Tilgang til rent vann har blitt luksus på skolene i Basra. Det er bare vann i to timer om dagen og er ikke egnet til å drikke. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Irak: Vannkrise setter skolebarn i fare

Flyktninghjelpen|Publisert 23. okt 2018
Over 277.000 barn i Basra i Irak står i fare for å bli syke av ekstremt dårlige vann- og sanitærforhold på skolene i regionen, advarer Flyktninghjelpen.

Et urovekkende høyt antall barn har blitt lagt inn på sykehus etter at de begynte på skolen igjen. De har diaré, oppkast, utslett og skabb, forteller lærere til Flyktninghjelpens ansatte i området.  

– Undervisningen har akkurat begynt igjen etter sommeren, og på over 800 skoler kan vi få en epidemi av vannbårne sykdommer, inkludert kolera, sier Flyktninghjelpens landdirektør i Irak, Wolfgang Gressmann, 

– Vi er fryktelig bekymret for at vann- og sanitærforholdene på skolene blir stadig dårligere. I kombinasjon med overfylte klasserom vil dette kunne utvikle seg til en helsekatastrofe, sier Gressmann.  

Ti år gamle Fatima er elev ved Faihaa-skolen i Basra.  

– Mange har med seg vann på skolen, men de som kommer fra fattige familier har ikke råd til det. De har ikke noe annet valg enn å drikke vannet fra springen, som er skittent. Vi begynte på skolen for en uke siden, men noen av vennene mine har allerede blitt syke av vannet og må være hjemme eller på sykehus, forteller 10-åringen.  

Mer enn 110.000 mennesker har allerede blitt syke i løpet av de siste tre månedene i byen og områdene rundt på grunn av vann-krisen, ifølge Iraks høykommissær for menneskerettigheter. På noen av de hardest rammede skolene jobber Flyktninghjelpen med å gi barn rent drikkevann, men behovene er overveldende for myndighetene og hjelpeorganisasjonene.  

– Vi ber giverland om å støtte hjelpearbeidet i denne regionen, før det er for sent, sier Gressmann. – Som en lærer sa til oss: alle står i fare for å bli smittet nå.  

Vannmangelen i Sør-Irak har drevet tusener av mennesker fra hjemmene sine. Bare i august i år har 3.780 blitt drevet på flukt. De forteller Flyktninghjelpen at kampen om tilgang på rent vann fører til spenninger og voldshandlinger i lokalsamfunnene de kommer fra.