Flyktningregnskapet 2020
Les billedteksten Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Snart kommer Flyktningregnskapet 2021

Flyktninghjelpen
Hvor mange er på flukt i verden? Hva flykter de fra? Og hvor flykter de? 18. juni lanserer vi Flyktningregnskapet, som gir deg tall og trender for flukt verden over.

Vi i Flyktninghjelpen ønsker å bidra med kunnskap og fakta om hvor mange som flykter, men også hvilke land folk flykter til og fra, og hvorfor de flykter.

For å gjøre informasjonen mer tilgjengelig for deg, samler vi tallene og presenterer de viktigste trendene på våre nettsider. Her gir vi deg tall og analyser så du har oppdatert informasjon om mennesker på flukt.

Ved inngangen til 2020 var 79,5 millioner mennesker på flukt i verden. 33,8 millioner mennesker var på flukt fra sitt eget land, mens 45,7 millioner var internt fordrevne. Snart forteller vi deg hvor mange som var på flukt ved inngangen til 2021. Vi røper også hvor de største og viktigste endringene skjedde i fjor, og hvilke land som ga beskyttelse til flest flyktninger.

Tallene kommer fra to kilder. Flyktninghjelpens senter for internt fordrevne (IDMC) overvåker hvor mennesker flykter innad i land, mens FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har oversikten over hvor mange mennesker som krysser landegrenser på grunn av krig og konflikt. I Flyktningregnskapet finner du begge samlet.

Flyktningregnskapet 2021 lanseres 18. juni. Følg med på flyktningregnskapet.no!