“I’m a Somali journalist. One day I was reporting on a Government bombardment in a town that killed some Al Shabaab fighters. That evening Al Shabaab called me and offered me money to stop reporting. I told them I am a journalist and I work for the people. The next day I reported the news again. That night they came to my home. I escaped to my aunt’s house. The following day I fled to Kenya with my three children. 

Now we live in Dadaab refugee camp near Kenya’s Somali border. I work as a reporter for Radio Gargar. It’s the only radio station in the camp covering humanitarian issues. I like reporting on issues that affect women. One day I would like to return to Somalia. But for now it’s not safe for journalists, so I cannot go home.”

Mano (27) is enrolled in NRC’s journalist training school in Dadaab refugee camp, where she is studying as a field reporter and radio presenter. 

Radio Gargar was set up as part of NRC’s youth education programme. It is a one-year informal education programme designed to support young people affected by conflict, who have a lack of opportunities or missed out on school. Through the programme, youths acquire a marketable skill to increase their chances for finding employment. It includes crafts such as tailoring, journalism, hairdressing and welding.

Date: September 2016

Photo credit: NRC/ Fredrik Lerneryd
Les billedteksten Inne i en liten kontainer leder Mano radioprogrammer for flyktninger i Daadab. Foto: Flyktninghjelpen/ Fredrik Lerneryd

En dødelig jobb

Michelle Delaney|Publisert 04. okt 2016
Minst 59 journalister har blitt drept i Somalia siden 1992. Mano er en av de heldige som har kommet seg unna med livet i behold. Hun er fast bestemt på å fortsette å rapportere, selv om hun er flyktning.

Mano (27) sitter foran en mikrofon i en liten kontainer, forvandlet til et radiostudio. Hun repeterer setninger og gjør seg klart til radiosendingen, som snart begynner.

En somalisk journalist

– Jeg er en somalisk journalist, sier hun stolt. Mano er også en flyktning. Hun er én av rundt 290.000 mennesker som bor i Dadaab flyktningleir i Kenya.  Flyktningleiren er den største i hele verden.

Mano deltar på Flyktninghjelpen sin journalistskole i Dadaab. Her lærer hun om rapportering i felt og leder radioprogram.

– Jeg ønsker å rapportere om det som påvirker kvinner. Her i flyktningleiren er det bare Radio Gargar som dekker humanitære spørsmål, forteller hun. I Mogadishu kunne ikke Mano skrive om kvinners utfordringer.

Flyktet fra Al Shabaab

– Jeg rapporterte en dag om myndighetenes bombing av en landsby og flere Al Shabab krigere som ble drept. Al Shabaab ringte samme kveld og tilbød meg penger for ikke å fortelle mer om dette. Da sa jeg til dem at jeg er en journalist som jobber for folket. Neste dag fortsatte jeg å rapportere. Om natten kom de hjem til meg, men jeg klarte å rømme til tanten min. Dagen etter flyktet jeg, med mine tre barn til Kenya.

Dette skjedde for fire år siden. Nå bor Mano sammen med fem barn i flyktningleiren Dadaab. De to yngste barna har aldri vært i Somalia, de ble født i leiren.

Ikke trygt for journalister

– En dag vil jeg dra tilbake til Somalia, sier Mano,

– Men akkurat nå er det ikke trygt for journalister, så jeg kan ikke dra hjem, sier hun.

Radio Gargar ble opprettet i 2013, som en del av Flyktninghjelpens utdanningsprogram for ungdom. Utdanningen finansieres med statlige midler fra USA og FNs høykommissær for flyktninger. Det uformelle utdanningsprogrammet varer ett år og hjelper unge mennesker som er rammet av konflikt, slik som Mano. Gjennom programmet får ungdom ny kunnskap, for eksempel om journalistikk, og øker dermed muligheten for å finne seg jobb.