7,4 millioner barn går ikke på skole i Den demokratiske republikken Kongo. I 2016 bidro Flyktninghjelpen til å gi utdannelse til 88.000 barn i landet. Her fra et av Flyktninghjelpens klasserom i Mpati området i nord-Kivu. Foto: Christian Jepsen/Flyktninghjelpen.

Fare for en tapt generasjon i DR Kongo

Publisert 12. sep 2017
Mens norske skolebarn er godt i gang med det nye skoleåret, står 7,4 millioner barn uten skolegang i Den demokratiske republikken Kongo. Til tross for den urovekkende situasjonen, er kun fire prosent av midlene som trengs for å støtte utdanning i kriser mottatt så langt i år.

– Mange barn står i fare for å bli analfabeter med en usikker fremtid i møte på grunn av den svært alvorlige finansieringssituasjonen for utdanning, advarer Flyktninghjelpens utdanningskoordinator i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo), Celestin Kamori.

De siste tjue årene har DR Kongo opplevd nye og gjentatte konflikter. Dette har tvunget mer enn 3,8 millioner mennesker på flukt, minst 684.000 av dem er barn i skolealder.

– Når barn er på flukt blir skolegangen satt på vent i kortere eller lengre perioder. En slik forstyrrelse i utviklingen hindrer barnas personlige fremgang i livet, og kan ha skadevirkninger på hele nasjonens sosialøkonomi, sier Kamori.

Utdanningssituasjonen er særlig kritisk i Kasai-regionen. Siden august 2016 har økende vold i provinsen Grand Kasai tvunget 850.000 barn på flukt, og over 900 skoler er ødelagt. De gjenværende skolene blir brukt som husly for familier på flukt. 

Konflikten har også hatt ødeleggende konsekvenser i andre deler av landet. I byen Kalemie i Tanganyika-provinsen er 92 prosent av barn på flukt i alderen seks til 11 år uten skolegang. Dette er en økning fra 76 prosent fra begynnelsen av året.

DR Kongos læringskrise er forsterket av et allerede svakt utdanningssystem, som ikke er i stand til å håndtere konsekvensene av konflikten.

– Giverland må anerkjenne at utdanning og lærested gir barn og unge beskyttelse. Vi vet at barn og unge i konfliktsoner er mindre utsatt for å bli tvangsrekruttert som barnesoldater dersom de får muligheten til å gå på skole, sier Kamori.

– Utdanning er nøkkelen til en sikker fremtid. Dersom vi ikke handler nå, kan millioner av kongolesiske barn endte opp som analfabeter uten mulighet til å sikre seg en trygg fremtid. Vi trenger mer finansiering til utdanningsprogrammene i landet slik at vi ikke mister en hel generasjon, sier Kamori.