Illustrasjonsbilde fra Flyktninghjelpens arbeid i Zaatari flyktningleir i Jordan. Foto: Flyktninghjelpen/Annicken Saxlund

Microsoft hjelper mennesker på flukt

Publisert 01. sep 2016
Som et ledd i en ny avtale mellom Flyktninghjelpen og Microsoft, har Microsoft gitt software-lisenser til alle Flyktninghjelpens kontor i hele verden.

– Teknologi er viktig i arbeidet vårt for å gi best mulig hjelp til mennesker i nød verden over, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

– Teknologien gjør det i stadig større grad mulig for oss å hjelpe mennesker på flukt i områder der det er vanskelig å få tilgang, gi dem riktig informasjon og samtidig få direkte tilbakemeldinger fra dem, sier Egeland.

Styrker og gir håp

Han peker på at teknologien gir mennesker på flukt mulighet til å holde kontakt med sine kjære og gir dem et verktøy for læring og innsikt. Teknologien gir håp, samtidig som den styrker menneskers muligheter til å ta sine egne valg.

– Vi er takknemlige for at Microsoft Philantropies gir lisenser til våre humanitære programmer i konfliktrammede områder over hele verden. Denne fantastiske støtten bidrar til å bedre organisasjonen, styrke kommunikasjonen og arbeidet vårt og gjøre oss i stand til å arbeide mer effektivt og nå flere mennesker på flukt. Vi er dypt takknemlige for dette generøse bidraget, sier Egeland.

Teknologi er viktig i arbeidet vårt for å gi best mulig hjelp til mennesker i nød verden over.
Jan Egeland, Flyktninghjelpens generalsekretær

Gir raskere hjelp

Direktør for globale programmer i Microsoft Philantropies, Jane Meseck, har besøkt et av Flyktninghjelpens prosjekter i Jordan og møtt Flyktninghjelpens ansatte og mennesker på flukt.

– Etter hvert som det blir mer åpenbart at sårbare mennesker som syriske flyktninger trenger langvarig støtte, er vi takknemlige for det arbeidet Flyktninghjelpen gjør for å gi hjelp i stadig mer komplekse situasjoner, sier Meseck.

– I Microsoft Philantropies ønsker vi å bringe fordelene ved ny teknologi til dem som trenger det mest. Ved å ta i bruk verktøyene våre på en effektiv måt, gir Flyktninghjelpen mennesker på flukt raskere hjelp i form av mat og husly, tilgang til et personlig banksystem i flyktningleirer og muligheten til å kontakte sine kjære. Vi ønsker å hjelpe dem i dette viktige arbeidet, sier Meseck.