Zaria (number three from the right) has returned from Pakistan to Afghanistan together with her family, seeing no other opportunities. Now they have settled in Nangarhar, but the children are not able to attend school in Afghanistan yet. Photo: Tiril Skarstein, NRC

Quotes:
I want to be educated and become a doctor.
I hope to be able to go to school again.
Les billedteksten - Jeg vil ha utdannelse slik at jeg kan bli lege, sier Zaria (nummer tre fra høyere). I mangel av andre muligheter, reiste hun sammen med familien tilbake til Afghanistan fra Pakistan. Sammen bor de nå i Nangarhar, men foreløpig har ingen av barna skoleplass. Bilde: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen.

– Vi har brutt løftene våre til afghanske jenter

Flyktninghjelpen|Publisert 03. okt 2016
– NATO-landene har brukt billioner av kroner på en lite vellykket krig i Afghanistan. Vi kan ikke nå løpe fra ansvaret vi har overfor familier som har måttet flykte fra denne uavsluttede krigen. Jeg ser afghanske jenter som nå nektes utdanning fordi det ikke finnes penger. Det er skammelig hvordan vestlige land har prioritert i Afghanistan, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

5. oktober arrangeres det en konferanse om Afghanistan i Brussel der ledere fra Afghanistan og land som har investert store ressurser i landet møtes. Dette faller sammen med at det er 15 år siden den USA-ledede invasjonen startet. Situasjonen i Afghanistan er verre enn mange av lederne er villige til å innrømme.

- Det internasjonale samfunnets oppmerksomhet har flyttet seg til andre land, men situasjonen i Afghanistan har blitt verre. Hver eneste dag i år har konflikten tvunget tusen afghanere på flukt fra sine hjem, sier Egeland.

Tallet på internt fordrevne overstiger nå 1,2 millioner. Det har ikke vært så høyt siden 2002. Tallet på drepte i konflikten er det høyeste siden FN begynte å telle i 2009. Alt dette skjer samtidig som den humanitære støtten til landet minker.

– Utdanning til jenter har blitt hyllet som en av suksesshistoriene som har fulgt den internasjonale støtten til Afghanistan. Lenge så vi også fremgang. Men nå får mange jenter ikke gå på skole, ikke bare fordi det er utrygt, men fordi det ikke finnes penger. I år måtte vi stenge flere skoleprosjekter for internt fordrevne barn fordi ingen vil betale for dem. For meg er dette en av de mest sjokkerende eksemplene på hvordan det internasjonale samfunnet har brutt sine løfter til afghanske jenter, sier Egeland.

I deler av landet hvor den væpnede konflikten er på sitt verste får kun én jente gå på skole for hver tiende gutt, ifølge Afghanistans nasjonale utdanningsstrategi. Bare i år har 150.000 barn i Afghanistan blitt drevet på flukt fra konflikten i landet, men pengestøtten til utdanning for kriserammede barn er fremdeles så godt som ikke-eksisterende.

– Flere steder i landet har skoler to, tre eller fire skift om dagen. Mange klasser får undervisning i telt utenfor skolebygningene for å kunne ta imot det overveldende antallet barn på flukt. Andre barn har ingen skole å gå til i det hele tatt, sier Kate O'Rourke, som leder Flyktninghjelpens arbeid i Afghanistan.

– Hvis vi ønsker å gi den neste generasjonen afghanere en sjanse til å redde landets framtid, er utdanning nøkkelen, sier O'Rourke.

Les billedteksten Nazia (11) går på Rassouli Mina skolen i Nangarhar, hvor hun tar del i et utdanningsprogram som gir barn som har mistet år av sin skolegang en mulighet til å raskt komme tilbake på skolebenken. Foto: Sandra Calligaro/Flyktninghjelpen