–Vi sa til dem at han bare var en bonde, men de hørte ikke på oss og tok faren min. De bad oss ikke følge etter, sier Khudai Nazar. Han så faren sin bli kidnappet av IS. Faren ble drept. Khudai Nazar flyktet med familien til Jalalabad for å unngå tvangsrekruttering. Foto: Preethi Nallu/Flyktninghjelpen

Ny rapport om afghanske flyktninger: Vender hjem til ny flukt

Publisert 24. jan 2018
Syv av ti flyktninger som har returnert til Afghanistan er tvunget til å flykte internt i landet på grunn av konflikt og vold, viser en ny undersøkelse utført av Flyktninghjelpen.

Les rapporten "Escaping war in #Afghanistan: Where to next? Study on the challenges protection for internally displaced people in #Afghanistan"

 – Resultatene i denne rapporten bør få europeiske land og Afghanistans naboer til å stanse tvangsreturer og revurdere sin politikk. Dette er ikke tiden for å returnere afghanere tilbake til et konfliktherjet land. Beslutningstakere vil angre på tvangsutsending av afghanske asylsøkere i en tid hvor tilstanden stadig forverres i Afghanistan. Det kan destabilisere hele regionen og føre til forferdelige lidelser for de familiene som blir sendt tilbake, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland.

I en ny rapport fra Flyktninghjelpen og Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) svarer 72 prosent av afghanerne som har returnert etter å ha levd som flyktninger i et annet land, at de har blitt drevet på flukt to ganger. Mange forteller at de har blitt tvunget på flukt opptil tre ganger etter at de vendte hjem til Afghanistan.   

Til tross for at Afghanistan ble omklassifisert fra "post-konflikt" til "aktiv konflikt" av FN i 2017, har innvilgelsesgraden for afghanske asylsøkere i nabolandene og i europeiske land gått kraftig ned de siste to årene.

Rapporten avdekker at tre av fire familier som tvinges til å returnere hjem, ikke mottar noen form for bistand. Halvparten har en usikker matsituasjon og må kutte måltider og redusere matinntaket. Fanget i en endeløs syklus av fattigdom, forteller åtte av ti familier i undersøkelsen at de sitter igjen med stor gjeld. Nesten 20 prosent rapporterer at de sender minst ett barn ut for å arbeide for å kunne klare seg.

Over 1 million afghanere har blitt fordrevet av konflikt de siste to årene alene. Dette er en tredobling på under fem år. I 2017 ble i gjennomsnitt 1200 afghanere tvunget til å flykte fra sine hjem hver eneste dag.