten de har til utdanning. Også gutter som gifter seg faller ut av skolen fordi de må forsørge familien.

Tidlig ekteskap innebærer nesten alltid også graviditeter med komplikasjoner og stor helsefare for mor og barn.

"I dag er det lovlig for en jente å gifte seg når hun er 13. Slik var det ikke før", sa gravide Lucie til Flyktninghjelpen.

Ny statistikk fra en demografisk helseundersøkelse (Demographic Health Survey (EDS)), viser at antall jenter som giftes bort før de er 15 I DR Kongo, er høyere i rurale konfliktområder enn de er i mer fredelige, urbane strøk. Utbredelsen av praksisen er så stor at dette er en av grunnene til at landet befinner seg på plass 142 av 146 land på en liste over global likestilling, the Global Gender Equality Index.

Den 12.august er FNs internasjonale ungdomsdag. De unge er landets fremtid. Eller som Flyktninghjelpens landdirektør i DR Kongo, Mickael Amar, sier det: “.. det eneste vi kan gjøre for å minske de store problemene de unge har fått som følge av konflikten, er å utdanne dem. Og utdanning av jenter er spesielt viktig”. 

Flyktninghjelpen oppfordrer regjeringer og beslutningstakere til å utøve større beskyttelse av unge, og bekjempe barneekteskap ved å informere foreldre og unge om hvilke følger barneekteskap kan få for deres liv.