Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland i Hammam Al Alil-leiren utenfor Mosul i Irak. Foto: Alan Ayoubi/Flyktninghjelpen

Invester like mye i forsoning som i kampen mot IS

Flyktninghjelpen|Publisert 14. nov 2017
Mens krigen mot den Islamske Stat (IS) i Irak snart er over og landet står overfor en utfordrende gjenoppbygging av en splittet nasjon, advarer Flyktninghjelpen om at situasjonen for millioner av sivile på flukt kan bli glemt.

– Landene som har vært involvert i offensiven må investere like mye i å sikre fremtiden til Iraks sårbare mennesker som de gjorde i kampen mot IS. Dersom de ikke klarer det, kan hundretusener av mennesker bli etterlatt på flukt og i nød. Ledere må gjøre mer for å sikre forsoning og dialog på tvers av politiske og kulturelle skiller, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland, som for tiden er i Irak.

Egeland besøkte mandag Hammam Al Alil-leiren utenfor Mosul. Familier Egeland snakket med fortalte at de var lettet over å ha kommet ut i live fra en by som for få måneder siden var fanget i koalisjonens ubarmhjertige bombing og IS´ motangrep.

– Jeg møtte nettopp Alia, som mistet ektemannen og huset sitt i konflikten. Hun får ikke engang hentet ut kroppen til sin avdøde mann fordi hun har mistet de offisielle dokumentene som viser at hun var gift med ham. Hun ville ikke fått lov til å reise hjem om huset hennes fremdeles skulle stått uskadet, sier Egeland.

– Alia prøver nå å overleve med sine barnebarn i leiren, hvor de kun har det mest grunnleggende og ikke noe hjem å vende tilbake til. Hun har også blitt nektet matvarehjelp og blitt holdt igjen på kontrollposter på grunn av nye byråkratiske prosedyrer som har satt store begrensninger på hjelpearbeidet. Selv etter at kampen mot IS er over, fortsetter Alias mareritt.  

Bare én av tre av de over en million menneskene som er drevet på flukt fra Mosul har vendt hjem. Nesten 700.000 er fremdeles på flukt. I en undersøkelse gjort av Flyktninghjelpen blant noen av dem som fremdeles er fordrevet, svarte 53 prosent at de hadde mistet sine offisielle dokumenter. Dette er alt fra fødselsattester til eiendomsdokumenter. Dette gjør det enda vanskeligere å bygge opp igjen livene til sivilbefolkningen. De som har søkt husly utenfor leirene forteller at det er umulig for dem å betale husleie og at mange familier må dele hus. Andre risikerer å bli kastet ut av huseier.  

– Jeg ber det internasjonale samfunnet umiddelbart oppfylle forpliktelsene de har ovenfor sivile irakere som er rammet av konflikten. Krigen mot IS er kanskje over, men kampen for Iraks fremtid starter nå. Å snu ryggen til 3,2 millioner mennesker som fortsatt er på flukt, ville ikke bare være skammelig, men også korttenkt, sier Egeland.