Rebecca Dibb talking with two children in Domiz camp for Syrian refugees in Iraq. Photo Credit: NRC/Ingrid Prestetun
Flyktninghjelpen driver flere flyktningleire for syriske flyktninger i nabolandene Libanon, Jordan og Irak. På bildet er Rebecca Dibb, leder for Flyktninghjelpens prosjekter i Irak, i samtale med to barn fra Syria som bor i flyktningleiren Domiz i Nord-Irak. Foto: Flyktninghjelpen/Ingrid Prestetun

Slik kan du hjelpe!

Hanne Eide Andersen|Publisert 23. sep. 2015
Flyktningkrisen i Europa fortsetter å eskalere. Det gjør heldigvis også ønsket om å hjelpe flyktninger blant nordmenn flest. Her er noen råd til deg som vil bidra.

Råd til deg som vil hjelpe:

Støtt hjelpearbeid for at mennesker som rammes av krig og humanitære kriser skal slippe å legge ut på en farlig båtreise mot Europa. Den største gruppen av flyktningene som kommer til Europa nå, er syrere. Flyktninghjelpen, FN og mange andre organisasjoner driver store nødhjelpsprogrammer både i Syria og nabolandene. 

Vil du bidra til Flyktninghjelpens arbeid for mennesker på flukt?  

  • Start din egen innsamling i sosiale medier!  
  • Gi et engangsbeløp online  
  • Bli fadder 
  • Støtt redningsarbeid i Middelhavet og hjelpearbeid i landene som tar i mot båtflyktninger, for eksempel gjennom Flyktninghjelpen, Redd Barna, Røde Kors, Leger Uten Grenser, UNHCR og CARITAS. Flyktninghjelpen bidrar til hjelpearbeidet med eksperter fra vår beredskapsstyrke NORCAP i Hellas, Italia og Makedonia.    
  • Bruk sosiale medier – spre informasjon, skriv støtteerklæringer – for eksempel til Flyktninghjelpens og mange andres krav om at Norge skal øke støtten til Syria og nabolandene og fortsette å bidra til redningsarbeidet i Middelhavet og det humanitære arbeidet i land som Hellas, Italia og Makedonia.    
  • Engasjer deg for flyktninger der du bor og be kommunen din om å ta i mot flere! Vi kan alle være med å bidra til god integrering.    

Stadig flere vil hjelpe  

Den siste tiden har det strømmet inn bidrag til Flyktninghjelpen fra nordmenn som ønsker å gjøre noe for flyktningene som kommer til Europa.

- Vi har opplevd en sterk økning i henvendelser fra folk i Norge som ønsker å bidra, forteller Harriet Rudd, leder for Flyktninghjelpens samfunnsavdeling. Henvendelsene kommer både via telefon, e-post og sosiale medier.

- Vi merker en økning av folk som vil blir fadder både på Facebook og blant våre gateververe. Vi mottar også ekstra donasjoner fra folk som ringer oss, sier Rudd.

Hun forteller at mange uttrykker stort engasjement og er opprørte på flyktningenes vegne.

- Det som er veldig fint, er at folk ønsker å både støtte vårt hjelpearbeid i krigsområdene flyktningene kommer fra, og gi hjelp til flyktninger som har kommet til Europa. Folk skjønner at vi må gjøre begge deler for å håndtere denne enorme krisen, sier hun.

Flyktninghjelpen bidrar til hjelp og beskyttelse for båtflyktninger i Sør-Europa samt de som har reist videre til Øst-Europa gjennom beredskapsstyrken NORCAP.

Det er travle dager i Flyktninghjelpen som arbeider i alle de største og verste kriseområdene i verden. Over 59 millioner mennesker er på flukt i krig og konflikt i verden i dag. Syria-krigen er en hovedårsak til den sterke økningen som har ført til Europas største flyktningkrise siden Balkan-krigene på 1990-tallet. Flyktninghjelpen har store operasjoner for syrere på flukt både i Syria og nabolandene.

- Og nå jobber vi altså også i Europa gjennom beredskapsstyrken vår. Det er en veldig alvorlig situasjon, og de mange menneskelige tragediene som følger i kjølvannet av det gjør sterkt inntrykk på oss som alle andre, sier Harriet Rudd.

- Samtidig er det gledelig og varmer godt å merke hvordan stadig flere nå engasjerer seg for å bidra til å hjelpe flyktningene, sier Rudd.

 

» Derfor flykter de til Europa

» Løsninger på krisen