Yazan, is enrolled with the Norwegian Refugee Council (NRC) first cycle of basic literacy and numeracy programme in Lebanon. He is learning English, Arabic, and mathematics. “My favorite subject is Arabic. I think it’s much easier than the English because it’s very hard for me to understand the English words,” Yazan explains.

Photo: Nadine Malli/NRC
Syriske Yazan (10) flyktet til nabolandet Libanon blant annet for å sikre seg en utdanning og lysere fremtid. Nå risikerer han å bli en del av en tapt generasjon.

Pengemangel truer flyktningbarns rett til utdanning i Libanon

TEKST OG FOTO: Nadine Malli|Publisert 03. mai 2019
Pengemangel fører til at stadig flere syriske flyktningbarn i Libanon mister retten til utdanning. Foreldrene frykter for barnas fremtid og at de skal bli en tapt generasjon.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) finnes det om lag 488.000 syriske flyktningbarn i skolealder i Libanon. Stadig flere foreldre er bekymret for barnas mulighet til utdanning og frykter at barna vil bli en tapt generasjon.

Yazan (10) tilhører generasjonen av millioner av syriske barn som mistet muligheten til utdanning som følge av krigen. Tidlig i 2018 søkte han og resten av familien tilflukt i en landsby sør i nabolandet Libanon.

Syrian parents are worried that their children spend years without education, and some parents try their best to teach their children the basics of how to read and write. But unfortunately, many children especially girls who do not continue their education, end up in early marriages, child marriage and/or child labor.

Photo: Nadine Malli/NRC
I Flyktninghjelpens utdanningsprogram får syriske flyktningbarn muligheten til å forberede seg før de innrulleres i den offentlige libanesiske skolen.


Foreldrene ville sikre utdanning for barna

Tazan fikk først plass i Flyktninghjelpens utdanningsprogram i Libanon, der han lærte engelsk, arabisk og matematikk.

– Favorittfaget mitt er arabisk, forteller den engasjerte tiåringen. – Jeg synes det er langt lettere enn engelsk, som jeg sliter med. Mange av de engelske ordene er helt ukjente for meg, forklarer han.

Amira, Yazans mor, forteller at de flyktet fra hjemlandet først og fremt for å trygge barnas fremtid.

Hovedgrunnen til at vi flyktet til Libanon var å sikre barna skolegang og en skikkelig utdanning. Jeg kunne ikke akseptere at barna skulle bli frarøvet retten til utdanning, forteller hun.
AMIRA, mor til Yazan

– Hovedgrunnen til at vi flyktet til Libanon var å sikre barna skolegang og en skikkelig utdanning. Jeg kunne ikke akseptere at barna skulle bli frarøvet retten til utdanning, forteller hun.

I hjemlandet er store deler av den offisielle undervisningen rammet som følge av krigen, og i tre år fikk Yazan undervisning på arabisk ved et midlertidig utdanningssenter. Som så mange andre syriske flyktningbarn i Libanon fikk han store problemer med å skifte over fra arabisk til libanesisk pensum som hovedsakelig er på engelsk og fransk.

Mangler penger til utdanning

Da Yazan var ferdig med Flyktninghjelpens introduksjonsprogram forsøkte moren å få han inn på den nærmeste offentlige skolen.

– Jeg skaffet frem nødvendig dokumentasjon og han begynte på den offentlige skolen, men ti dager etter fikk han beskjed om at han hadde mistet plassen, forklarer Amira.

På grunn av pengemangel mistet Yazan og tusenvis av andre syriske flyktningbarn dette året muligheten til å bli innrullert i den offentlige skolen. Ifølge Flyktninghjelpen mangler nær halvparten av de pengene som trengs for å sikre flyktningbarn utdannelse i Libanon. I november 2018 rapporterte Utdanningsdepartementet om at regjeringen manglet 17 prosent av pengene man trengte for å forberede og sikre offentlig utdanning for flyktninger på grunnskoletrinnet.

According to UNHCR, more than 600,000 school-aged Syrian refugee children live in Lebanon. Education being a fundamental human right, it is one of the most challenging sectors in the country, especially as the number of out of school children continues to grow.

Photo: Nadine Malli/NRC
Denne gutten som er i Flyktninghjelpens utdanningsprogram risikerer som så mange andre syriske flyktningbarn i Libanon å bli stengt ute fra den offentlige skolen.


Stopp i inntak av nye flyktningbarn

Som et resultat av dette sluttet de offentlige skolene å akseptere nye elever. Frem til da hadde mange skoler innført doble skift for å kunne få plass til de store elevkullene med flyktningbarn. En fersk undersøkelse utført av Flyktninghjelpen viser at til tross for at praksisen med doble skift har økte den totale innrulleringen, er det mange distrikter og skoler som sliter med å øke kapasiteten. I Arsal, en kommune 12 mil nordøst for hovedstaden Beirut, er for eksempel kun tre av ti syriske flyktningbarn (av totalt 14.400 barn i skolealder) innrullert i godkjente skoler.

Privatskole er uaktuelt for sønnen vår. Privatskoler er ekstremt dyre her i Libanon og det er noe vi ikke har råd til. Jeg frykter at sønnen vår kan bli en del av en tapt generasjon.
AMIRA, mor til Yazan

– Privatskole er uaktuelt for sønnen vår. Privatskoler er ekstremt dyre her i Libanon og det er noe vi ikke har råd til, forklarer Amira, som frykter at sønnen kan bli en del av en tapt generasjon.

– Yazan er en flink og høflig elev. Til tross for familiens dårlige bo- og leveforhold insiterer han på å fortsette skolegangen, forteller Jinan, som jobber i Flyktninghjelpens utdanningsprogram.

Barnearbeid og barnebruder

Syriske foreldre frykter at barna skal miste år med utdanning, og mange foreldre gjør sitt beste med å undervise barna hjemme og lære dem å lese og skrive. Et stort antall barn begynner aldri på skolen eller de fullfører aldri utdanningen. Dette gjelder særlig jenter. Mange giftes bort i ung alder eller må jobbe for å forsørge familien.

Les mer om Flyktninghjelpens arbeid i Libanon her.