Les billedteksten Foto: Enayatullah Azad/Flyktninghjelpen

Rekordmange sivile drept og skadet i Afghanistan i fjor

Publisert 25. feb 2019
3.804 sivile ble drept og 7.189 skadet i 2018 i den pågående konflikten mellom væpnede grupper i Afghanistan. – De rekordhøye sivile tapstallene viser at konflikten i Afghanistan bare blir verre og at det er umulig å sikre trygg retur av afghanske asylsøkere til stadig større deler av landet, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen, som nylig besøkte det konfliktrammede landet.

De nye tallene kommer fra en fersk rapport utført av FNs byrå i Afghanistan, UNAMA. Rapporten viser også at 1.015 sivile ble drept og skadet i nasjonale og internasjonale luftangrep i fjor – en urovekkende økning på 82 prosent siden i fjor.

– Vi ser en dødelig trend i Afghanistan der sivile liv blir forsømt i jakten på militære seire. Den økte bombingen er med på å undergrave fredsprosessen, samtidig som opptrappingen koster hundrevis av sivile liv og titalls millioner dollar. Veibomber, luftangrep og målrettede angrep på skoler, sykehus og hjelpearbeidere fra alle parter i konflikten fortsetter å sette livene til afghanske menn, kvinner og barn i fare, sier Egeland.

– Hjemmet vårt er helt ødelagt, vi kan ikke dra tilbake, sier fembarnsfaren Mazullah, som måtte flykte da huset hans i Kandahar provinsen kollapset over han i et bombeangrep.

Han ble alvorlig skadet i angrepet og kan ikke lenger gå. Nesten to millioner mennesker har blitt internt fordrevet i Afghanistan som et direkte resultat av konflikten. I tillegg lever rundt 3 millioner som flyktninger utenfor landet, de aller fleste i Iran og Pakistan.

En høy andel afghanske asylsøkere som kommer til Norge får avslag på asylsøknaden sin. Mange kan ikke trygt vende tilbake til sine hjemområder og blir tvangsreturnert til internflukt i Afghanistan, i strid med FNs høykommissær for flyktningers anbefalinger. 

Flyktninghjelpen ber Norge, USA og andre NATO-styrker som støtter den militære krigføringen og det afghanske flyvåpenet om å ta umiddelbare steg for å beskytte sivile liv. Grundige forhåndsundersøkelser må på plass før et angrep, og angrep på tett befolkede områder må avbrytes dersom det er sannsynlig at mange sivile liv vil gå tapt.

– Internasjonale aktører, som nå snakker om fredelige forhandlinger, slipper samtidig enda flere bomber over Afghanistan der de ødelegger liv, hjem og levebrød til mange sivile. Hvis involverte parter virkelig ønsker en slutt på konflikten og skape fred, må de ta de nødvendige stegene for å forhindre at enda flere sivile liv går tapt, sier Egeland.

Til redaksjonen:
For mer informasjon eller et intervju, vennligst kontakt:
  • I Kabul: Anthony Neal, anthony.neal@nrc.no, + 93 (0) 728 932 775
  • Globalt: Flyktninghjelpens medietelefon:info@nrc.no, +47 905 62 329