The children of Mohamed Ahmed: Ahmed, Omar and Sarun. Photo: NRC/Nashon Tado
Les billedteksten LIVET PÅ VENT: Somaliske Ahmed, Omar og Sarun Hamsa er blant tusenvis av flyktninger i Kakuma flyktningleir i Kenya som nå må sette livene sine på vent etter at president Trump suspenderte USAs program for gjenbosetting i fire måneder. Foto: Flyktninghjelpen/Nashon Tado

Trump rammer flyktningene

Roald Høvring|Publisert 03. feb 2017
USA har stolte tradisjoner i kampen mot diskriminering og for å sikre menneskerettigheter verden over. Landet har også siden andre verdenskrig vært en pådriver og garantist for beskyttelse av flyktninger. Med Donald Trump som amerikansk president blir denne tradisjonen nå brutt.

5 PUNKTER SOM VISER HVORDAN

Trump rammer flyktningene:

#1: Den nye presidenten har satt USAs program for gjenbosetting på vent i 120 dager og innført et innreiseforbud for syrere på ubestemt tid. Som følge av dette befinner 20.000 flyktninger som skulle gjenbosettes i USA seg nå i limbo.

#2: President Trump har uttalt at programmet for gjenbosetting skal prioritere hjelp til kristne flyktninger når det starter opp igjen. Diskriminering av flyktninger basert på tro er brudd på Flyktningkonvensjonen og på amerikansk lov.

#3: Når verdens rikeste og mektigste land innfører et innreiseforbud, sender det et signal til land som huser store flyktningbefolkninger om at det ikke er så farlig å etterleve forpliktelsene de har overfor verdens mest sårbare mennesker. Lav- og mellominntektsland som Jordan, Libanon og Uganda huser hundretusener av flyktninger og kommer kanskje til å revurdere sin egen generøsitet når de ser USAs politikk.

#4: Innreiseforbudet for borgere fra syv konfliktrammede land hvor majoritetsbefolkningen er muslimer kan få konsekvenser for gjenbosetting og beskyttelse av flyktninger. For at borgere fra disse landene skal kunne få reise inn i USA, må myndighetene deres være villig til å dele informasjon som USA ønsker. Det er lite sannsynlig at myndighetene i disse landene er villige eller i stand til å samarbeide med Trump-administrasjonen på denne måten.   

#5: Tiltakene over må forstås i lys av Trump og hans nærmeste rådgiveres forakt for den globale ordenen som ble skapt i kjølvannet av andre verdenskrig. Ifølge dem har denne ordenen tjent en global elite på bekostning av USAs interesser. Det globale apparatet for beskyttelse av flyktninger som har blitt bygget opp siden slutten av andre verdenskrig er sårbart. Det samme er institusjonene som sørger for å holde apparatet i gang, slik som FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR). Når UNHCR og den globale ordenen svekkes rammer det flyktninger over hele verden.