Abdel Aziz (28) og broren Naser (8) flyktet fra hjemlandet Syria da krigen startet og bor nå i flyktningleiren Azraq i Jordan. Foto: NRC/Lian Saifi

Flyktninghjelpens reaksjon på statsbudsjettet: Norge burde tatt flere kvoteflyktninger

Publisert 12. okt 2017
Flyktninghjelpen mener Norge kan ta flere kvoteflyktninger. – Dagens statsbudsjett viser at regjeringen ikke har lyttet til FN og EU som har bedt oss om å øke kvoten, sier seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen.

I dagens statsbudsjett legger regjeringen opp til at Norge skal ta imot 1120 kvoteflyktninger som er tilbake til nivået før 2015.

Tidligere i høst ba 11 norske organisasjoner og Den norske kirke Stortinget vedta at Norge skulle ta imot minst 5000 kvoteflyktninger. Dagens budsjett er langt fra det organisasjonene og kirken forventet. 

 At regjeringen foreslår kun 1120 kvoteplasser er overraskende lavt. Gitt at Norge har det laveste antall asylsøkere på flere tiår og vi har ledig kapasitet i norske kommuner, mener vi at Norge burde øke antall kvoteflyktninger. Dette er en ordning som utgjør et av svært få lovlige alternativer til båtsmuglere og farlige grensepasseringer. Kvotesystemet sørger for at torturofre, enslige kvinner, syke, spesielt utsatte barn og forfulgte som ikke kan få tilstrekkelig beskyttelse i nærområdene, kan få en mulighet i et annet land. Den burde vi være med på å gi flere, mener Nesse. 

Flyktninghjelpen hadde også håpet at regjeringen ville legge frem et budsjett der mennesker i nød i større grad ble prioritert.

 Støtten til nødhjelp er langt fra tilstrekkelig, gitt økningen i antall mennesker på flukt fra krig og forfølgelse i nærområdene og manglende internasjonal finansiering. Nivået er lavere enn det Norge brukte på dette formålet i 2014, sier Nesse.

 Manglende finansiering betyr at mange mennesker på flukt ikke får dekket minimum av matvarehjelp, helsetilbud, tak over hodet eller utdanning, konstaterer han.

Organisasjonen er glad for at forslaget til statsbudsjett fortsatt prioriterer utdanning i kriser, da særlig for jenter.

 Det er svært positivt med fortsatt satsing på utdanning i bistanden, spesielt prioriteringen av jenter på flukt, som ofte er de første til å miste skoleplassen sin, sier Nesse.

For kommentarer ta kontakt med seniorrådgiver Pål Nesse. Mobil: +4790744130