Syriske Rogin (til venstre) kom med tre barn til Chios i Hellas, etter en farefull reise over Middelhavet i februar i år. De var på vei til Hamburg i Tyskland der Rogins mann og barnas far allerede har søkt beskyttelse. Mange kvinner og barn ser ingen annen mulighet enn den livsfarlige reisen over Middelhavet for å gjenforenes med sine kjære, fordi europeiske land ikke har lagt til rette for familiegjenforening på en effektiv og god måte. Her med sønnen Ibrahim (3) og datteren Hibatulla (17) Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

– Beskytt kvinner på flukt i Europa!

Christine Wiik, likestillingsrådgiver i Flyktninghjelpen|Publisert 08. mar 2016
Kvinner på flukt i Europa utsettes for overgrep, vold og utnyttelse. På kvinnedagen ber Flyktninghjelpen regjeringen om å sikre deres rettigheter og behov for beskyttelse, som en del av arbeidet med løsninger på flyktningkrisen i Europa.

Antallet kvinner og barn på flukt over Middelhavet til Europa har økt kraftig de siste månedene. Av de over 100.000 menneskene som har ankommet siden nyttår, er 56 prosent kvinner og barn. Det store flertallet, 87 prosent, kommer fra Syria, Irak eller Afghanistan. Dette er tre land som alle er preget av mangeårig, brutal borgerkrig.

Det er velkjent og godt dokumentert at kvinner som lever i krig- og konfliktområder er ekstremt utsatte for seksuell vold og andre overgrep. Enda mer sårbare blir de når de tvinges ut av sine hjem og ut på en farefull flukt.

Mange har mistet alt de eier når de må legge ut på flukt alene eller med sine barn gjennom fremmede og ukjente områder. På en allerede farlig reise er de svært utsatte for vold som seksuell utnyttelse i bytte for transport, mat og husly. Voldtekt og menneskehandel er andre former for vold som truer kvinner på flukt.

Overgrep mot kvinner på flukt skjer dessverre ikke bare i konfliktområdene. Også her hos oss i Europa, på vårt eget kontinent, er kvinner på flukt svært sårbare. Både FNs høykommissær for flyktninger, EU og Amnesty International har varslet om hvordan kvinner og jenter på flukt gjennom Europa opplever vold, overgrep, utnyttelse og seksuell trakassering på europeisk jord.

Det er med andre ord et prekært behov for bedre tiltak for å beskytte kvinnene også når de kommer hit til oss.

Som hjelpeorganisasjon for mennesker på flukt må vi i Flyktninghjelpen alltid sikre at vårt arbeid ivaretar fordrevne kvinner og jenters spesielle behov for beskyttelse. Vi må integrere elementer for beskyttelse i alt vi gjør – fra første møte.

På den greske øya Chios driver Flyktninghjelpen registrering av mennesker som ankommer med båt over Middelhavet. I havnen på Chios har vi egne mottaksområder med separate registreringskøer for kvinner og familier, der alle får individuell registering. Kvinner må få selvstendig status. De får kommunisere selv og ikke via et mannlig familieoverhode, slik at de kan fremme sine egne behov for beskyttelse. All informasjon om rettigheter, lover og regler gis på flere språk, som arabisk og farsi.

Separate toaletter for kvinner og menn med lås, lys og vaskemuligheter er helt nødvendig. Det samme gjelder tilgang på bind, undertøy og bleier, samt et avskjermet område for ammende kvinner. Vi har også flerspråklige ansatte som vet hvordan de skal registrere og håndtere opplysninger om vold for å gi best mulig hjelp.

Disse tiltakende er ikke avanserte, men de er helt grunnleggende og nødvendige. Dessverre ser vi i vårt arbeid at de ofte mangler, både der flyktninger ankommer i Europa og andre steder i verden. Det handler både om ressurser, kunnskap og prioriteringer. Vi er ikke godt nok rustet til å håndtere kvinner og jenters behov på flukt. Altfor mange får ikke den beskyttelsen de trenger.

Den manglende beskyttelsen på veien til trygghet, fører til at veldig mange vold- og overgrepsutsatte kvinner og jenter på flukt ikke får den hjelpen de trenger, og at de aldri søker rettferdighet for voldshandlingene de er blitt utsatt for. Norge, i samarbeid med andre stater, EU og FNs høykommissær for flyktninger, må få kontroll på denne utviklingen.

Flyktninghjelpen ber om at Norge har et klart fokus på kvinners rettigheter i sitt arbeid med å bidra til løsninger på flyktningkrisen i Europa. Vi vil se en politikk, et program, tjenester og personell som beskytter kvinner og jenter på flukt. Norge må gå foran og sikre at de tiltak som blir iverksatt har et tydelig kjønnsperspektiv. Vi vil se kvinner og jenter på flukt og deres sårbarhet på agendaen.