NRC's Becky Bakr Abdulla

Photo credit: Ingrid Prestetun
Les billedteksten Flyktninghjelpens mediekoordinator i Irak, Becky Bakr Abdulla, besøker flyktninger i Erbil. Foto: Flyktninghjelpen/ Ingrid Prestetun

Slik kan du hjelpe!

Publisert 29. aug 2016
Seks år etter at krigen brøt ut i Syria, er fortsatt barn og familier tvunget på flukt fra volden. Her er fem måter du kan hjelpe på:

1. Start din egen innsamling i sosiale medier!

2. Støtt hjelpearbeidet for mennesker på flukt fra krig og konflikt. Flyktninghjelpen, FN og mange andre organisasjoner driver store nødhjelpsprogrammer både i Syria og nabolandene. Du kan hjelpe ved å gi et engangsbeløp online, bli fadder online eller sende sms FADDER til 2142.

3. Bruk sosiale medier – spre informasjon, skriv støtteerklæringer – for eksempel til Flyktninghjelpen og andres nødhjelpsarbeid i Syria og nabolandene. 

4. Engasjer deg for flyktninger der du bor! Vi kan alle være med å bidra til god integrering.

5. Fremsnakk: Vær med i den politiske debatten, enten det er i media, i ditt lokale samfunn eller blant dine venner. Bidra til økt forståelse for flyktningers rettigheter og ressurser.

Stadig flere vil hjelpe

I fjor høst strømmet det inn bidrag til Flyktninghjelpen fra nordmenn som ønsker å gjøre noe for flyktningene som kommer til Europa, og mange fortsetter å gi.

– Vi opplevde en sterk økning i henvendelser fra folk i Norge som ønsket å bidra i fjor høst, og vi opplever at folk fortsetter å gi, forteller Harriet Rudd, leder for Flyktninghjelpens samfunnsavdeling.

– Vi har flere faddere nå enn vi har hatt noen gang tidligere, og dette gjør oss i stand til å nå fram til enda flere mennesker på flukt med livreddende hjelp som vann, mat og tak over hodet, sier Rudd.

Henvendelsene fra givere kommer både via telefon, e-post og sosiale medier. Rudd forteller at mange uttrykker stort engasjement og er opprørte på flyktningenes vegne.

– Det som er veldig fint, er at folk ønsker både å støtte vårt hjelpearbeid i krigsområdene flyktningene kommer fra og gi hjelp til flyktninger som har kommet til Europa. Folk skjønner at vi må gjøre begge deler for å håndtere denne enorme krisen, sier hun.

Flyktninghjelpen hjelper mennesker på flukt fra krig og forfølgelse i verdens verste kriseområder. Over 65 millioner mennesker er på flukt fra krig og konflikt i verden i dag. Flyktninghjelpen har store hjelpeprosjekter for syrere på flukt både i Syria og i nabolandene Irak, Jordan, Libanon og Tyrkia.

– Og nå jobber vi altså også i Europa. Det er en veldig alvorlig situasjon, og de mange menneskelige tragediene som følger i kjølvannet av det gjør sterkt inntrykk på oss som alle andre, sier Harriet Rudd.

– Samtidig er det gledelig og varmer godt å merke at så mange engasjerer seg for å bidra til å hjelpe flyktningene, sier Rudd.

Det er gledelig og varmer godt å merke at så mange engasjerer seg for å bidra til å hjelpe flyktningene.
Harriet Rudd, leder for Flyktninghjelpens samfunnsavdeling