Les billedteksten Barna på Gaza og i Hebron tegner marerittene sine for å bedre hele traumer og kunne lære på skolen.

Tegner for å hele traumer

Sahar Issawi|Publisert 08. jul 2015
En åtteåring på Gaza har opplevd tre kriger. Snart vil en hel generasjon ha vokst opp uten å kjenne til annet en blokaden. Det å tegne kan være et skritt videre.

Tenk deg hva det vil si for et barn å vokse opp omringet av fattigdom og konflikt, med lite annet enn et fjernt håp om at situasjonen en dag kan bli bedre. 

Barna som registreres i Flyktninghjelpens programmer i Palestina har i gjennomsnitt 4-5 mareritt i uken. Hver gang opplever de krigen på ny – hjem blir ødelagt, naboer og slektninger dør – og de får ikke sove. Mange sliter med å holde seg våkne på skolen, og har vanskelig for å konsentrere seg om leksene. Barna har alvorlige traumer som svekker deres intellektuelle og følelsesmessige utvikling.

Hver dag gir Flyktninghjelpen psykologisk-pedagogisk støtte til tusenvis av barn i Gaza. Vi jobber med foreldre, lærere og rådgivere for å hjelpe dem hele traumer. 

To tredjedeler av barna vi jobber med slutter å ha mareritt.

Animasjonsfilmen "Drawing for better dreams" dykker rett ned i marerittene som barn i Gaza og Hebron har, kveld etter kveld. Filmen er laget med faktiske tegninger fra palestinske barn. 

Tegningene i filmen er tegnet av barn på Gaza og Vestbredden  som har tatt del i Flyktninghjelpens Better Learning-program, mellom september 2012 og mai 2014. Målet med Better Learning-programmet er å gi barna bedre læringsevne, styrket  motstandsdyktighet og fremme trivsel for barn. Dette skjer gjennom aktiviteter på skolen som kombinerer psyko-sosiale og pedagogiske metoder.