View of Shamali Sola primary school that was occupied by militans than by the Afghan forces and completely destroyed. This was the school in Nachin village and as the school is closed, hundreds of girls and boys are deprived from education. 

There is too much need for education funding but resources are very much limited in Uruzgan province, there are very few local NGOs who are working in Uruzgan province with very less sources and funding to support building schools. NRC is the only international actor on the ground providing support and assistance protecting education. 

“We are expecting more funds for Uruzgan province to be able support and reopen schools like this. There are tens of this school and a little funding can change the life of thousands of girls and boys forever,” Said Turyalay Saheem, NRC’s education coordinator. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten I RUINER: Barneskolen Shamali Sola i landsbyen Nachin ble først okkupert av militære grupper og senere tok de afghanske regjeringsstyrkene over skolen, som er fullstendig ødelagt. Skolen er nå stengt, og hundrevis av jenter og gutter er uten utdanningstilbud. Flyktninghjelpen, som jobber med å få flere barn på skolebenken i det krigsherjede landet, fortviler: Organisasjonen har kun fått inn 40 prosent av de pengene de trenger for å sikre flere barn utdanning.

Slår alarm om manglende skoletilbud

TEKST: Roald Høvring   FOTO: Enayatullah Azad|Publisert 18. aug 2019|Endret 16. aug 2019
Over tre millioner afghanske barn skal IKKE begynne på skolen denne høsten. Hjelpeorganisasjonene fortviler. De har folk på bakken, men de mangler penger. Nå slår Flyktninghjelpen alarm.

AFGHANISTAN/Uruzgan: Et par barnesklier vitner om at dette engang var en skole hvor barn kunne utfolde seg i trygge omgivelser. Men det som engang var skolebygninger som huset lærere og kunnskapstørste jenter og gutter, ligger i ruiner. Uten tak, vinduer og dører.

Barneskolen Shamali Sola i landsbyen Nachin ble først okkupert av militære grupper. Senere tok de afghanske regjeringsstyrkene over skolen, som er fullstendig ødelagt. Skolen er nå stengt, og hundrevis av jenter og gutter er uten utdanningstilbud.

I dette området er Flyktninghjelpen den eneste internasjonale aktøren på bakken som gir støtte og hjelp til utdanning.
TURYALAY SAHEEM, Flyktninghjelpens utdanningskoordinator i Afghanistan

Nå er frontlinjene endret og Taliban har forlatt området, og Flyktninghjelpen står klar til å rehabilitere skolen, utdanne lærere og gi elevene ransler, bøker og skrivesaker. Men organisasjonen mangler penger.

View of Shamali Sola primary school that was occupied by militans than by the Afghan forces and completely destroyed. This was the school in Nachin village and as the school is closed, hundreds of girls and boys are deprived from education. 

There is too much need for education funding but resources are very much limited in Uruzgan province, there are very few local NGOs who are working in Uruzgan province with very less sources and funding to support building schools. NRC is the only international actor on the ground providing support and assistance protecting education. 

“We are expecting more funds for Uruzgan province to be able support and reopen schools like this. There are tens of this school and a little funding can change the life of thousands of girls and boys forever,” Said Turyalay Saheem, NRC’s education coordinator. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten NACHIN: Barneskolen Shamali Sola i landsbyen Nachin ble først okkupert av militære grupper og senere tok de afghanske regjeringsstyrkene over skolen, som er fullstendig ødelagt. Skolen er nå steng og hundrevis av jenter og gutter er uten utdanningstilbud.


– Det er et enormt behov for støtte til utdanning, men ressursene er altfor små og pengene strekker ikke til. I Uruzgan-provinsen er det svært få hjelpeorganisasjoner som jobber, og de mangler penger til å rehabilitere skoler og lønne lærere. I dette området er Flyktninghjelpen den eneste internasjonale aktøren som gir støtte og hjelp til utdanning, sier Turyalay Saheem, Flyktninghjelpens utdanningskoordinator i Afghanistan.

Les mer om hvorfor og hvordan vi satser på utdanning i krigs- og kriseområder.

Ikke penger til utdanning

Barna i Afghanistan betaler nå en høy pris. De er direkte rammet av konflikten i landet. Mange er på flukt eller de lever i et område preget av usikkerhet og mangel på offentlige tjenester. Nå mister også mange retten til utdanning.

– En svært liten del av den humanitære hjelpen går til utdanning i kriseområder. Så langt har FN og de humanitære hjelpeorganisasjonene i Afghanistan kun fått inn mindre enn ti prosent av det de trenger for å sikre barn utdanning i de kriserammede områdene, sier Anthony Neal, som leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan.

Så langt har FN og de humanitære hjelpeorganisasjonene i Afghanistan kun fått inn tre prosent av det de trenger for å sikre barn utdanning.
ANTHONY NEAL, leder Flyktninghjelpens talsmannsarbeid i Afghanistan

For inneværende år har Flyktninghjelpens så langt klart å finansiere 40 prosent av arbeidet med å skaffe barn utdanning i Afghanistan.

–Dette er langt fra nok til å dekke behovene i de hardest kriserammede områdene. Og for Chora-distriktet i Uruzgan har vi ingenting, sier Neal og fortsetter:

– Situasjonen er fortvilet, og når det gjelder penger til arbeidet med å gi psykososial støtte til jenter og gutter som har flyktet fra de mest konfliktrammede områdene, er situasjonen enda verre. Her har vi kun klart å finansiere 20 prosent av virksomheten.

En rapport fra Flyktninghjelpen i fjor viser at mer enn halvparten av barna ikke føler seg trygge på skolen. 12 prosent av barna hadde opplevd angrep på skolen. Mange hadde også gått glipp av eksamener eller perioder med skolegang på grunn av angrep eller trusler fra væpnede grupper. Dette fører til at mange foreldre ikke tør å sende barna på skolen, og jentene er de som rammes hardest.

This is Charamgar secondary school some 5KM on the northern side of Trinkot, Uruzgan Province. This school was occupied and used as a checkpoint by the Taliban for almost six months in 2015/16, but the school remain shut for whole academic year.  When the the Taliban were moved back and school resumed again, all the roofing, boundary walls and gates were either destroyed or was stolen. 

NRC stepped forward and started doing some basic security upgrading to this and some three other schools in and around Trin Kot. The work includes; Iron sheets for the roofing of schools, installing emergency gates, main gates, building boundaries walls, grill work, windows repairing, glasses and blast films for the windows. NRC also established a schools-based Protection Committee (SBPCs) for each school with support and participation of PED, Community shura.

The school activities are closely monitored and checked by the community people, PED and the community has also been accountable to protect the schools from future expected incidents and they are also encouraging the families to get their children to school.

Repairing work and studies continues in this school and currently around 15 staff are teaching some 600 students in two different shifts.

“We feel more safe and secure now after building the boundary walls and installing the gates. Now, we have bigger yard and students can play inside the school building. The boundary is also keeping safe from any attack and flying bullets,” said Nida Mohammad, the Chramgar school principle.
Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten GÅR TO SKIFT: Reparasjonsarbeid og studier fortsetter på denne skolen i Charamgar. For tiden underviser rundt 15 ansatte rundt 600 studenter i to forskjellige skift.


Tilgang, men mangler penger

Uruzgan-provinsen i den sørlige delen av Afghanistan er en av provinsene som er hardest rammet.

- For at vi skulle operere i Chora-distriktet måtte vi forhandle med alle parter i konflikten. Vi har oppnådd både tillit og aksept, og har klart å skaffe oss humanitær tilgang i et område hvor hjelpearbeidere tidligere slet med å nå frem med hjelp. Da er det ekstra nedslående, når det ikke finnes vilje eller evne til å finansiere hjelpearbeidet vårt, fortsetter han.

I Charamgar, rundt fem kilometer nord for Tirin Kot, ble ungdomsskolen okkupert og brukt som militært anlegg av Taliban i nesten seks måneder i 2015/16, men skolen forble stengt i hele studieåret. Da Taliban trakk seg tilbake var skolen ribbet for det meste. Tak, vinduer og dører var enten ødelagt eller fjernet.

Students are attending the mid-year exams in Charmgar secondary school in Trin Not, Uruzgan. The school was cleared from the Taliban and NRC is rebuilding it. Photo: NRC/Enayatullah Azad
Les billedteksten FRIMINUTT: Noen av elevene har funnet fram skrivebøkene i friminuttet. De har ingen tid å miste. De må ta igjen flere år med tapt skolegang. Rehabiliteringen av skolen i Charamgar er ikke ferdig, og elever og lærere improviserer for å gjøre det beste ut av den vanskelige situasjonen.


Gjenåpner skoler

Flyktninghjelpen satte så i gang med å oppgradere skolen, samt tre andre skoler i det samme området. Det ble blant annet lagt på nye tak og satt inn nye dører og vinduer. For å bedre sikkerheten ble det også anlagt murer rundt skolen og satt inn porter. Flyktninghjelpen opprettet også en lokal komité som skulle ivareta sikkerheten til ved skolene.

- Vi føler oss tryggere nå etter at vi fikk satt opp skoleporter og murer rundt skoleområdet. Nå har vi fått en større skolegård hvor barna kan leke og føle seg tryggere. De høye og solide murene gir også beskyttelse mot angrep og geværkuler, forteller Nida Mohammad, rektoren ved skolen i Chramgar.

Les også saken: Om du er 13 år og bor i Afghanistan.