Jan Egeland in the informal tented settlement Arab Rajab in Al Marj in Bekaa. Egeland visited Syrian refugees in the Bekaa Valley in Lebanon on February 25, 2015.  

Photo: NRC/Tiril Skarstein
Les billedteksten Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen. Foto: Tiril Skarstein/Flyktninghjelpen

Skuffende svak økning i nødhjelp til verdens flyktninger

Publisert 08. okt 2018
– I en tid med et rekordhøyt antall mennesker på flukt, og hvor nesten ingen kommer til Norge, er det skuffende at regjeringens nødhjelpsbudsjett ikke samsvarer med politikernes løfter om et krafttak for flyktningene «der de er», sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland.

– Verken politikerne eller nyhetsmediene ser ut til å ha fått med seg at vi nå må kutte i allerede magre rasjoner til flyktninger i land som Kenya, Tanzania og Uganda, fordi giverlandene ikke oppfyller sine løfter om global ansvarsdeling, sier Egeland.

– Samtidig er det neste ikke midler til å møte eksploderende nye migrasjonskriser som den vi nå er vitne til i og rundt Venezuela, legger han til. 

Regjeringen foreslår en økning av det humanitære budsjettet for 2019 på om lag 250 millioner kroner, til nesten 5,4 milliarder kroner, skriver Utenriksdepartementet på sine nettsider. Det vil i så fall bety en nedgang i andelen av bistandsbudsjettet som brukes på nødhjelp.

– Vi er overrasket over å se at det er en reduksjon i andelen av bistandsbudsjettet som brukes på humanitær hjelp. Vi kan umiddelbart øke vår hjelp til millioner av flyktninger og fordrevne, som i dag får lite eller ingen støtte der de er. Dette er bistand som gang på gang i evalueringer viser seg å være effektiv og gir umiddelbare positive resultater, sier Egeland. 

– Vi håper Stortinget nå vil vise de landene som tar imot et høyt antall flyktninger at vi er klare til å bidra med økt økonomisk støtte, legger han til. 

I forslaget til statsbudsjett går regjeringen også inn for å øke antallet kvoteflyktninger til 3000 fra 2120 i år:  

– Norge sender et positivt internasjonalt signal ved å øke antallet kvoteflyktninger, selv om vi gjerne skulle sett en enda større økning, sier Egeland. 

Flyktninghjelpen håper at Norge på sikt vil øke antallet til 5000, i tråd med FNs høykommissær for flyktningers (UNHCR) anbefaling. Flyktninghjelpen understreker også at en eventuell deltagelse i et initiativ for ansvarsdeling i Europa bør komme i tillegg. 

For mer informasjon om situasjonen i nærområdene, se også: "Kenya, Uganda and Tanzania shut refugee programmes as Europe and US reject migrants."

For intervju eller mer informasjon, ta gjerne kontakt

Flyktninghjelpens medietelefon, +47 905 62 329, info@nrc.no

Les billedteksten Behovet for nødhjelp har økt uten at Norges bevilgninger holder tritt. Grafikk: Øystein Os Simonsen/Flyktninghjelpen

 

Statsbudsjettet 2019 - bakgrunnstall:

Nødhjelp i bistandsbudsjettet (i millioner)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019*

Nødhjelp

2 696

2 814

2 912

3 339

4 389

4 436

4 511

4716

Verdens matvareprogram

145

170

170

212

237

277

290

300

FN høykommissær for flyktninger

290

300

300

300

350

350

350

380

Sum

3 131

3 284

3 382

3 851

4 976

5 063

5 151

5 396

*Forslag til statsbudsjett for 2019

Humanitærdelen av bistandsbudsjettet 

 

2012

2013

2014

2015

2016

32017

2018

2019*

Samlet bistandsbudsjett, (i milliarder)

27,8

30,2

31,5

32,5

33,6

33,8

35,1

37,8

Humanitær andel 

11,3%

10,9%

10,7%

11,8%

14,8%

15%

14,7%

14,3%

*Forslag til statsbudsjett for 2019

Kvoteflyktninger, relokaliserte og individuelle asylsøkere til Norge

 

2015

2016

2017

2018

2019*

Kvoteflyktninger

2 620

3 120

3 120

2 120

3000

Relokaliserte innad i Europa

0

257

1 259

0

Asylsøkere

31 150

3 413

2 308

2 192 (per 31.08)  

 

Sum

33 770

6 790

6 687

4 312

 

*Forslag til statsbudsjett for 2019