To kvinner på leting etter vann i Dikwa. Uten tilgang på rent vann risikerer befolkningen å bli smittet av vannbårne sykdommer. Takket være hjelp fra svenske SIDA har Flyktninghjelpen kunne utvide hjelpearbeidet i Dikwa til å omfatte matvarehjelp. Foto: Flyktninghjelpen/ Silvia Beccacece

Én million har returnert til Nigeria

Publisert 15. mai 2017
Over én million mennesker har returnert til det nordøstlige Nigeria siden oktober 2015. Mange kommer tilbake til byer som er helt ute av stand til å ta imot dem. Flyktninghjelpen er bekymret for at det store antallet mennesker som nå returnerer kan føre til nye konflikter, og gjøre at matkrisen går over i en sultkatastrofe.

-  Det nordøstlige Nigeria er dårlig forberedt på å ta imot så mange mennesker, sier Cheick Ba som er landdirektør for Flyktninghjelpen i Nigeria.

Den nigerianske regjeringen startet en militæroffensiv i 2015 med det formål å presse militante grupper ut av den nordøstlige delen av landet. Dette resulterte i at mange ble drevet på flukt internt i regionen, mens andre flyktet til nabolandene.

En avtale mellom regjeringene i Kamerun, Nigeria og FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) signert i 2016 skulle støtte frivillig retur til Nigeria. Dette resulterte i at mange reiste tilbake fra Kamerun i fjor. Nigeria sliter nå med å ta imot nylig hjemvendte flyktninger og internt fordrevne.

Mangler det mest grunnleggende

Flyktninghjelpen frykter at mange mennesker nå kommer tilbake til områder som mangler det mest grunnleggende som drikkevann, hus og annen infrastruktur, og hvor de sanitære forholdene er mangelfulle.

- Familier flytter nå tilbake til regjeringskontrollerte områder, men oppdager at husene deres er bebodd av fremmede, sier Ba. - De ender opp som hjemløse og ekstremt sårbare. Dessuten oppstår det lett konflikter mellom de som nå bor i husene og de som har vendt hjem.

Myndighetene må styrke arbeidet med å løse konflikter om landrettigheter og eiendom som har oppstått som en følge av at folk vender hjem. Regntiden starter i juli, og innen da må folk få tilgang til jordene sine, slik at de kan dyrke mat.

Mangel på vann skaper også problemer. I byen Dikwa i delstaten Borno må mange av de 20.000 som er kommet tilbake stå i kø for å få drikkevann. Temperaturen der er nå rundt 40 grader varmegrader. Det er også mangel på mat og mange familier har redusert antallet måltider til ett per dag.

Sultkatastrofe truer

I byen Damasak har 180.000 mennesker returnert siden slutten av 2016. De aller færreste har mulighet til å dyrke sin egen mat eller skaffe seg inntekter. Dette til tross for at rundt 90 prosent var bønder før de flyktet for snart tre år siden. Flyktninghjelpens ansatte besøkte byen i april og de kunne konstatere at infrastruktur som tidligere hadde vært intakt, slik som veier, vann-anlegg og matproduksjon, nå var delvis ødelagt.

På toppen av dette står det nordøstlige Nigeria overfor en matkrise og en mulig sultkatastrofe. Mateksperter frykter at så mange som syv millioner vil gå sultne de neste månedene. Allerede nå forteller folk at mat er det de trenger aller mest. Mange familier er så desperate at de har begynt å spise av såkornet sitt og dermed står de uten mulighet til egen matproduksjon.

Nigerias naboland Niger og Kamerun fortsetter å presse flyktningene tilbake til Nigeria. Minst 2600 flyktninger returnerte til Nigeria fra Kamerun i perioden januar til mars i år, rapporterer UNHCR.

Folk i Nigeria begynte å flykte fra volden fra Boko Haram i nordøst allerede i 2009. Rundt 1,8 millioner mennesker har blitt fordrevet innad i landet, og over 200.000 har flyktet til Kamerun og Niger.