4 millioner mennesker rammet av voksende krise i Kamerun

Publisert 25. apr 2019|Endret 24. apr 2019
Økt vold har tvunget over en halv million mennesker på flukt i de engelspråklige delene av Kamerun, men nødvendig hjelp og internasjonal støtte uteblir, advarer Flyktninghjelpen.

– Når brutale kamper tvinger hundretusener av mennesker på flukt fra sine hjem så pleier det internasjonale samfunnet vanligvis å slå full alarm. Det virker ikke som om det samme gjelder for Kamerun. Det er ingen initiativ til fredsmekling på gang, ingen medieinteresse og lite press på partene til å slutte å angripe sivile, sier Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland som nylig besøkte Kameruns engelsktalende områder i sørvest.  

Krisen i de engelsktalende delene av Kamerun startet som fredfulle demonstrasjoner i slutten av 2016, men har eskalert til en aktiv konflikt mellom regjeringsstyrker og ikke statlige væpnede grupper. I dag er over en halv million mennesker fordrevet fra sine hjem og 1,3 millioner har behov for humanitær hjelp, ifølge FN.

– Hundrevis av landsbyer er brent ned, nær en million barn mangler tilgang på utdannelse og titusener lever på flukt ute i bushen hvor de gjemmer seg uten noen form for hjelp. Den internasjonale stillheten rundt grusomhetene som finner sted i Kamerun er like sjokkerende som de mange ufortalte historiene er hjerteskjærende, sier Egeland.

– En gruppe fordrevne kvinner fortalte meg at de føler seg sviktet av FN og internasjonale organisasjoner. De spurte meg hva det er Europa gjør? Ettersom Kamerun først var kolonisert av Tyskland og deretter splittet i to av Storbritannia og Frankrike, forventer kvinnene nå at de tidligere koloniherrene skal ta noe av ansvaret for de konfliktene som har rot i kolonihistorien, sier Egeland.

Et stort antall bønder har måttet flykte fra fruktbare landområder og er nå avhengig av hjelp fra slektninger eller humanitære aktører. Foreløpig er det kun en håndfull humanitære organisasjoner som driver store hjelpeprogram i området.  

– Vi må trappe opp den humanitære responsen og det er også behov for selvstendig medierapportering fra internasjonal presse. Mest av alt må vi se en økt internasjonal diplomatisk innsats for å finne politiske løsninger. Dette kan begynne med at partene setter seg ned og blir enige om hvordan skoler kan gjenåpnes slik at en generasjon med barn ikke lenger mister retten til utdannelse, sier Egeland.

Flyktninghjelpen appellerer til de stridende partene om å beskytte sivile liv og tillate humanitære organisasjoner trygg tilgang til mennesker i nød.   

Fakta:
  • Krisen har drevet 530.000 mennesker på flukt fra sine hjem i Kameruns engelskspråklige regioner Sør-Vest og Nord-Vest, samt i regionene Vest og Littoral, ifølge FN.
  • Omlag 32.000 mennesker har søkt tilflukt i nabolandet Nigeria.
  • Total er 4 millioner mennesker påvirket av krisen i de engelskspråklige delene av Kamerun. Rundt 1.3 millioner av disse har behov for humanitær hjelp.
  • I tillegg til krisen i de engelsktalende delene av Kamerun, er landet også påvirket av Boko Haram i nord. Over 100.000 flyktninger fra Nigeria har søkt beskyttelse i Kamerun, mens 45.000 mennesker fra Kamerun er internt fordrevet grunnet pågående vold i regionen.
  • I tillegg er Kamerun vertsland for 277.000 flyktninger som har flyktet fra konflikten i nabolandet Den sentralafrikanske republikk.
Til redaksjonen:

Bilder og historier fra Jan Egelands besøk kan lastes ned til fri bruk her: https://nrc.smugmug.com/Country-Programmes/Cameroon/2019/Press-album-Jan-Egeland-in-Cameroon/i-rbbB3r4

Video kan lastes ned til fri bruk her: https://www.dropbox.com/sh/olo7xmb9g7en0cl/AADqyRnD--3nXyIldCnkhmg0a?dl=0

 

For intervjuer eller mer informasjon, vennligst kontakt: