Les billedteksten Syvbarnsmor *Hana* flyktet fra Hawija i Irak i 2017 da irakiske myndigheter tok tilbake byen som var en av de siste IS-kontrollerte områdene i landet. *Hana* ble fratatt sine dokumenter da hun ankom en leir for fordrevne i Kirkuk. -Mannen min var deltok i IS aktiviteter da de hadde kontroll, men han døde i et bombeangrep sammen med min eldste sønn i 2017, sier hun. I dag har ikke *Hana* og hennes resterende barn lov til å forlate leiren, barna hennes har ikke tilgang til skole og de nektes tilgang til helsehjelp og andre tjenester. Foto: Tom Peyre-Costa/Flyktninghjelpen

Ny rapport: 45.000 barn risikerer å bli statsløse i Irak

Publisert 30. apr 2019
Rundt 45.000 barn som er på flukt fra sine hjem og lever i leire mangler ID-dokumenter og risikerer å bli totalt ekskludert fra det irakiske samfunnet. De mister retten til skolegang, til helsehjelp og frarøves sine mest elementære rettigheter, advarer Flyktninghjelpen i en ny rapport som lanseres i dag.

– Vi står ovenfor det som kan bli en tidsinnstilt bombe. Å gi disse barna skolegang, helsehjelp, rett og slett retten til å eksistere, er nøkkelen til en bærekraftig framtid for disse barna og for Irak, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Rapporten «Barrierer fra fødsel» dokumenterer at barn som er født i områder som på det tidspunktet var styrt av IS fikk tildelt fødselsattester fra gruppen som nå ikke anses som gyldige av den irakiske staten. Andre mistet dokumentene under flukten. Uten gyldig fødselsattest får nyfødte ikke tilgang til vaksinasjoner og man ser en oppblomstring av sykdommer som var utryddet før IS-perioden, forteller en helsearbeider. ID-dokumenter er også et krav når barn skal registreres på irakiske skoler. Å ta eksamen eller få vitnemål er ofte ikke mulig uten gyldig ID. Når barna vokser opp, risikerer disse barna å bli nektet statlig anerkjente ekteskap, eiendomsrett eller muligheten til å bli formelt ansatt.

Det er bortimot umulig å få utstedt ID-dokumenter for barn fra familier som beskyldes for å ha nære bånd til IS. Dette blir i realiteten en kollektiv avstraffelse av tusenvis av uskyldige barn.  

– Barn er ikke ansvarlige for forbrytelser begått av slektninger, likevel blir mange fratatt grunnleggende rettigheter som irakiske borgere, sier Egeland.

Antall udokumenterte barn i Irak vil øke markant de kommende ukene når man anslår at mer enn 30.000 irakere vil returnere fra Syria, hvorav 90% er kvinner og barn med bånd til mistenkte IS-krigere.

Nå som både den irakiske staten og det internasjonale samfunnet investerer i gjenoppbyggingen av offentlige tjenester og institusjoner, er det viktig at det samtidig jobbes med å sikre at de gruppene som har blitt hardest rammet av konflikten med IS, deriblant mange barn, har de dokumentene som trenges for å få tilgang til nettopp disse tjenestene. Dette vil bane vei for gjenoppbyggingen av Irak.

– Barn uten fødselsattest risikerer å forbli marginalisert i samfunnet hvis dette problemet ikke tas tak i umiddelbart og vil samtidig undergrave framtidige forsøk på forsoning, legger Egeland til.

Til redaksjonen:

Flyktninghjelpen har talspersoner i Irak og norsktalende talspersoner i Norge. For intervju eller mer informasjon, kontakt:

Nøkkeltall:
  • 1,7 millioner irakere er fremdeles på flukt fra sine hjem, 450 000 av disse bor i leire.
  • Omlag 870 000 barn er på flukt fra sine hjem i Irak, inkludert 225 000 i leire.
  • Det kan ta fra 6 måneder til 2 år å få utstedt ID-dokumenter for barn født under IS-styret.
  • Flyktninghjelpen har bidratt til å utstede 8 000 ID-dokumenter til barn berørt av konflikten med IS siden 2016.
  • De mest kompliserte sakene; de med barn med foreldre som selv er udokumenterte; er i en av regjeringens sikkerhetsdatabaser eller antas å være affiliert med IS, er nærmest umulige å løse. Hver måned mottar Flyktninghjelpen gjennomsnittlig 170 henvendelser som gjelder slike saker fra hele Irak.