Mahmoud fled Al Qua'im with his grandfather to escape forced recruitment by ISIS in August. His extended family fled two months later ahead of a military operation to retake the area from ISIS.

Over 10,000 have arrived to displacement camps close to Ramadi, Anbar province, since the beginning of October according to the Norwegian Refugee Council (NRC), who provides emergency aid to these people. 
Melany Markham/NRC October 2017
Les billedteksten Mahmoud Nafa (15) flyktet fra IS i Iraks Anbar-provins sammen med bestefaren Nafa Yacob. Yacob ville redde barnebarnet sitt fra å bli tvangsrekruttert til IS. Foto: Melany Markham/Flyktninghjelpen

Må kunne velge mellom blyant og våpen

Melany Markham|Publisert 07. nov 2017
Derfor er gutters utdanning viktig for Iraks fremtid.

I en flyktningleir vest i Irak sitter femten år gamle Mahmoud Nafa i et telt med sin lille fetter på fanget. De bor i flyktningleiren Kilo 18 i Anbar. Den seks måneder gamle babyen gurgler lykkelig, mens Mahmoud smiler til ham, og den tunge stemningen i teltet blir litt lettere. Han smiler bredt, men det er ikke vanskelig å legge merke til den lyse huden rundt det venstre øyet. Det er på grunn av stress, forteller bestefaren. 

Tre år uten skolegang

Det er tre år siden Mahmoud gikk på skolen. Familien ble værende i hjembyen Al Qa’im, på tross av at IS okkuperte byen. Hvis de hadde dratt, ville familien mistet plastfabrikken og dermed sin eneste inntektskilde. De måtte ha reist fra det store huset, hvor 18 familiemedlemmer bodde sammen. Derfor ble de værende.

Men så annonserte IS at de skulle rekruttere alle gutter over elleve år.

Mahmouds bestefar, Yacob, betalte en menneskesmugler 400 amerikanske dollar for å få hjelp til å flykte med barnebarnet fra hjembyen. Resten av familien kom to måneder senere.

— Alle de unge dro, ingen ble værende, forteller bestefaren.

Nafa Yacob (in white) fled ISIS territory in Anbar province, Iraq, to save his 14 year old grandson (in blue) from being forcefullly recruited by ISIS. Over 10,000 have arrived to displacement camps close to Ramadi, Anbar province, since the beginning of October according to the Norwegian Refugee Council (NRC), who provides emergency aid to these people. 
Melany Markham/NRC October 2017
Les billedteksten Bestefaren til Mahmoud, Yacob (i hvitt), betalte en menneskesmugler 400 amerikanske dollar for å sikre barnebarnet og ham selv en trygg flukt. To måneder senere kom resten av familien. Foto: Melany Markham/Flyktninghjelpen

Mangler utdanning

Ved siden av Yacob sitter datteren, Mahmouds tante. Hun holder godt rundt de fire barna sine. Den eldste er ti år gammel.

— Barna mine går ikke på skolen og vil derfor få problemer i fremtiden. Vår største utfordring er å gi barn skolegang, sier moren deres. Mer enn 760.000 barn har mistet over ett år med skolegang i Irak. Familiens situasjon er ikke uvanlig.

Flyktningleiren Kilo 18 er utsatt for et av de hardeste klimaene i verden. Om sommeren kan temperaturen stige til 50 grader celsius. Om vinteren er sandstormer og kraftig regn ikke uvanlig. Anbar, området hvor Nafa og familien bor, er den siste regionen i Irak som kontrolleres av IS.

I Irak er nesten 3,7 millioner barn i samme situasjon som Mahmoud og søskenbarna. De går bare på skolen av og til, eller ikke i det hele tatt.

I flyktningleiren merkes konsekvensene av mangel på skolegang, spesielt blant guttene. Det finnes ikke videregående skoler i leiren, så tenåringsguttene har ikke annet å finne på enn å gå rundt mellom teltene. Noen gutter prøver å tjene penger til familien ved å selge småvarer, men de fleste har ikke noe å gjøre. Det bryter ofte ut slåsskamper.

Four members of a family of family who fled Al Qua'im, Anbar, at the beginning of October ahead of a military operation to retake the area from ISIS.

"My husband is handicapped and I moved with four children. My husband has steel rods in his leg because he was hit by an airstrike," she said. They paid up to USD400 to smugglers to flee.

Over 10,000 have arrived to displacement camps close to Ramadi, Anbar province, since the beginning of October according to the Norwegian Refugee Council (NRC), who provides emergency aid to these people. 
Melany Markham/NRC October 2017
Les billedteksten Tanten til Mahmoud holder rundt de fire barna sine. Hun ønsket ikke å oppgi navnet sitt, men synes det var greit å bli fotografert. - Barna våre er truet, og det største problemet vårt er å gi dem skolegang, sier hun. I Irak har over 760.000 barn mistet et helt års skolegang. Foto: Melany Markham/Flyktninghjelpen

Stolt arv

Irak er et land med en stolt kulturarv og med noen av de beste universitetene i Midtøsten. Noen lærere fortsetter å undervise, selv om de ikke har fått lønn. I Midtøsten var Irak det beste landet å bo i for barn på 1970-tallet. Hvis landet hadde fortsatt i den retningen ville det i 2011 ha nådd tusenårsmålene for utdanning, ifølge UNICEF. I dag ødelegger konflikten for yngre generasjoner og antallet som fullfører grunnskoleutdanning har rast siden 2015.

I følge Flyktninghjelpens utdanningsspesialist i Irak, Hollyn Romeyn, er muligheten stor for at tenåringsgutter uten skolegang vil ta i bruk skadelige metoder for å prøve å finne en følelse av samhold og makt, for eksempel gjennom bruk av vold.

— Unge gutter som tvangsrekrutteres vil sannsynligvis aldri komme tilbake til skolebenken, sier hun.

A young boy waits with a small cart to help people who have received aid carry it back to their tents in Kilo 18 displacement camp,

Since the beginning of October, hundreds of people have fled the town of Al-Qa'im in the Anbar province of Iraq in anticipation of a major military offensive to retake the are from ISIS. Many of these people have arrived in Kilo 18, a displacement camp near the town of Ramadi where NRC is providing them with immediate aid to meet their basic needs. Melany Markham/NRC October 2017
Les billedteksten En gutt venter med en liten vogn for å hjelpe dem som har mottatt nødhjelp med å bære varene tilbake til teltene deres i flyktningleiren Kilo 18. Siden begynnelsen av oktober 2017 har hundrevis av mennesker flyktet fra Al-Qa'im i Iraks Anbar-provins. Flyktninghjelpen gir nødhjelp til dem som ankommer Kilo 18. Foto: Melany Markham/Flyktninghjelpen

Gir håp og fremtid

Flyktninghjelpen har utdanningsprosjekter i flere flyktningleirer i Irak, hvor vi jobber for å gi håp og en fremtid til barn som Mahmoud. Vi har egne sentre eller tilbygg til offentlige skoler hvor vi gir barn mulighet til å ta igjen den skolegangen de har gått glipp av.

Flyktninghjelpen har også fått tillatelse fra myndighetene i Irak til å bygge flere klasserom, finne vikarlærere, sørge for undervisningsmateriale og administrativ støtte i Anbar og Mosul. I områder hvor Flyktninghjelpen har utdanningsprosjekter går over 90 prosent av barna på skolen.

I Anbar, og spesielt i leiren Kilo 18, er det behov for bedre utdanningstilbud. Flyktninghjelpen er den eneste internasjonale humanitære organisasjonen som gir utdanning til barn på flukt i området. Vi kan ikke hjelpe alle. For skolebarna er dette katastrofalt.

Tidlig ekteskap

Manglene utdanning og levebrød kan føre til at foreldre gifter bort døtrene sine tidlig, for å få penger eller for å beskytte dem. Unge kvinner som ikke får utdanning kan bli tvangsgiftet eller utsatt for menneskesmugling.

I IS-kontrollerte områder ble offentlige skoler stengt eller gjort om til IS-skoler. Der ble gutter og unge menn utsatt for et radikalisert og ekstremistisk pensum. Det var forventet at elevene skulle delta i kampene. Den tradisjonelle irakiske pedagogikken ble erstattet med en undervisning som kontrollerte barn, utsatte dem for voldelig ekstremisme og forbød musikk og kunst. Fordrevne ungdommer som jobbet for IS viste tegn til indoktrinering og asosial oppførsel.

— Det største håpet for et fredelig Irak uten IS er å satse på utdanning, til både jenter og gutter, forteller Romeyn.

— For gutter er det viktig å kunne lykkes i lokalsamfunnet uten å bruke vold. Kort sagt, de må kunne velge mellom å bruke en blyant eller et våpen, sier hun.