Les billedteksten TIPH: Observatører fra den internasjonale observatørstyrken TIPH på patrulje i Hebron i juni 2017. Foto: Ida Sem Fossvik/Flyktninghjelpen

Hebron-observatører: hjelpeorganisasjoner advarer mot økt risiko for sivile

Publisert 14. feb 2019
Palestinere, inkludert barn, står uten internasjonal beskyttelse i et av de mest urolige områdene i det okkuperte palestinske området, Vestbredden.

RAMALLAH – Flyktninghjelpen, Oxfam og Redd Barna advarer nå om at sikkerheten til hundrevis av sivile, inkludert barn, settes i fare når de internasjonale observatørene forlater Hebron.

Sent i januar bestemte den israelske regjeringen seg for ikke å fornye mandatet til TIPH (Temporary International Presence in Hebron), en internasjonal observasjonsstyrke som har bidratt til å redusere konfliktnivået i den uforutsigbare byen. Når TIPH, og andre sivile observatørgrupper, nå forlater Hebron, truer dette den allerede sårbare sikkerhetssituasjonen og kan bety en redusert stabilitet i området.

- Palestinske barn som går på skole i nærheten av jødiske bosettinger i Hebron har opplevd trusler og vold fra bosetterne i flere år. TIPH og andre internasjonale observatører har spilt en viktig rolle i å redusere antallet konfrontasjoner og sørge for at barna kommer seg trygt til og fra skolen, sier Redd Barnas regionsdirektør Jeremy Stoner.

- I forrige uke besøkte vi en av skolene i Hebron og rektoren fortalte Redd Barna at ansatte og elever følte seg utrygge og sårbare når de internasjonale observatørene ikke lenger følger barna til skolen, legger han til.

På en av de mest utsatte skolene, Qurtoba, har militære sperringer ved skolen nylig blitt forsterket med et vakttårn og en elektronisk port. Dette har ført til at skoleområdet er fullstendig separert fra nabolaget, Beit Hadassa. Foreldrene får ikke lov til å komme inn på skolen. Uten de internasjonale observatørene, risikerer elever og lærere å bli utsatt for vold fra bosettere i området.

- Denne utviklingen forverrer en allerede ustabil situasjon, øker straffefriheten for menneskerettighetsbrudd og setter sivile liv i fare. Slike avgjørelser baner vei for ytterligere bosettinger og annektering av palestinsk land. Det gir grønt lys for mer vold og brudd på internasjonale lover og gjør mulighetene for fred og varig forsoning mellom palestinere og israelere til en fjern drøm, sier Oxfams landdirektør, Chris Eijkemans.

- Den israelske regjeringen er ansvarlig for at sivile uhindret skal kunne passere, inkludert elever og lærere på vei til og fra skolen, sier Flyktninghjelpens fungerende regiondirektør, Maureen Magee.

- Israel må sørge for at skolene er trygge, sikre områder for barn. Vi ser fra vårt arbeid i Hebron at barna er traumatiserte av trakassering og vold. Hvis ikke dette blir tatt tak i, vil det føre til varige skader.

Ifølge internasjonale forpliktelser, har Israel plikt til å sørge for at barn kan gå på skole og lære i trygge omgivelser. De tre organisasjonene ber den israelske regjeringen og det internasjonale samfunnet til å ta de nødvendige grepene for å støtte en internasjonal tilstedeværelse i Hebron. De oppfordrer også partene til å se på de langvarige konsekvensene av konflikten og gjøre det de kan for å beskytte alle barn og deres familier, som fortjener å leve i sikkerhet.

Til redaksjonene:
  • Redd Barna støtter programmer som beskytter barn fra vold i skolen og i deres lokalsamfunn i Hebron, på Vestbredden og i Gaza.
  • Oxfam støtter palestinske bønder, kvinnegrupper og små bedrifter i Hebron, og hjelper kvinner og menn med å øke landbruksproduksjonen og skape jobber.
  • Flyktninghjelpen gir humanitær hjelp og beskyttelse til sårbare palestinere på Vestbredden, inkludert Hebron, og i Gaza. NORCAP, Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, har hatt arbeidsgiveransvar for flertallet av de norske observatørene til TIPH.