Khitam, a 54-year-old woman from Syria, lives in one of the biggest refugee settlements in Lebanon, together with more than 1,500 refugees. She is one of seven refugee women cooking meals that are distributed to the refugees living in the settlement. 

"I work to support myself. My situation is dire and I don’t have anyone else who can provide for me," says Khitam.

Thanks to the generosity of our private sponsors, the Norwegian Refugee Council (NRC) was able to provide funding to a local Lebanese organisation, Union of Relief and Development Associations (URDA), that set up a kitchen in a refugee settlement in the Bekaa Valley in eastern Lebanon. URDA employs refugees to cook the food and distribute the meals to thousands of refugees living in tented settlements. 

Fled from Syria six years ago

Six years ago, Khitam fled from Homs in Syria to Lebanon with her husband and children. Her husband died three years later, leaving her alone. 

"My children have families and are barely able to feed their own children. I could never ask them to provide for me as well," she says. 

She is happy to be a part of the cooking group in the camp.

"Cooking food for other refugees makes me happy and the salary makes me able to support myself. It’s heavy work – we do everything from cutting chicken and boiling rice, to cleaning and preparing food boxes for over 1,000 people."

Over 1,500 meals for 300 refugee families

In March 2019, NRC supported the preparation of over 1,500 meals for 300 refugee families, the majority of whom were evacuated from their homes after the winter storms. Some of them have still not been able to return to their homes as their tents are being rehabilitated. 

Khitam and the other women receive a lot of positive feedback from people saying they’re enjoying their food. 

Through the cooking, the women come together and are able to keep their mind off their current lives as refugees. 

"Knowing I contribute to put food on the table for other refugee families and to feed their children makes it worth all the hard efforts I put into my cooking,” says Khitam.


Credit: Racha El Daoi/NRC
Khitam er en 54 år gammel kvinne fra Syria som bor i en av de største flyktningbosetningene i Libanon, sammen med over 1.500 andre flyktninger. Hun og syv andre kvinner lager mat som blir delt ut til flyktningene i området. Foto: Racha El Daoi/Flyktninghjelpen

Libanon: Lager mat til flere tusen flyktninger rammet av storm

Racha El Daoi|Publisert 10. apr. 2019
– Å vite at jeg bidrar til å gi andre flyktninger mat på bordet og sørger for at barna får mat, gjør det verdt å legge ned mye arbeid i matlagingen, sier syriske Khitam. Sammen med Flyktninghjelpen sørger hun for mat til 300 familier som ble rammet av vinterstormene i Libanon.

Khitam er en 54 år gammel kvinne fra Syria som bor i en av de største flyktningbosetningene i Libanon, sammen med over 1.500 andre flyktninger. Hun og syv andre kvinner lager mat som blir delt ut til flyktningene i området.

Denne vinteren har vært en av de hardest for tusenvis av syriske flyktninger i Libanon. Stormene "Norma" og "Miriam" forårsaket skade på infrastruktur, veier og boliger over hele landet, og minst 70.000 flyktninger ble rammet. Mange måtte evakuere til andre området fordi teltene de bodde i kollapset på grunn av flom.

– Jeg jobber for å forsørge meg selv. Jeg er i en vanskelig situasjon og har ingen andre som kan forsørge meg, sier Khitam.

Takket være generøs støtte fra våre private givere, kunne Flyktninghjelpen gi økonomisk støtte til den lokale libanesiske organisasjonen Union of Relief and Development Associations (URDA), som etablerte et kjøkken i en flyktningbosetningen i Bekaa-dalen i Øst-Libanon. URDA ansetter flyktninger for å lage mat og distribuere måltidene til tusenvis av flyktninger som bor i telt i disse bosetningene.

Les også: Ekstremværet i Libanon: Slik har vi hjulpet 8.700 flyktninger

This winter proved to be one of the toughest for thousands of displaced Syrians in Lebanon. Storm "Norma" and  “Miriam” caused damages to infrastructure, roads and homes across the country, putting at least 70,000 refugees at risk. Many had to evacuate to alternative locations as their tents collapsed because of the flooding. 

Thanks to the generosity of our private sponsors, the Norwegian Refugee Council (NRC) was able to provide funding to a local Lebanese organisation, Union of Relief and Development Associations (URDA), that set up a kitchen in a refugee settlement in the Bekaa Valley in eastern Lebanon. URDA employs refugees to cook the food and distribute the meals to thousands of refugees living in tented settlements. 

In March 2019, NRC supported the preparation of over 1,500 meals for 300 refugee families, the majority of whom were evacuated from their homes after the winter storms. Some of them have still not been able to return to their homes as their tents are being rehabilitated. 

Credit: Racha El Daoi/NRC
I mars 2019 ga Flyktninghjelpen støtte til produksjon av over 1.500 måltider for 300 flyktningfamilier. De fleste av familiene ble evakuert fra etter vinterstormene. Noen av dem har fortsatt ikke vært i stand til å flytte tilbake fordi teltområdet ikke er bygget opp ennå. Foto: Racha El Daoi/Flyktninghjelpen


Flyktet fra Syria for seks år siden

For seks år siden flyktet Khitam, sammen med mannen og barna, fra Homs i Syria til Libanon. Mannen døde tre år senere og hun satt igjen alene.

– Barna mine har egne familier og er knapt i stand til å gi mat til barna sine. Jeg kan ikke be dem om å forsørge meg i tillegg, sier hun.

Hun trives med å være en del av matlagingsgruppen i leiren.

– Jeg blir glad av å kunne lage mat for andre flyktninger, og lønnen gjør at jeg kan forsørge meg selv. Det er et tungt arbeid, og vi gjør alt fra å skjære opp kylling og koke ris, til å gjøre rent og lage matkasser for over 1000 mennesker.

This winter proved to be one of the toughest for thousands of displaced Syrians in Lebanon. Storm "Norma" and  “Miriam” caused damages to infrastructure, roads and homes across the country, putting at least 70,000 refugees at risk. Many had to evacuate to alternative locations as their tents collapsed because of the flooding. 

Thanks to the generosity of our private sponsors, the Norwegian Refugee Council (NRC) was able to provide funding to a local Lebanese organisation, Union of Relief and Development Associations (URDA), that set up a kitchen in a refugee settlement in the Bekaa Valley in eastern Lebanon. URDA employs refugees to cook the food and distribute the meals to thousands of refugees living in tented settlements. 

In March 2019, NRC supported the preparation of over 1,500 meals for 300 refugee families, the majority of whom were evacuated from their homes after the winter storms. Some of them have still not been able to return to their homes as their tents are being rehabilitated. 

Photo: Nadine Malli/NRC
Denne vinteren har vært en av de hardest for tusenvis av syriske flyktninger i Libanon. Stormene "Norma" og "Miriam" forårsaket skade på infrastruktur, veier og boliger over hele landet, og minst 70.000 flyktninger ble rammet. Mange måtte evakuere til andre området fordi teltene de bodde i kollapset på grunn av flom. Foto: Racha El Daoi/Flyktninghjelpen


Over 1.500 måltider for 300 flyktningfamilier

I mars 2019 ga Flyktninghjelpen støtte til produksjon av over 1.500 måltider for 300 flyktningfamilier. De fleste av familiene ble evakuert fra etter vinterstormene. Noen av dem har fortsatt ikke vært i stand til å flytte tilbake fordi teltområdet ikke er bygget opp ennå.

Khitam og de andre kvinnene får mye positiv tilbakemelding fra folk som sier at de nyter maten de lager.

Gjennom matlagingen får kvinnene et fellesskap hvor de får mulighet til å få tankene bort fra utfordringene ved flyktningtilværelsen.

– Å vite at jeg bidrar til å gi andre flyktninger mat på bordet og sørger for at barna får mat, gjør det verdt å legge ned mye arbeid i matlagingen, sier Khitam.

Through a rotating schedule with many other women from the settlement, several of refugee women including Khitam were selected to be part of the final group that prepares and cook meals when needed. “Cooking food for other refugees makes me happy and the salary is vital for me to support myself. The workload is heavy as we do everything from cutting chicken, to boiling rice, to cleaning and preparing food boxes to over 1,000 people,” says Khitam.

Photo: Nadine Malli/NRC
Khitam og de andre kvinnene får mye positiv tilbakemelding fra folk som sier at de nyter maten de lager. Foto: Racha El Daoi/Flyktninghjelpen