PROTESTER: Barn fra beduinsamfunnet i Jabal Al Baba har samlet seg i protest mot ødeleggelsen av den eneste barnehagen i området. Israelske myndigheter raserte barnehagen tidlig om morgenen 21. august. Foto: Flyktninghjelpen

Palestinsk skole ødelagt av Israel før skolestart

Publisert 23. aug 2017
Rett før skolestart for palestinske barn, har en skole og en barnehage på det okkuperte palestinske området Vestbredden blitt ødelagt av israelske myndigheter.

– Ødeleggelsen av utdanningsbygg finansiert av europeiske penger er ikke bare et brudd på folkeretten, men også et overgrep mot barn og læreres rett på et trygt læringsmiljø. Det er også et slag i ansiktet til det internasjonale samfunnet som gir humanitær hjelp til palestinerne og prøver å sikre trygge læresteder for barn, sier Hanibal Abiy Worku, som leder Flyktninghjelpens arbeid i Palestina.

En av bygningene som er ødelagt er den eneste barnehagen for beduinsamfunnet Jabal Al Baba og ble ødelagt i løpet av morgentimene 21. august. Den andre er en barneskole i Jubbet Al Dhib som ble ødelagt på kvelden 22. august. Israelske myndigheter demonterte og konfiskerte også solpanel på   grunnskolen i Abu Nuwar, den eneste strømkilden på skolen. Deler av denne skolen ble også ødelagt av israelske myndigheter i fjor og utstyr ble konfiskert. Tredjeklasse-elevene som tilhører skolen får nå undervisning i lokalet til en barberer fordi lokalsamfunnet har blitt hindret i å bygge tilstrekkelige skolebygg.

FJERNET SKOLEN: Israelske myndigheter demonterte og konfiskerte solcellepanel, den eneste strømkilden, ved skolen i Abu Nuwar i august 2017. Den samme skolen ble også angrepet to ganger i fjor, da deler av skolen ble ødelagt og utstyr ble konfiskert. Elevene undervises nå i en lokal frisørsalong som fungerer som klasserom. Foto: Flyktninghjelpen

Hjerteskjærende

– Det var hjerteskjærende å se barn og lærere møte opp til første skoledag under den brennhete solen, uten klasserom eller et sted å søke ly. Samtidig fortsetter arbeidet med å bygge ulovlige bosetninger bare et steinkast unna, sier rådgiver i Flyktninghjelpen, Itay Epshtain, som besøkte Jubbet Al Dhib i morges. 

De siste ødeleggelsene er en del av et større angrep på utdanning i Palestina. Akkurat nå truer israelske myndigheter med å rive eller stenge om lag 55 skoler på Vestbredden. Mange av disse skolene er finansiert av internasjonale giverland, blant annet av EUs medlemsland. Israel avviser de fleste palestinske forespørsler om byggetillatelser i område C på Vestbredden. Uten tillatelse får palestinerne ingen mulighet til å gjenoppbygge eller utvikle nødvendig infrastruktur. Samtidig fortsetter israelske bosetninger, som er etablert i strid med folkeretten, å ekspandere.

FRISØRSALONG: Denne frisørsalongen fungerer nå som klasserom etter at skolen i Abu Nuwar ble revet. Foto: Flyktninghjelpen

Tåregass mot skolebarn

24 tilfeller av direkte angrep mot skoler, inkludert hendelser hvor tåregass og lydbomber ble kastet på elever på vei til eller fra skolen, ble rapportert i løpet av de tre første månedene i år. I fjor ble fire skoler revet eller konfiskert og det ble dokumentert 256 overgrep relatert til utdanning. Disse hendelse omfattet over over 29.000 elever.

– Rett før de skulle vende tilbake til klasserommet, får palestinske barn skolene sine ødelagt, sier Hanibal Abiy Worku. – Hvorfor regnes disse skolene som en trussel av de israelske myndighetene? Hva ønsker de å oppnå ved å nekte tusenvis av barn sin grunnleggende rett til utdanning?

Rett før de skulle vende tilbake til klasserommet, får palestinske barn skolene sine ødelagt. Hvorfor regnes disse skolene som en trussel av de israelske myndighetene? Hva ønsker de å oppnå ved å nekte tusenvis av barn sin grunnleggende rett til utdanning?
Hanibal Abiy Worku, landdirektør i Flyktninghjelpen

Blant truslene som palestinske barn møter daglig, er det vold og trakassering fra bosetterne og israelske soldater, militær aktivitet i eller rundt skolene deres, forsinkelser når de krysser kontrollpunkt på veien, og arrestasjoner av barn fra klasserom.

Siden 2011 har den israelske regjeringen truet med å holde tilbake tillatelser og midler til skoler som ikke bruker læreplaner der man har fjernet henvisninger til palestinsk identitet og kultur, okkupasjonen, israelske bosetninger og andre aspekter av palestinsk historie.

– Vi oppfordrer giverland som finansierer utdanning for palestinske barn til å utøve all sin innflytelse for å stoppe overgrepene mot skolebarna og angrepene på barns rett til utdanning, sier Abiy Worku.

Tidslinje som viser Israels 50 år lange okkupasjon av Palestina.

Les også sak om palestinske barns oppvekst i Gaza.