Les billedteksten Siden deres første angrep i nordøstlige Nigeria, har den væpnede gruppen Boko Haram etterlatt millioner av kvinner, menn og barn i en konstant tilstand av frykt for å bli gruppens neste offer. Bilde: Flyktninghjelpen

Dette bør du vite om krisen nordøst i Nigeria

Hajer Naili|Publisert 21. jun 2018
Den voldelige konflikten nordøst i Nigeria er inne i sitt niende år. Det er en av verdens største kriser, og hele 7,7 millioner mennesker har behov for humanitær hjelp.

 
Her er seks ting du bør vite om krisen:

1. Sivile lider mest

Det er først og fremst sivilbefolkningen som lider under konflikten, og Boko Harams terrorkampanje i regionen har lagt hele landsbyer i grus og ødelagt levebrødet til millioner av mennesker. Siden 2007 har Boko Harams opprør rammet spesielt tre delstater svært hardt: Borno, Adamawa og Yobe. Hele 1,7 millioner mennesker i disse delstatene har blitt drevet på flukt fra hjemmene sine.

2. Flere hundre tusen uten tilgang på hjelp

Rundt 800.000 mennesker på flukt oppholder seg i områder hvor humanitære aktører ikke har tilgang på grunn av pågående konflikter og voldelige angrep, krevende fysisk terreng (særlig i regntiden) og byråkratiske hindre.

3. Tusenvis har flyktet til nabolandene

Tusenvis av nigerianere har flyktet til nabolandene Kamerun, Niger og Tsjad. Per 30. april 2018 var over 213.400 nigerianske flyktninger registrert i regionen. Samtidig har det blitt rapportert om tilfeller hvor nigerianske flyktninger i Kamerun har blitt tvunget til å returnere til hjemlandet, noe som har blitt kritisert av humanitære aktører som FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og Flyktninghjelpen.

4. Over 100.000 drevet på flukt de siste seks månedene

Militære operasjoner for å ta tilbake okkuperte landområder fører daglig til at mennesker blir drevet på flukt i det nordøstlige Nigeria. Bare de siste seks månedene har over 100.000 blitt drevet på flukt som følge av operasjonene. Det kan igjen føre til at familier blir separert og til akutt mangel på grunnleggende tjenester som mat, vann og helsehjelp for sivilbefolkningen. Når mennesker på flukt ankommer nye områder, blir de allerede knappe ressursene til lokalbefolkningen ofte enda knappere.

5. Det trengs mer langsiktig bistand

Allerede før krisen led befolkningen i det nordøstlige Nigeria som følge av manglende utvikling. Selv om en god humanitær respons er livsviktig, har den langvarige krisen også ført til behov for mer langsiktig bistand. I fravær av en politisk løsning på krisen, er det sannsynlig at den vil fortsette også etter 2018.

6. Tilrettelegges for retur

Noen områder i regionen har stabilisert seg, og over 1,4 millioner mennesker har returnert hjem siden 2015. Lokale myndigheter og internasjonale organisasjoner jobber med å bygge opp igjen infrastrukturen og legge til rette for at kvinner og menn får muligheten til å brødfø familiene sine, gjennom for eksempel å starte en bedrift eller å leie dyrkbare jordområder.