Illustrasjonsfoto: Flyktninghjelpen/Tiril Skarstein

Europa fengsler flyktningbarn

Publisert 04. apr 2016|Endret 19. jul 2016
– Det er opprørende at unge og uskyldige barn på flukt fra krig holdes innesperret bak piggtrådgjerder i overfylte interneringsleirer på europeisk jord, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

– Det er opprørende at unge og uskyldige barn på flukt fra krig holdes innesperret bak piggtrådgjerder i overfylte interneringsleirer på europeisk jord, sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

Flyktninger og migranter som har ankommet de greske øyene etter avtalen mellom EU og Tyrkia ble iverksatt 20. mars sendes til lukkede interneringsleirer – mens de venter på en mulighet til å søke asyl eller å bli sendt tilbake til Tyrkia. Enkelte av kvinnene, mennene og barna har nå blitt holdt innesperret i opptil to uker i de overfylte leirene, der mange små barn sover rett på det harde, kalde betonggulvet.

– Leirene i Hellas må åpnes øyeblikkelig. Det er ingen rettmessig grunn til å holde asylsøkere i Hellas innesperret og situasjonen inne i leirene blir stadig verre, og setter mennesker i fare, sier Egeland.

– Måten EU-Tyrkia-avtalen gjennomføres på i øyeblikket er skammelig for Europa. Vi ville aldri akseptert dette for våre egne barn, og vi kan heller ikke akseptere dette for andres, legger han til.

Flyktninghjelpen og andre humanitære organisasjoner har stanset flere aktiviteter på registreringssenteret på Chios, etter at dette ble omgjort til en interneringsleir.

– Vi kan ikke støtte driften av disse interneringsleirene, men vi er klare til å bidra dersom myndighetene åpner leirene, sier Egeland.

Hellas planlegger å starte retur av mennesker til Tyrkia allerede mandag 4. april, på tross av bekymringer knyttet til at mange av flyktningene og migrantene ikke har fått rettighetene sine forklart, eller har gått gjennom en skikkelig asylprosess.

– Europa var Flyktningkonvensjonens fødselshjelper da våre forfedre var på flukt fra krig. Nå risikerer Europa å bli den samme konvensjonens begravelsesagent. Ingen flyktninger må returneres til Tyrkia før man har sikret at deres rettigheter blir ivaretatt, og alle mennesker som søker asyl i Hellas må sikres en rettferdig, individuell asylprosess, sier Egeland.

Flyktninghjelpen frykter at avtalen med Tyrkia, som har som mål å bremse antallet mennesker som krysser Middelhavet fra Tyrkia til Hellas, kan resultere i at flyktningene utsettes for økt risiko.

– Så lenge vi ikke løser de egentlige problemene, slik som krigene i Syria, Irak og Afghanistan og den desperate situasjonen for flyktningene i nabolandene, vil mennesker fortsette å flykte mot Europa for beskyttelse. Vi frykter at mennesker vi søke seg mot andre og farligere ruter, slik som fra Libya til Italia eller over Svartehavet, sier Egeland.