Flyktningregnskapet 2020
Les billedteksten Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Snart kommer Flyktningregnskapet 2020

Flyktninghjelpen
Hvor mange er på flukt i verden? Hva flykter de fra? Og hvor flykter de? 18. juni lanserer vi Flyktningregnskapet, som gir deg tall og trender for flukt verden over.

LES HELE FLYKTNINGREGNSKAPET 2020 HER

 

Vi i Flyktninghjelpen ønsker å bidra med kunnskap og fakta om hvor mange som flykter, men også hvilke land folk flykter til og fra, og hvorfor de flykter. 

For å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for deg, samler vi tallene og presenterer de viktigste trendene på våre nettsider. Her gir vi deg tall og analyser så du har oppdatert informasjon om mennesker på flukt.

I 2018 var 70,8 millioner mennesker på flukt i verden. 29,4 millioner mennesker var på flukt fra sitt eget land, mens 41,3 millioner var internt fordrevne. Snart forteller vi deg hvor mange som var på flukt i 2019. Vi røper også hvor de største og viktigste endringene skjedde i fjor, og hvilke land som ga beskyttelse til flest flyktninger.

Tallene kommer fra to kilder. Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) overvåker hvor mennesker flykter innad i land, mens FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har oversikten over hvor mange mennesker som krysser landegrenser på grunn av krig og konflikt. I Flyktningregnskapet finner du begge samlet.

Flyktningregnskapet 2020 lanseres 18. juni. Gjennom resten av året vil vi også publisere artikler som ser nærmere på ulike temaer knyttet til den globale flyktningsituasjonen. Følg med på flyktningregnskapet.no