Ingen retur for syrere fordrevet av Tyrkias offensiv

Publisert 17. des 2019|Endret 16. des 2019
Majoriteten av syrerne som la på flukt til Irak etter Tyrkias militære offensiv mot Nord-Syria i oktober, ønsker ikke å vende hjem, viser en ny undersøkelse utført av Flyktninghjelpen.

95 prosent av de nylig fordrevne syriske flyktningene som bor i Bardarash-leiren nord i Irak tror ikke de kommer til å vende hjem, og planlegger å bli værende i Irak. 69 prosent oppgir pågående kamper og usikkerhet som hovedgrunnen til at de ikke ønsker å returnere til Syria. 17 prosent oppgir at de ikke lenger har noe hjem å vende tilbake til da husene deres er ødelagt eller okkupert. Ytterligere 10 prosent oppgir at de frykter represalier fra tyrkiske og syriske militære styrker, i tillegg til frykt for at de eller deres slektninger kommer til å bli rekruttert til kurdiske YPG-styrker eller den syriske hæren.

– Tyrkias militære operasjon har ødelagt livene til titusener av syriske familier. De vi har snakket med forteller forferdelige historier om volden og utfordringene de møtte da de forsøkte å flykte. Disse menneskene må få den langtidsbeskyttelsen de trenger, det være seg i Irak eller i deres hjemområder, sier Flyktninghjelpens regionaldirektør Carsten Hansen.

– Hvor skal jeg dra om jeg reiser tilbake? Huset mitt ble brent ned, og lokalbefolkningen fra området jeg er fra har dratt. Jeg vil aldri tilbake til Syria selv om det betyr at jeg må spise jord for å overleve i denne leiren, fortalte 55 år gamle Sorya Ahmed til Flyktninghjelpens ansatte i Irak.

Funnene fra Flyktninghjelpens nye undersøkelse er presentert i rapporten ‘Desperate Measures’ som lanseres i dag. Rapporten viser stor grad av frykt, nød og desperasjon i Nord-Syria etter at Tyrkia startet sin militære operasjon 9. oktober i år. Siden da har over 17.900 syrere blitt tvunget på flukt til Irak og 220.000 er internt fordrevet i Syria. Mens omtrent halvparten av de internt fordrevne har vendt tilbake til sine hjem, forteller deres landsmenn på flukt i Irak at de mangler tilgang til grunnleggende tjenester og frykter hva som kommer til å skje fremover.

Syrerne i Irak har fortalt Flyktninghjelpens ansatte om en grusom flukt fra våpenregn og militære framstøt når de krysset grenseoverganger i nattens kulde. De fleste har betalt flere hundre amerikanske dollar til smuglere for å unngå å bli returnert til Syria. Familiemedlemmer har blitt splittet i løpet av den farefulle flukten. 90 prosent oppgir at de har måttet reise fra slektninger fordi de ikke hadde råd til å betale smuglere eller fordi de ikke var i stand til å legge på flukt. 

Mange syrere som Flyktninghjelpen har snakket med er lettet over at de har nådd sikkerhet, men de viser stadig flere tegn til desperasjon i flyktningleiren. Over 40 prosent oppgir at deres største bekymring er at de ikke kan bevege seg utenfor Bardarash-leirens grenser.

I Syria har internt fordrevne fortalt Flyktninghjelpen at mange områder fremdeles mangler vann og elektrisitet, og at deres naboer er preget av usikkerheten og pågående kamper.

Til redaksjonene:
  • Flyktninghjelpens undersøkelse tok sted i Bardarash flyktningleir i Dohuk i Irak 26. og 27. november. 208 familier i leiren deltok og Flyktninghjelpen utførte 15 lengre intervjuer med familier i Syria og Irak.
  • 41 prosent oppga at deres største bekymring er at de ikke kan dra fra leiren, 27 prosent fortalte at de var bekymret for matutdelingen i leiren, og 21 prosent var mest bekymret for mangel på varme.
  • Hele rapporten Desperate Measures kan lastes ned her.
  • Bilder med historier og B-roll kan lastes ned til fri bruk fra lenkene.
  • Flyktninghjelpen har talspersoner tilgjengelig for intervju i Irak og i regionen.
For intervju eller mer informasjon, vennligst kontakt: